[Vredeslijst] Samenwerking binnen de vredesbeweging

Chr. Geerse chr.geerse op tiscali.nl
Wo Feb 29 16:10:16 CET 2012


Vredesbeweging Pais organiseert op 2 juni a.s. een bijeenkomst voor 
allen die zich actief inzetten voor de vrede, of dat zouden willen gaan 
doen. Hoofdmoot zal zijn een open discussie over de (on-)mogelijkheden 
van samenwerking binnen de vredesbeweging.

Directe aanleiding is het verdwijnen van People Building Peace en het in 
het slop raken van het Platform Vredescultuur. Daardoor is er nu geen 
overkoepelende organisatie meer actief in de vredesbeweging. Dat wil 
overigens niet zeggen dat we uit zijn op een nieuwe koepelorganisatie. 
Integendeel, we denken eerder aan kleinschalige, praktische vormen van 
samenwerking die de effectiviteit van bestaande actie vergroten en/of 
leiden tot betere benutting van menskracht en geld.

De bijeenkomst is ook niet bedoeld als een formeel overleg tussen 
organisaties. Vredesactivisten zijn vaak actief in meerdere organisaties 
en het lijkt ons nuttig dat zij eens overleggen over hoe hun inzet het 
meest effectief kan zijn, ook over de grenzen van organisaties heen.

Om niet teveel tot navelstaren te vervallen, hebben wij iemand 
uitgenodigd van de Vlaamse vredesorganisatie VredesActie. De 
vredesbeweging lijkt daar meer te floreren dan hier, dus wellicht kunnen 
we ons laten inspireren en liggen er ook over de grens 
samenwerkingsmogelijkheden.

Vanuit wat er over is van het Platform Vredescultuur is steun 
uitgesproken voor deze bijeenkomst. Er zal mede van afhangen of het 
Platform zichzelf zal opheffen of toch nog een rol ziet in de toekomst.

Praktische informatie:
Plaats: EMMA Centrum, Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht.
Tijd: zaterdag 2 juni, 13 uur tot 17 uur.
Aanmelden: Niet strikt nodig, maar als je je opgeeft via 
info op vredesbeweging.nl of 015-785.01.37 houden we je op de hoogte.

Voor de bijeenkomst is er om 11 uur de jaarlijkse ledenvergadering van 
Vredesbeweging Pais.
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst