[Vredeslijst] Beveiliging Belgische atoombasis slaat flater

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Za Okt 9 19:59:33 CEST 2010


Beveiliging Belgische atoombasis slaat flater

Vredesactivisten zijn er de afgelopen maanden wederom in geslaagd 
diverse malen ongehinderd rond te lopen op de atoombasis Kleine 
Brogel. Ze slaagden er zelfs in een hangar binnen te dringen waar 
ondergronds kernwapens liggen opgeslagen.

De actievoerders hebben naar eigen zeggen 15 van de 26 
vliegtuighangars probleemloos benaderd. Daaronder bevinden zich acht 
van de in totaal elf bunkers die als kernwapenopslagplaats werden of 
nog steeds worden gebruikt. Tot hun eigen verbazing wisten ze zelfs 
binnen te dringen in n van de hangars die met een bunker is 
uitgerust. Ze hebben hun bevinden gefilmd en het eindresultaat op 
YouTube gezet.

Ze maakten ook een foto in de hangar waar kernkoppen liggen 
opgeslagen. De foto op zich zegt niet zoveel omdat de bunker waar de 
kernkoppen liggen zich onder de grond bevindt. Maar het controlepaneel 
aan de wand geeft aan dat de bewuste hangar een ondergrondse bunker 
bevat. Door de aanwezigheid van een alarmsysteem konden de activisten 
de bunker zelf niet betreden.

Met de publicatie van de nieuwste bevindingen toont Vredesactie, 
waartoe de indringers behoren, aan dat het povertjes gesteld is met de 
beveiliging van de Navo-luchtmachtbasis Kleine Brogel, gelegen in 
Belgisch Limburg. Er is weliswaar bewaking, maar het terrein is 
dermate groot zodat je het eenvoudig kan betreden en ongestoord kan 
rondlopen. Op de basis liggen tien tot twintig kernwapens opgeslagen.

Nadat Bomspotters eind januari 2010 een inspectie van een bunker in 
Kleine Brogel op film hadden gezet, ontstond een discussie in de 
internationale media over de veiligheid van deze kernwapens. Het 
ministerie van Defensie reageerde door te stellen dat de Bomspotters 
hoogstens een lege bunker hadden benaderd en dat de gevoelige zones op 
de basis beter bewaakt werden.

"Maar dit incident is veel erger. Het is de meest unieke stunt die 
actievoerders op een nucleaire basis uithaalden, ongezien in de 
wereld", zegt Hans M. Kristensen, nucleair expert van de Federatie van 
Amerikaanse Wetenschappers. "Belgi kan een telefoontje van de 
Amerikaanse overheid verwachten. Wij weten al langer dat Europese 
nucleaire bases niet aan onze veiligheidsnormen beantwoorden, maar dit 
incident slaat echt alles."

De NAVO beslist de komende maanden over haar nieuw Strategisch Concept 
en bijgevolg ook over de blijvende aanwezigheid van de opgeslagen 
Amerikaanse kernwapens in Europa, onder andere op de Nederlandse 
luchtmachtbasis Volkel. Met hun acties hoopt Vredesactie te 
bewerkstelligen dat de Belgische regering de kernwapens zelf opruimt. 
"Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben de Amerikaanse tactische 
kernwapens in Europa geen enkel militair belang meer", aldus de 
vredesgroep.

voor links:
http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/oktober/09/nws.php
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst