[Vredeslijst] Zwart Zaad in cassatie tegen uitspraak Hof

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Sep 7 17:03:11 CEST 2010


(7 september 2010 - Bericht van Zwart Zaad)

P E R S B E R I C H T

Zwart Zaad in cassatie tegen uitspraak Hof

Utrecht, 7 september 2010 - 
Het meningsverschil tussen de Belastingdienst en Zwart Zaad, 
wat al speelt sinds 2007, is een nieuwe fase ingegaan. Een 
solidariteitsbijdrage van 25 euro aan een anti-militarist 
heeft ondertussen geleid tot Kamervragen en tot al drie jaar 
procederen, waarbij het einde nog niet in zicht is.

De Belastingdienst is van mening dat Stichting Zwart Zaad 
niet het algemeen nut beoogt en wil derhalve de ANBI-status 
niet langer verstrekken. Dit heeft gevolgen voor donatrices, 
die hun giften aan Zwart Zaad niet langer kunnen aftrekken 
van de belasting. Maar nog belangrijker is dat een dergelijke 
uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere 
stichtingen en fondsen. 

Zwart Zaad steunt al 21 jaar buitenparlementaire acties op 
het gebied van anti-racisme, milieu, feminisme, 
anti-militarisme en anders-globalisering. Het doel is een 
andere maatschappij met meer gelijkheid, vrijheid en 
rechtvaardigheid. Aangezien eenmaal in de vier jaar een stem 
uit brengen geen zoden aan de dijk zet, kiest Zwart Zaad voor 
het steunen van demonstraties en burgerlijk ongehoorzame 
acties. Daarbij wordt steeds een gewetensvolle afweging 
gemaakt waarbij geweld tegen personen nooit gesteund zal 
worden. 

De belastingdienst voert aan dat Zwart Zaad actief geweld 
steunt, iets wat rechtbank te Haarlem anders ziet. De daden 
van burgerlijke ongehoorzaamheid geschieden openlijk en 
gewetensvol. Waarom de Belastingdienst een kleine stichting 
als Zwart Zaad lastig valt en niet clubs als Greenpeace en 
Milieudefensie, die ook burgerlijk ongehoorzame acties 
voeren, is een vraag die de Belastingdienst niet weet te 
beantwoorden. Uiteindelijk laat de Belastingdienst alle 
beschuldigingen vallen op een na: het doneren van 25 euro 
aan fruit en een telefoonkaart aan een anti-militarist, die 
gevangen zit vanwege een openlijke sabotage-actie, is in de 
ogen van de Belastingdienst het steunen van geweld. De 
rechtbank is echter van mening dat het verlenen van hulp aan 
een gedetineerde actievoerder niet hetzelfde is als het 
steunen van haar doelstellingen met behulp van geweld. 

Tegen deze uitspraak is de Belastingdienst in beroep gegaan. 
En het Hof ziet het anders: het uitkeren aan personen die 
goederen van de overheid hebben vernield dan wel beschadigd 
moet gezien worden als het ondersteunen van het door deze 
personen gepleegde geweld. Een zeer verrassende uitspraak, 
waarbij het onderscheid tussen 'daad' en 'dader', toch een 
pilaar binnen alle jurisprudentie, niet langer meer gemaakt 
wordt. Humanitaire hulp en wetsovertreding worden op een hoop 
gegooid. En het wordt niet gezien dat solidair zijn met een 
persoon niet automatisch wil zeggen dat je ook solidair bent 
met een vernieling. Is het Leger des Heils solidair met alle 
daden van gedetineerden als het hen helpt te reintegreren? Is 
de Nederlandse staat met het bieden van humanitaire hulp aan 
de Palestijnse gebieden plots geweldacties aan het steunen? 

Tegen deze uitspraak wordt dan ook in cassatie gegaan. Het 
mag niet zo zijn dat door deze uitspraak van het Hof steeds 
minder ruimte overblijft voor het steunen van mensen en het 
voeren van buitenparlementaire acties.

-------

Noten voor de pers

Achtergrondinformatie op: http://www.zwartzaad.info/ 

Bel voor nadere toelichting: 06-23875470

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Zwart Zaad
More information about the Vredeslijst mailing list