[Vredeslijst] uranium en kolen of zon en een molen ?

WISE wiseamster op antenna.nl
Do Nov 4 11:44:34 CET 2010


Nieuwsbrief WISE - 3 november 2010

We sturen de digitale nieuwsbrief een paar keer per jaar. Met
aankondigingen, oproepen, interessante nieuwtjes, tips en 
eventuele vacatures. 

In dit nummer: 

1. Tien november; plannen maken tegen nieuwe kerncentrale(s)
2. Uranium uit Afrika, "a blessing or a curse"?
3. standaard-bezwaarschrift tegen Borssele 3
4. 25 jaar Tsjernobyl en posterboek
5. Vrijwilligers gezocht voor lente- en zomerperiode
6. Kernenergie naar "ELI" strijdig met verdragen 
7. Te weinig geld voor ontmanteling Dodewaard
8. "Linkse hobby" zoekt financiele steun  
9. Informatie- en actiemateriaal te koop 

1.* De procedures voor vergunning van maar liefst drie nieuwe kern-
centrales is begonnen. Delta wil er 2 bouwen (2500 Mw. in totaal)
en de ERH (de voormalige aandeelhouders van Essent) wil er 1. 
Dit is in allerlei opzichten onrealistisch maar het vervelende
is wel dat een keuze voor kernenergie niet rationeel is. En dus 
is het lastig argumenteren en moet er meer gebeuren dan alleen op
inhoud het debat aangaan. De Zeeuwse Milieufedratie, Laka, Stop 
Borssele, WISE en Greenpeace nodigen u van harte uit om op 10 
november mee te komen praten over nieuwe (en gezamenlijke) 
activiteiten en acties. De avond vindt plaats in
Rotterdam. Ook de PvdA en de SP komen vertellen wat zij, zowel 
binnen als buiten het parlement, gaan doen om de kerncentrales te
helpen voorkomen. Het programma staat op www.tegenstroom.nl, u 
moet zich wel even aanmelden.    

2.* Uranium uit Afrika 
Het Afrikaanse continent wordt afgeschuimd door Chinese, Franse 
en Australiese mijnbouwbedrijven op zoek naar uranium. In landen
als AustraliŽ en Canada wordt het steeds moeilijker om het 
stralende goedje uit de grond te halen. De voorraden raken op en 
milieuwetgeving beperkt de mogelijkheden. 
Dan maar naar Afrika.... armoede maakt nederig en het gemiddelde
Afrikaanse land heeft nauwelijks of geen wetgeving om mijnbouw te
reguleren. In NamibiŽ, Zuid-Afrika, Malawi en Niger worden 
miljoenen kilo's radioactief erts-afval gewoon naast de mijn 
gekieperd. 
Milieuwetgeving wordt vaak geschreven door de mijnbouwbedrijven 
zelf, de overheid heeft onvoldoende kennis en capaciteit. 

Een energiebedrijf als Delta vertelt graag dat de grondstof voor 
atoomstroom, uranium, zo goedkoop is dat zelfs eventuele 
schaarste geen invloed heeft op de uiteindelijke prijs voor de 
elektriciteit die we afnemen. Wat er zou gebeuren met die prijs 
als uranium op een fatsoenlijker manier uit de grond gehaald zou
moeten worden…? U mag het raden. 

De kerncentrale Borssele (eigendom van Delta en Essent) haalt 
haar uranium grotendeels uit Kazakstan. Er is relatief weinig 
bekend over de praktijk in dat land. Het is een dictatuur waar 
de milieubeweging of onafhankelijk toezicht geen schijn van kans 
maakt. Delta vertelt graag dat de betreffende mijn een 
ISO-certificaat heeft. Helaas is dat eigenlijk vrijwel 
betekenisloos; de certificering gaat over algemene zaken als de 
vraag of de werknemers een helm moeten dragen…… ook belangrijk, 
maar het zegt niets over de manier waarop er omgegaan wordt met 
het erts-afval, het grondwater, de grote hoeveelheden chemische 
stoffen die gebruikt worden in de mijn, de miljoenen liters 
radioactieve sludge die in een soort zwembad met dijken er 
omheen ligt te wachten op verwerking, laat staan over de noodzaak
om (ex)werknemers een lange periode medisch volgen. 

In Kazakstan is het Russische bedrijf Kazatomprom alleenheerser 
over de mijnen. De Russen hebben overigens alle (aangetoonde) 
voorraden van het land al verkocht aan de hoogst bieders. 
Wie dat zijn? De Russen zelf, China en Iran…..  Tot zover het 
sprookje over meer onafhankelijkheid door kernenergie. 

Een nieuwe kerncentrale van Delta zal dus vrijwel zeker geen 
uranium uit Kazakstan kunnen halen. Bij meerdere debatten heeft 
WISE aan woordvoerders van Delta gevraagd of uitgesloten wordt 
dat de nieuwe centrale uranium uit Afrika zal halen. Het antwoord
is steeds hetzelfde; Delta zal altijd alleen uranium halen uit 
mijnen die ISO-gecertificeerd zijn…

Wat doet WISE? 

Onderzoek…
In een omvangrijk onderzoek brengen we momenteel preciezer in
kaart hoe de huidige situatie in een viertal Afrikaanse landen is.
We doen gedetailleerd onderzoek naar wetgeving, milieubelasting, 
gezondheid van werknemers, de mate van inspraak voor de bevolking
 en naar de geldstromen; wie wordt er nu eigenlijk financieel 
beter van de uraniummijnen? We bezoeken de landen en houden ter 
plekke uitgebreide interviews met de overheid, de mijnbouw-
bedrijven zelf, vakbonden en milieuorganisaties. We vergelijken 
de situatie in Niger, NamibiŽ, de CAR en Zuid-Afrika met die van 
AustraliŽ en Canada. 

Training….
Eind november komen 30 mensen uit 13 Afrikaanse landen bij elkaar
in Tanzania om een week lang (bij)geschoold te worden over 
kwesties rond uraniumwinning. Met hulp van organisaties als SOMO,
Niza, Cordaid en Novib brengen we vertegenwoordigers van 
milieuorganisaties en vakbonden samen om uit te wisselen, te 
leren en plannen te maken. Er komen specialisten op het gebied 
van internationale milieuwetgeving, watergebruik, straling, de 
verschillende technieken van uraniumwinning, ervaringsdeskundigen
uit AustraliŽ die al 40 jaar te maken hebben met de mijnbouw-
sector en ervaren campaigners uit Europa. 

En actie…
Wat we willen bereiken? Dat energiebedrijven zich verantwoorde-
lijk gaan voelen voor de hele keten, van uraniumwinning tot 
afvalverwerking voor duizenden jaren. Waarom zou Delta in Afrika 
wel mogen doen wat ze in AustraliŽ of Canada allang niet meer zou
mogen? Waarom voelt Delta zich niet verantwoordelijk voor het 
afval dat in Kazakstan of Niger naast de mijn gedumpt wordt?
Het mijnafval is volgens de Nederlandse normen radioactief afval
dat afgevoerd zou moeten worden naar de COVRA om uiteindelijk 
voor duizenden jaren opgeborgen te worden. En in Afrika ligt het
naast de mijn, open en bloot. Het wordt meegevoerd met de wind,
dringt door in het grondwater, wordt gebruikt om huizen te bouwen. 

3.* Maak bezwaar tegen Borssele 3 
Tot en met 19 november is het mogelijk je 'zienswijze' in te 
dienen over het voornemen van ERH om een nieuwe kerncentrale te 
bouwen in Borssele. De stichting Laka heeft een standaard bezwaar-
schrift geschreven dat ingaat op de belangrijkste bezwaren. Onder-
tekenen en (digitaal) opsturen naar het (voormalige) VROM 
verplicht je tot niets. En het helpt wel om te laten zien dat 
niet iedereen zo maar akkoord gaat met een nieuwe kerncentrale. 
Kijk op www.laka.org voor het standaard bezwaarschrift.

4.* Posterkunst 
De mondiale anti-kernenergie beweging heeft ook een rijke 
culturele historie. Bijvoorbeeld op het gebied van posters. Die 
zijn natuurlijk vaak primair bedoelt om ergens toe op te roepen 
maar ze zijn gelukkig ook vaak leuk om naar te kijken. In het 
kader van de aanstaande 25e herdenking van de ramp in Tsjernobyl
(april 2011) brengt WISE samen met Laka een boek uit met af-
beeldingen van zo'n 600 posters, uit tientallen landen, uit de 
periode 1970 tot nu. Het boek geeft veel informatie over de 
affiches en beschrijft aan de hand daarvan ook de hele nucleaire 
keten. Het wordt in elk geval in het Engels uitgegeven, we 
koersen aan op eind februari/begin maart 2011.  

5.* Vrijwilligers gezocht
In de komende lente en zomer gaan we zowel in de drie noordelijke
provincies (Drenthe, Groningen en Friesland) als in Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland 'de boer op' om met mensen te praten over
de plannen voor nieuwe kerncentrales en de opslag van kernafval 
(en CO2) in de ondergrond. We gaan op markten staan, we gaan de-
batten en informatie-bijeenkomsten organiseren en ludieke acties 
voeren. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen
helpen. Of je nu 1-malig of regelmatig kunt; we horen het graag.
Neem contact op via wiseamster op antenna.nl

6.* VROM bestaat niet meer. 
Het kabinet Rutte heeft het 'dossier kernenergie' ondergebracht 
bij het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (ELI). Dat staat op gespannen voet met internationale 
afspraken met zowel het 'Internationaal Atoom Energie Agentschap' 
(IAEA) als het Europese agentschap voor kernenergie 'Euratom'. 
Met beide organen zijn verdragen gesloten die feitelijk verbieden
dat het ministerie dat verantwoordelijk is voor de vergunning-
verlening voor kerncentrales ook politiek verantwoordelijk is voor
het energiebeleid. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.
 
In 1999 werden de taken op het gebied van vergunningverlening 
voor kerncentrales van EZ overgeheveld naar Vrom. Uit stukken uit
die tijd blijkt dat de bewindslieden zich destijds mede hebben 
laten leiden door de internationale verdragen. 

7.* Ontmantelen Dodewaard toch duurder
In 1997, bij de sluiting van Dodewaard, dachten we het al; het 
gereserveerde bedrag voor de ontmanteling zal te weinig blijken 
te zijn. Op http://www.kernenergieinnederland.nl/faceted_search/
results/taxonomy:211.213,122 staat veel interssante informatie 
over Dodewaard en de ruzie over de vraag wie gaat opdraaien voor
de meerkosten van ontmanteling.  
In 2007 kwam Argos al eens met een uitzending over de kwestie en 
op 19 oktober 2010 schreef de Volkskrant een mooi vervolg op de 
soap. De PVV wil niet dat er meer ambtenaren worden aangesteld op
de afdeling kernenergie van het ministerie. Met onder andere als
waarschijnlijk resultaat dat ook deze kwestie niet goed wordt 
opgelost en de staat gewoon voor de meerkosten opdraait. 

8.* WISE heeft uw steun nodig. 
Wij vinden kernenergie niet links of rechts. Wij vinden het vies,
duur, gevaarlijk en onnodig. Wij denken dat het heel zinnig is om
het debat over de energievoorziening kritisch te volgen. Om zelf
debatten te organiseren, publicaties te maken, onderzoek te doen 
en lokale groepen te steunen. WISE is onafhankelijk, kritisch en
scherp. Van dit kabinet hoeven we geen inspirerend milieubeleid 
te verwachten. We moeten het zelf doen. Steun ons. We hebben de 
ANBI status en dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de 
belastingen. U kunt dat 1-malig doen (rekening 40 88 285) of 
donateur worden en ons met een zekere regelmaat steunen. Op 
http://www.tegenstroom.nl/node/450 vindt u een machtiging die u 
kunt printen, invullen en opsturen. Maar u kunt ook bellen 
(020-6126368 begin_of_the_skype_highlighting††††††††††††††020-6126368††††††end_of_the_skype_highlighting), dan sturen we u een machtiging toe.  

Want linksom of rechtsom, wij zijn het hobbyisme al lang voorbij.
Bij WISE werken professionals, en die hebben uw steun hard nodig.

9.* Laat zien hoe u er over denkt!
Op www.tegenstroom.nl staat een overzicht van al het materiaal 
dat we te koop hebben. Buttons en stikkers met het 'lachende zon-
netje (kernenergie? nee bedankt!) in vele talen en maten. Maar 
ook T-shirts, boeken en posters. Laat zien waar u staat en bestel
vandaag nog materiaal.  

Wilt u uit onsbestand, klik hier: http://wise.createsend2.com/t/r/u/ztyktt/kklrfhtr/
This email was sent to vredeslijst op ddh.nl.Meer informatie over de Vredeslijst maillijst