[Vredeslijst] Reactie IKV Pax Christi op Kerk en Vrede: Ga het debat over militair ingrijpen niet uit de weg

Merijn de Jong dejong op ikvpaxchristi.nl
Vr Jul 23 10:28:39 CEST 2010


PERSBERICHT
23 juli 2010 

Reactie op Kerk en Vrede: Ga het debat over militair ingrijpen niet uit de weg

Waar mensenrechtenschendingen plaats vinden en niet-militaire methoden hebben gefaald, kan militair ingrijpen soms de enige manier zijn om burgers te beschermen. IKV  Pax Christi gaat binnen het debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. Zij wil juist meedenken over de manier waarop het leger in deze context bij kan dragen aan de bescherming van burgers in conflictsituaties. Uit de reactie van Kerk en Vrede op IKV Pax Christi's  policy brief 'Bijdragen aan burgerbescherming' wordt duidelijk dat beide organisaties hierover van mening verschillen. 

IKV Pax Christi is blij dat Kerk en Vrede tijd en energie heeft gestoken in een uitvoerige reactie op de policy brief . Het doel van de policy brief was immers om een impuls te geven aan het debat over de toekomst van de krijgsmacht en de rol die het leger vervult bij burgerbescherming. Kerk en Vrede draagt in haar reactie een aantal belangrijke punten aan, die overigens ook in de policy brief aan bod komen. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op het risico dat humanitaire argumenten worden opgevoerd voor een interventie om (Westers) eigenbelang. IKV Pax Christi acht het van groot belang dit risico in het maatschappelijk debat te blijven benadrukken. 

Andere kanttekeningen van Kerk en Vrede zijn gebaseerd op het verkeerd verstaan van de policy brief door Kerk en Vrede. Kerk en Vrede heeft de policy brief niet of onvoldoende in de context van het andere vredeswerk van IKV Pax Christi geplaatst. Zo ontstaat het beeld dat IKV Pax Christi een pleitbezorger is van  militaire oplossingen van conflicten en problemen in fragiele staten. Dat is echter geenszins het geval:  niet-militaire methoden voor conflictoplossing vormen de kern van het werk van IKV Pax Christi in meer dan 20 conflictgebieden waaronder Soedan, de Kaukasus en het Midden-Oosten. Waar niet-militaire oplossingen echter falen en grootschalige mensenrechtenschendingen dreigen moeten burgers wel beschermd kunnen worden. 
Hierover bestaat  tussen Kerk en Vrede en IKV Pax Christi een inhoudelijk verschil van mening. Kerk en Vrede gaat de vraag wat er moet gebeuren als alle niet-militaire initiatieven falen uit de weg. IKV Pax Christi vindt dat in deze gevallen, om grootschalige mensenrechtenschendingen te voorkomen, militairen moeten kunnen worden ingezet. 

Voor een christelijk theologische fundering van ons standpunt over de toekomst van de krijgsmacht is bewust niet gekozen. Het voornaamste doel van de policy brief was een bijdrage aan het debat over de inrichting van de krijgsmacht. In dit politieke debat hebben we gekozen voor een andere argumentatie. 

Een uitgebreide reactie op de kanttekeningen van Kerk en Vrede is inmiddels naar Kerk en Vrede verstuurd. Een afschrift is naar de lidkerken van het IKV verstuurd, zoals ook Kerk en Vrede deed. IKV Pax Christi was graag eerst het inhoudelijke gesprek met Kerk en Vrede aangegaan, dat had veel misverstanden kunnen voorkomen. 


Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Oudes, IKV Pax Christi: Oudes op ikvpaxchristi.nl of telefonisch met Merijn de Jong (06 53221120). 

De policy brief 'Bijdragen aan burgerbescherming' kunt u hier downloaden: http://www.ikvpaxchristi.nl/themas_bescherming_van_burgers_defensieverkenning.htm
More information about the Vredeslijst mailing list