[Vredeslijst] Activisten willen ontslag van advocaat-generaal bij parket Hoge Raad

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Feb 28 14:11:56 CET 2012


(28 februari 2012 - Bericht van Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling)

P E R S B E R I C H T

Activisten willen ontslag van advocaat-generaal bij parket Hoge Raad

Zeist, 28 februari 2012 - 
Vorige week hebben anti-kernwapen activisten bij de 
procureur-generaal bij de Hoge Raad een klacht inge­diend 
tegen een advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad. 
De activisten hebben aangedrongen op diens ontslag. Dit omdat 
de betrokken advocaat-generaal heeft gelogen in zijn advies 
aan de Hoge Raad over de strafzaak tegen de activisten, en 
opzettelijk is ingegaan tegen rechtsregels die geen 
uitzonderingen toestaan. Hij heeft zich zodoende ethisch en 
juridisch corrupt getoond en dus ongeschikt voor welke 
open­bare justitiele functie dan ook.

De activisten drongen op 6 augustus 2005 de vliegbasis 
Volkel binnen en protesteerden daar tegen kern­wapens. Het 
was toen 60 jaar geleden dat Hiroshima door een atoombom 
werd vernietigd. Op die vliegbasis liggen atoombommen 
opgeslagen. De activisten werden aangehouden en 
strafrechtelijk vervolgd omdat zij gaten in het hekwerk van 
de vliegbasis hadden geknipt en zich op verboden terrein 
hadden bevonden. 

De strafzaak kende een bizar verloop. Bij de rechtbank Den 
Bosch werd tot twee keer toe een politierechter vervangen 
wegens vooringenomenheid. In hoger beroep verbood het 
gerechtshof Den Bosch de advocaten van de activisten om 
kritiek te uiten op rechterlijke uitspraken inzake het 
gebruik van kernwapens en de voorbereidingen daartoe. Toen de 
advocaten daarop betoogden dat het hof daarmee de Grondwet 
schond, werd hen het woord ontnomen. Het hof beroofde de 
activisten zodoende van het recht op verdediging door 
advocaten naar eigen keuze. 

Het hof gaf in zijn uitspraak opzettelijk een onjuiste 
voorstelling van zaken, zodat op eenvoudige manier het 
verweer kon worden afgewezen dat het openbaar ministerie 
niet-ontvankelijk zou zijn. Het hof beweerde namelijk 
valselijk dat de advocaten het standpunt hadden verdedigd dat 
alleen al het bezit van kernwapens strijdig zou zijn met het 
volkenrecht. Dat is een juridisch volstrekt onhoudbaar 
standpunt, dat de advocaten dan ook zeker niet hadden 
aangevoerd. Zij hadden het steeds gehad over de misdadigheid 
van het gebruik van kernwapens en de daaruit voortvloeiende 
misdadigheid van de voorbereidingen daartoe. Bovendien 
be­weerde het hof ook nog eens dat nucleaire genocide en 
massamoord op de burgerbevolking onder omstan­digheden 
rechtmatig zouden kunnen zijn. Hoewel genocide en massamoord 
op de burgerbevolking uiteraard nooit zijn toegestaan. 

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad schaarde zich in zijn 
advies volledig achter de uitspraak van het gerechtshof Den 
Bosch. Hij beschikte over de letterlijk door de advocaten 
uitgesproken tekst inzake de niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie. Daarin wordt geen woord gezegd over het 
bezit van kernwa­pens. Toch stelde de advocaat-generaal dat 
het gerechtshof Den Bosch heeft kunnen beweren dat de 
advo­caten het daarover hadden gehad. En in strijd met het 
absolute verbod van genocide en het eveneens abso­lute 
verbod om de burgerbevolking aan te vallen, onderschreef de 
advocaat-generaal ook de visie dat onder omstandigheden 
nucleaire genocide en massamoord rechtmatig zouden zijn. 
Verder vond hij het prima dat de activisten het recht van 
verdediging was ontnomen, omdat de advocaten met hun kritiek 
beledigend zou­den zijn geweest. Maar bij belediging kent de 
wet uitsluitend de mogelijke straf van een boete of een 
gevan­genisstraf, niet het verval van rechten.

-------

Noten voor de pers

Nadere informatie te verkrijgen bij de advocaat van de 
activisten, mr. Meindert Stelling. 

Telefoon 0172-473687 of 06-38074678. 

e-mail meindert.stelling op planet.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst