[Vredeslijst] Demonstratie tegen Wilders/PVV - 11 september

~ Aurora ~ auromundo op hotmail.com
Wo Sep 8 14:22:33 CEST 2010


Beste allen,

Zie onderstaande aankondiging: Landelijke demonstratie tegen Wilders/PVV a.s. zaterdag 11 september in Den Haag.
Daartoe werd besloten tijdens een vergadering afgelopen vrijdag op initiatief van Nederland Bekend Kleur, waaraan een brede diversitet van organisaties deelnam.
Kort voordat de vergadering begon trok Wilders zich uit de onderhandelingen terug (vandaar ook de eerste zin in het bericht hieronder).
Maar inmiddels is er een grote kans dat de rechtse onderhandelingen met PVV weer hervat zullen worden.
Hoe dan ook, gezien het huidige klimaat, is het van grote belang om een tegenstem te laten horen!

Groetjes,
Aurora

----------------

Date: Mon, 6 Sep 2010 10:48:22 +0200
From: nbk op nederlandbekentkleur.nl
To: info op nederlandbekentkleur.nl
Subject: [Actie] Nieuwe acties gepland op actievergadering


Beste mensen,

De regering met de PVV gaat niet door!
Maar acties tegen het intolerante gedachtegoed van de PVV en vóór gelijke rechten en solidariteit blijven nodig.
Dat was de conclusie op de goedbezochte actievergadering vrijdag in Amsterdam.
Er is een coordinatiegroep ingesteld die nog deze week bij elkaar komt om acties in oktober en daarna voor te bereiden.
Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Op korte termijn is er ook een actie van een groep veronruste burgers die zich verenigd heeft onder de naam "Wij willen geen uitsluiting".
Komende zaterdag 11 september, als Wilders in New York spreekt, is er een demonstratie om 13.00 uur op het Plein in Den Haag.

Zie voor meer
informatie: http://www.wijwillengeenuitsluiting.nl

Met vriendelijke groet,
René Danen

Actie mailing list
Actie op nederlandbekentkleur.nl
http://nederlandbekentkleur.nl/mailman/listinfo/actie


-----------------------


Demonstratie tegen PVV zaterdag 11 september Den Haag

"Wij willen geen uitsluiting" is een initiatief van een aantal Nederlandse burgers die het politieke denken en handelen van Geert Wilders & de PVV, en de krachteloze wijze waarop de andere politieke partijen hier mee omgaan, verontrustend vinden.
Wij vinden het onacceptabel dat er partijen zijn die een regering willen vormen met gedoogsteun van de PVV, een partij die uitsluiting voorstaat van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking en deze standpunten op zeer beledigende en discriminerende wijze naar voren brengt.

Op 11 september 2010 vindt in Den Haag een demonstratie plaats om deze ongerustheid kenbaar te maken.
Wij willen een oproep doen aan de Nederlandse politiek om principieel afstand te doen van de politieke standpunten en manier van handelen van Geert Wilders & de PVV.
Ook willen wij politici vragen om daadkrachtiger tegengas te geven, op basis van rationele argumenten, om de spookbeelden die Wilders neerzet over islamisering en massa-immigratie te ontkrachten.

De demonstratie vindt plaats op dezelfde dag dat Wilders in New York spreekt, tussen 13.00 en 15.00 uur op het Plein in Den Haag tegenover de ingang van de Tweede Kamer.
Nadere gegevens zoals sprekers volgen nog.

E-Mail: info op wijwillengeenuitsluiting.nl 
Website: http://www.wijwillengeenuitsluiting.nl 		 	   		  


More information about the Vredeslijst mailing list