[Vredeslijst] Kom in actie voor een verbod op investeringen in clustermunitie!

Merijn de Jong dejong op ikvpaxchristi.nl
Vr Sep 24 12:09:59 CEST 2010


Kom in actie voor een verbod op investeringen in clustermunitie!
 
IKV Pax Christi vraagt uw hulp om ervoor te zorgen dat Nederland investeringen in clustermunitie verbiedt. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie die het kabinet oproept om met voorstellen te komen voor wetgeving om investeringen in clustermunitie te verbieden. Zorg er samen met ons voor dat deze motie wordt aangenomen!
 
 
Op 1 augustus 2010 trad de Convention on Cluster Munitions in werking. 108 Landen hebben het verdrag inmiddels ondertekend, 41 landen hebben het geratificeerd. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend. Dit betekent dat het voor Nederland verboden is om clustermunitie te gebruiken en te maken. Maar dit betekent niet dat het automatisch verboden is om te investeren in producenten van clustermunitie. Dit is niet met elkaar te rijmen. Immers, als je clustermunitie uit wil bannen, moet je er ook niet in investeren.
 
Nu is het moment om actie te ondernemen!
 
Aanstaande dinsdag, 28 september, wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie die het kabinet oproept om met voorstellen te komen voor wetgeving om investeringen in clustermunitie te verbieden. Een aantal partijen (PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren) zullen vr deze motie stemmen. Deze partijen halen samen echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het is jammer te zien dat het CDA vooralsnog geen steun heeft uitgesproken voor deze motie. Zij hebben immers een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de Nederlandse ondertekening van het clustermunitieverdrag. Ondersteuning van de motie zou in de lijn liggen van dit verdrag.
 
Wat vragen we van u?
 
Om het CDA aan te sporen om aanstaande dinsdag vr de motie te stemmen, vragen we u om Kamerleden van het CDA aan te spreken per e-mail of Twitter. Hier onder vindt u een overzicht van namen van relevante fractieleden met hun twitternamen en e-mailadressen.
 
 
Maxime Verhagen	@maximeverhagen	m.verhagen op tweedekamer.nl
Hanke Bruins Slot	 	h.bruins-slot op tweedekamer.nl
Kathleen Ferrier	@kgferrier	k.ferrier op tweedekamer.nl
Coskun Coruz	 	c.coruz op tweedekamer.nl
Joop Atsma	@atsmajoop	j.atsma op tweedekamer.nl
Henk Jan Ormel	@henkjanormel	h.ormel op tweedekamer.nl
Raymond Knops	@raymondknops	r.knops op tweedekamer.nl
Sybrand van Haersma Buma	 	s.vhaersmabuma op tweedekamer.nl
Sabine Uitslag	@sabineuitslag	Sabine.uitslag op tweedekamer.nl
Elly Blanksma van den Heuvel	@ellyblanksma	e.blanksma op tweedekamer.nl
 
 
 
Voorbeelden van tweets die u kunt gebruiken:
 
“Aanstaande dinsdag wordt er gestemd over een verbod op investeringen in clustermunitie. @sabineuitslag, stemt u voor?”
 
“Aanstaande dinsdag een nieuwe kans om te kiezen voor een verbod op investeringen in clustermunitie. @kgferrier, grijpt u deze kans?”
 
“Dank voor uw steun aan het clustermunitieverdrag @maximeverhagen! Stemt u dinsdag ook voor een verbod op investeringen?”
 
 
Een voorbeeld e-mail vindt u hier onder. 
 
 
VOORBEELD E-MAIL:
 
Geachte Mevrouw Bruins Slot,
 
Aanstaande dinsdag wordt er gestemd over een motie die de regering oproept een voorstel te doen voor een verbod op directe investeringen in producenten van clustermunitie en onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een verbod op indirecte investeringen. Het CDA heeft nog geen steun uitgesproken voor deze motie. Uw partij heeft een leidende rol gespeeld in het tot stand komen van de Nederlandse ondertekening van het Verdrag op Clustermunitie en de ondersteuning van de motie zou in de lijn liggen van de aard van dit verdrag.  
Bij deze wil ik u bedanken voor uw steun aan het verdrag en u oproepen om aanstaande dinsdag de motie tegen investeringen te steunen. Het humanitaire leed dat door clustermunitie veroorzaakt wordt vraagt om extra inzet van een ieder om dit leed te voorkomen.
 
Ik ben niet de enige die vraagt om een verbod. Een aantal financile instellingen, APG, ASN Bank en MN Services,  roepen op tot een verbod op directe investeringen. Het CDA heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de productie en het gebruik van clustermunitie. Een verbod op investeringen in clustermunitie is hiervan een logische vervolgstap.
 
Ik hoop dat u zich, net als ik, wilt uitspreken voor een verbod op deze investeringen,
 
Met vriendelijke groet,
 
 More information about the Vredeslijst mailing list