[Vredeslijst] Fwd: Oprichting Bradley Manning Steuncomite

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Mrt 7 11:53:03 CET 2012


-- Op 01-03-12 22:39:29 schreef Bradley Manning Steuncomité:

OPRICHTING BRADLEY MANNING STEUNCOMITÉ

Nederlands/Belgisch initiatief

Uit bezorgdheid over de behandeling en berechting van 
Bradley Manning is
op 1 maart 2012 in navolging van soortgelijke initiatieven 
in de VS.
Groot-Brittannië en Duitsland het Nederlands/Belgische 
Bradley Manning
Steuncomité opgericht.

Het Bradley Manning Steuncomité wil in Nederland en België 
aandacht vragen
voor de gang van zaken rond Manning, omdat zij de kans op 
een eerlijke
berechting klein acht en vreest dat Mannings vervolging 
vooral is bedoeld
om de aandacht van de via WikiLeaks onthulde Amerikaanse 
oorlogsmisdaden
af te leiden en potentiële klokkenluiders af te schrikken. 
Dit wringt te
meer sinds de militaire autoriteiten in de VS bekend hebben 
gemaakt dat
zij het onderzoek naar de helikopteraanval van juli 2007 – 
bekend geworden
door de video Collateral Murder – niet wensen te heropenen, 
zodat de
daders van deze dodelijke aanslag op onschuldige burgers 
buiten schot
blijven, terwijl Bradley Manning, die de video aan 
WikiLeaks zou hebben
doorgegeven, zich moet verdedigen tegen aanklachten waar de 
doodstraf voor
kan worden opgelegd.

De Amerikaanse soldaat Bradley Manning (1987) werd op 26 
mei 2010 in Irak
gearresteerd in verband met de naar WikiLeaks gelekte 
video. Hij was in
Irak belast met werkzaamheden als inlichtingenanalist. 
Behalve voor het
doorspelen van de videobeelden is Manning aangeklaagd voor 
het lekken van
een enorme hoeveelheid als geheim geclassificeerde 
documenten. De
militaire aanklagers leggen hem bovendien hulp aan de 
vijand ten laste.
Manning heeft van juli 2010 tot april 2011 in volstrekte 
afzondering
gezeten in een militaire gevangenis in Virginia. Toen de 
speciale
VN-gezant voor marteling Juan Mendez hem daar wilde 
bezoeken om zijn
detentie-omstandigheden te onderzoeken, werd hem een 
gesprek onder vier
ogen met Manning geweigerd. Tot op heden heeft Mendez geen 
toestemming
voor onderzoek gekregen, hoewel gegevens over de 
behandeling van Manning
in detentie uiteraard relevant zijn voor zijn berechting. 
Hiermee schendt
de Amerikaanse overheid niet alleen Mendez’ VN-mandaat, 
maar laadt zij ook
de verdenking op zich, onwelgevallige feiten voor de wereld 
verborgen te
willen houden.

Het proces tegen Manning zal naar verwachting in mei 2012, 
na bijna twee
jaar voorarrest, van start gaan voor de krijgsraad in Fort 
Meade, bij
Washington. Voorafgaand aan de eerste zitting van de 
krijgsraad staan
enkele hoorzittingen gepland.

Het Steuncomité heeft een oprichtingsverklaring opgesteld 
(bijlage) waar
enkele Nederlandse en Belgische parlementsleden en een lid 
van het
Europese parlement zich bij hebben aangesloten. Daarnaast 
hebben
rechtsgeleerden, journalisten en onderzoekers uit België en 
Nederland met
de verklaring ingestemd. Hun namen vindt u onder de 
verklaring in de
bijlage.

Het comité heeft een blog geopend 
(http://bradleymanningmoetvrij.blogspot.com) met 
berichtgeving, nieuws en
debat over de zaak Manning. Belangstellenden kunnen er 
binnenkort ook de
verklaring ondertekenen om hun steun te betuigen.

----
Bradley Manning Steuncomité
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
Tel. +31.(0)30-890 13 41
E-mail: bmsteun op xs4all.nl
Blog: bradleymanningmoetvrij.blogspot.com


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst