[Vredeslijst] reactie Afghanistan Initiatief moties GroenLinks Congres

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Za Feb 11 15:23:56 CET 2012


PERSBERICHT
van Afganistan Initiatief binnen GroenLinks


Congres GroenLinks tegen uitbreiding Kunduz-missie en voor politieke
oplossing Afghanisten


Utrecht, 11 februari 2011 - Het Afghanistan Initiatief kijkt met gemengde
gevoelens terug op de Kunduz-discussie vanochtend op het GroenLinks
congres. Haar motie om een Koersverandering inzake Afghanistan (intrekking
van de steun aan de Kunduz-missie en volledige inzet op een politieke
oplossing) haalde het weliswaar niet, maar het congres nam met
overweldigende meerderheden een motie aan om de huidige missie in ieder
geval niet uit te breiden en een andere motie om als fractie het
initiatief te nemen voor een politieke oplossing.

Ondanks het feit dat uit peilingen eerder deze week bleek dat tweederde
van de kiezers en leden van GroenLinks voor onmiddellijke stopzetting van
de steun aan deze missie was, stemde het congres precies in de omgekeerde
verhouding. Het Afghanistan Initiatief wijt dit aan het feit dat in de
pleidooien tegen de moties vooral angst werd gezaaid voor het uiteenvallen
van de partij en het ondergraven van de positie van de Tweede Kamerfractie
terwijl nauwelijks werd ingegaan op de aangevoerde argumenten over de
verslechterende omstandigheden waaronder de missie plaatsvindt en het feit
dat van de beloftes die de Tweede Kamerfractie een jaar geleden aan het
congres heeft gedaan inzake communicatie met de achterban, het kritisch
volgen van de missie en het nemen van initiatieven voor een politieke
oplossing niets terecht is gekomen.

Wel beloofde Mariko Peters in haar antwoord dat ze meer wil investeren in
de communicatie met de achterban. Als daar ook bij hoort dat de fractie nu
wel kennis wil nemen van de door het Afghanistan Initiatief verzamelde
informatie over de situatie in Kunduz čn de door het Afghanistan
Initiatief voorgestelde initiatieven voor een politieke oplossing, dan
beschouwt het Afghanistan Initiatief de uitkomsten van het congres toch
als een eerste stap in de goede richting. Ook het feit dat de Tweede Kamer
fractie, net als de overgrote meerderheid van het congres, kennelijk heeft
ingezien dat een uitbreiding van de missie absoluut geen begaanbare weg is
en dat de hierdoor vrijvallende gelden naar in Afghanistan werkzame NGO’s
moet worden gesluisd, wordt als stap in de goede richting gezien.

Dit alles neemt niet weg dat het Afghanistan Initiatief zich grote zorgen
blijft maken over de gevolgen voor de missie van de door de Amerikanen
nagestreefde exit-strategie waarbij alleen over terugtrekking wordt
gesproken en waarbij het gevaar levensgroot aanwezig is dat de Taliban
vervolgens de macht overneemt waardoor de door “ons” opgeleide agenten
niet aan hun voorziene civiele taken zullen toekomen.

Als Afghanistan Initiatief zullen we de ontwikkelingen
kritisch-constructief blijven volgen en hopen op een betere debat en
tweerichtingsverkeer met de fractie.


Karel van Broekhoeven, 06-19161925


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst