[Vredeslijst] Kerk en Vrede verbijsterd over organisatie Luchtmachtdagen tijdens Vredesweek 2011

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Sep 10 11:59:13 CEST 2010


(10 september 2010 - Bericht van Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Kerk en Vrede verbijsterd over organisatie Luchtmachtdagen tijdens Vredesweek 2011

Utrecht, 10 september 2010 - 
In een brief aan de minister van Defensie, Van Middelkoop, 
heeft het bestuur van de vereniging Kerk en Vrede haar 
verbijstering uitgesproken over het besluit om de 
Luchtmachtdagen in 2011 tijdens het eerste weekend van de 
jaarlijkse Vredesweek te organiseren. 
http://www.kerkenvrede.nl/index.php?sct=002251

Kerk en Vrede wijst erop dat al meer dan veertig jaar binnen 
de kerken en de bredere vredesbeweging in de laatste week van 
september wordt stilgestaan bij de Bijbelse boodschap van 
vrede en gerechtigheid en de implicaties daarvan voor kerk en 
samenleving. Daar komt bij dat de VN in 2001 de datum '21 
september' heeft uitgeroepen tot Internationale Dag voor de 
Vrede. Ook in Nederland wordt in toenemende mate invulling 
gegeven aan deze dag. Niet alleen door kerken en 
vredesorganisaties, maar ook door bijvoorbeeld scholen en 
gemeentehuizen die op die dag de bekende regenboogkleurige 
Vredesvlag hijsen. 

De eenzijdige, grootschalige, meerdaagse promotie-activiteit 
van de Luchtmacht met een vliegshow en het tentoonstellen van 
verschillende gevechtsvliegtuigen, -helikopters en geleide 
wapens verhoudt zich op geen enkele manier met de bezinning 
op vrede en gerechtigheid die tijdens de Vredesweek centraal 
staat. Over die eenzijdigheid van de Luchtmacht-, Landmacht- 
en Marine-dagen heeft Kerk en Vrede aan de vooravond van de 
Veteranendag dit jaar reeds een opinie-artikel in Trouw 
geschreven dat bij de brief aan de minister is gevoegd. 

Kerk en Vrede verzoekt de minister dan ook met klem om op 
het genomen besluit terug te komen. 

,,Het liefst zouden we vanzelfsprekend zien dat de 
luchtmachtdagen ├╝berhaupt niet meer zouden plaatsvinden. 
Niet alleen omdat zij door een eenzijdig karakter een 
verkeerd signaal afgeven, maar ook omdat ze voor een 
promotie-activiteit een wel heel erg grote aanslag op de 
schatkist en het milieu vormen. Maar mocht u willen volharden 
in deze activiteit, dan zou u toch tenminste rekening kunnen 
houden met gevoelens en overtuiging van al die 
honderdduizenden die al dan niet in kerkelijk verband bij de 
landelijke Vredesweek betrokken zijn'', aldus Kerk en Vrede. 

--- 

1) brief aan de minister Van Middelkoop: 
http://www.kerkenvrede.nl/Luchtmachtdagen%202011.pdf 

2) opinie-artikel in Dagblad Trouw: 
http://www.kerkenvrede.nl/index.php?sct=002243

-------

Noten voor de pers

Voor nadere informatie: Jan Schaake, 030-2316666. Web: 
http://www.kerkenvrede.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Kerk en Vrede
More information about the Vredeslijst mailing list