[Vredeslijst] Kernwapens in Volkel en het echte gevaar dat Wikileaks aantoont.

Boyd Noorda, Socia Media mailinglists2008 op sociamedia.nl
Di Nov 30 15:38:55 CET 2010


Wikileaks document zou bevestigen
Kernwapens op Volkel
 
Bericht van redactie Vredessite
 
29 november 2010 - Eťn van de memo's die Wikileaks inmiddels online gezet 
heeft, spreekt van kernwapens in Nederland. De memo, van 12 november 2009, 
is van Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Philip Murphy. Dit is de 
passage waar het om gaat:
 

TACTICAL NUCLEAR WEAPONS

∂8. (C) In response to Gordon's question about how the
government planned to take forward the commitment in the
coalition agreement to seek the removal of all remaining
nuclear weapons from Germany, Heusgen distanced the
Chancellery from the proposal, claiming that this had been
forced upon them by FM Westerwelle.  Heusgen said that from
his perspective, it made no sense to unilaterally withdraw
"the 20" tactical nuclear weapons still in Germany while
Russia maintains "thousands" of them.  It would only be worth
it if both sides drew down.  Gordon noted that it was
important to think through all the potential consequences of
the German proposal before going forward.  For example, a
withdrawal of nuclear weapons from Germany and perhaps from
Belgium and the Netherlands could make it very difficult
politically for Turkey to maintain its own stockpile, even
though it was still convinced of the need to do so.

Zie ook de volledige memo op Wikileaks:
http://cablegate.wikileaks.org/cable/2009/11/09BERLIN1433.html
 
Het gaat om de laatste zin, waar wordt gesproken over de mogelijkheid de 
'kernwapens uit Duitsland, en misschien ook uit BelgiŽ en Nederland terug 
te trekken' (dus er liggen kernwapens in Nederland).
Nu is het feit dat er nog steeds 20 kernwapens op vliegbasis Volkel 
liggen, inmiddels een publiek geheim (mede dank zij de onthullingen op de 
Vredessite). Journalistiek gesproken kun je stellen dat er inmiddels 
voldoende materiaal en bronnen zijn en deze memo kan daar bij opgeteld 
worden.
 
Feitelijk is er dan ook weinig reden juist deze memo zo belangrijk te 
maken als nu in de media gebeurt. Het zal zijn omdat de 251287 memo's die 
Wikileaks op 28 november begon te publiceren, maar montjesmaat beschikbaar 
komen. Over Nederland zijn er nu nog maar 5 memo's van de in totaal 3021 
beschikbaar. Maar als je als medium een beetje wilt meeliften op de 
opwinding rond Wikileaks van dit moment, moet je daar blijkbaar toch wat 
mee.

 
	Het echte gevaar
 
Belangrijker is hoe er in de toekomst met dit materiaal zal worden 
omgegaan. Wikileaks lijkt integer in haar doel, het openbaar maken van 
informatie waar burgers recht op hebben. Maar dat is geen garantie voor de 
authenticiteit van het materiaal en juist het veranderen van digitale 
informatie is erg simpel. Een enkel veranderd feitje kan gemakkelijk 
onopgemerkt blijven, maar grote gevolgen hebben. En dat natuurlijk vooral 
als het om oorlog en vrede gaat.
 
Ook daarom een goede zaak dat Wikileaks het materiaal op voorhand 
beschikbaar stelt aan een aantal gerenomeerde kranten en een ploeg 
journalisten de zaken tegen het licht kan houden.
Maar 251287 memo's, steeds minder geld voor onderzoeksjournalistiek en de 
toch onbedwingbare drang naar primeurtjes, hoe lang is zorgvuldigheid vol 
te houden?
 
En er komt nog veel meer, dit is het begin van een ontwikkeling. Wikileaks 
wil niet alleen achtergehouden overheidsinformatie, maar ook 
bedrijfsinformatie gaan publiceren. Wikileaks is niet de enige organisatie 
die informatie openbaar maakt en nog vele nieuwe organisaties zullen het 
voorbeeld volgen. Het 'bemachtigen' en verspreiden van informatie wordt 
immers steeds eenvoudiger, dankzij de verregaande digitalisering en 
verregaande onvoorzichtigheid die daarbij hoort, zo lang veiligheid als 
kostenpost wordt gezien.
 
Er wordt gewezen op het gevaar dat deze publicatie de relaties tussen 
landen kan beÔnvloeden of mensen in gevaar kan brengen. Maar het grootste 
'gevaar' is niet zo zeer het materiaal zelf, maar dat de journalistiek er 
niet mee om kan gaan. De kaalslag op redacties, journalisten die steeds 
vaker als free-lancer de touwtjes aan elkaar moeten knopen, het schrappen 
van onderzoeksjournalistiek uit de budgetten, mediabazen die commercieel 
willen scoren ...
 
Werp de media een 'oneindige' bron van voorheen besloten informatie in de 
schoot, in een wereld waar ook media commercieel hun broek moeten 
ophouden, en je hebt de garantie dat er relaties verstoord worden en 
mensen in gevaar komen. En dat overigens meestal zonder dat het iets 
productiefs oplevert.
Het gevaar is niet Wikileaks, maar het gebrek aan verantwoordelijke media 
die de overheid controleren en de democratie bewaken. Goede media zouden 
Wikileaks overbodig maken.
 
Boyd Noorda
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst