[Vredeslijst] Uitnodiging Vierde Kamer op 28 september: Werken aan Vrede

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Za Sep 25 12:20:09 CEST 2010


Beste lezer, 

Werkgroep De Vierde Kamer nodigt u graag uit voor een 
bijeenkomst op dinsdag 28 september. Op deze avond staat 
'Werken aan Vrede' centraal. De bijeenkomst vindt plaats bij 
de Hoogstraatgemeenschap, aan de Hoogstraat 301A in 
Eindhoven. Aanvang 20:00 uur. U bent welkom! 

De Vierde Kamer wil dit jaar uitnodigen tot een vorm van 
burgerschap waar mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, 
elkaar zoeken, zich laten raken en in beweging komen door een 
actieve deelname. Het Handvest van de Aarde blijft daarbij 
het uitgangspunt. Dit handvest is een universele oproep aan 
alle mensen van de aarde om samen te bouwen aan een duurzame 
wereld. 

Dit willen we tijdens onze eerste bijeenkomst van het 
komende seizoen doen door ervaringen en dromen te delen aan 
de hand van het thema: Werken aan Vrede. 

Mevrouw Greetje Witte-Rang is bereid gevonden om het thema 
in te leiden. Zij is o.a. verbonden aan Kerk en Vrede en het 
platform Duurzame en Solidaire Economie. Zij werkte mee aan 
het boek: ‘Oorlog verkopen’, waarin de schrijvers laten 
zien op welke manieren de publieke opinie wordt bewerkt om 
toch maar steun te verlenen aan gewapend geweld en wat daar 
tegenover kan worden gesteld. 

Wij hebben haar gevraagd om te vertellen over de inhoud van 
het boek, maar we hebben haar ook de vragen voorgelegd: wat 
drijft je? Wat hoop je? Wat kunnen wij vanuit onze plaats 
bijdragen aan vrede? 

Na de pauze gaan we als deelnemers met elkaar in dialoog 
vanuit de vraag wat de inleiding van mevr. Witte-Rang bij ons 
heeft opgeroepen. Sluit het aan bij onze ervaringen? Kunnen 
we verbindingen maken met elkaar en iets veranderen? 

Deze bijeenkomst van De Vierde Kamer vindt plaats op dinsdag 
28 september van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de 
Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven. 

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz 
Leharplein. 

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een 
vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken. 

Werkgroep De Vierde Kamer, tel 040-2525609, e-mail: 
info op hoogstraatgemeenschap.nl - Web: 
http://www.hoogstraatgemeenschap.nl 

-------- 

-- Bericht verzonden door Omslag Werkplaats voor Duurzame 
Ontwikkeling voor Werkgroep De Vierde kamer


More information about the Vredeslijst mailing list