[Vredeslijst] Fwd: PERSBERICHT: Kerk en Vrede plaatst kritische kanttekeningen bij bijdrage defensiediscussie IKV Pax Christi [info op kerkenvrede.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Ma Jul 19 14:18:30 CEST 2010


Op 12-07-10 13:50:39 schreef Kerk en Vrede:
ter verdere verspreiding

PERSBERICHT

Kerk en Vrede plaatst kritische kanttekeningen bij bijdrage
defensiediscussie IKV Pax Christi


Utrecht 12 juli 2010 - In een brief (1) aan bestuur en directie van IKV
Pax Christi meldt het bestuur van de vereniging Kerk en Vrede dat binnen
de vereniging “ontzetting [is] gereageerd op de inhoud van de eind mei
door IKV Pax Christi samen met Cordaid uitgebrachte policy brief
“Bijdragen aan burgerbescherming – de Nederlandse krijgsmacht op weg naar
2030” (2).

Met deze policy brief beogen IKV Pax Christi en Cordaid een bijdrage te
leveren aan de discussie over de toekomst van Nederlandse krijgsmacht die
afgelopen voorjaar naar aanleiding van de toen verschenen ‘Verkenningen’
op gang gebracht had moeten worden. Op zich noemt Kerk en Vrede het een
goede zaak dat een vredesorganisatie als IKV Pax Christi dit politieke
moment aangrijpt en kan ze ook nog wel plaatsen dat daarbij voor IKV Pax
Christi de ‘menselijke veiligheid’, het beschermen van burgers, het
vertrekpunt vormt.

De kritiek (3) van Kerk en Vrede op de policy brief richt zich dan ook
vooral op het feit dat “IKV Pax Christi zich tot dit pleidooi beperkt en
geen aandacht geeft aan:
•	de bredere politiek context van de huidige veiligheidsdiscussie,
•	de bredere discussie over de militaire invulling van de
‘verantwoordelijkheid om te beschermen'
•	de politieke en economische omstandigheden waardoor de menselijke
veiligheid in het geding is en aan
•	de niet-militaire alternatieven die er zijn voor het beschermen van
burgers.”

Terwijl IKV Pax Christi haar pleidooi baseert op menselijke veiligheid als
moreel vertrekpunt, in de christelijke traditie staat en mede bijdraagt
aan het kerkelijk spreken over oorlog en vrede had ze, volgens Kerk en
Vrede, wel iets meer over dit vertrekpunt mogen schrijven. Bijvoorbeeld
door te verwijzen naar de tijdens de Assemblee van 2006 door de Wereldraad
van Kerken aangenomen verklaring over een Responsibility to Protect met de
daarin beschreven opties en dilemma’s. Dan was er ook wel iets meer te
zeggen geweest over de wijze waarop je als beschermer zou willen en kunnen
optreden. Met name ook over de inzet van geweld.

Verder heeft Kerk en Vrede kritiek op de wijze waarop de policy paper van
IKV Pax Christi vol staat met een taal die op zijn beurt “vol is van de
Westerse dominante kijk op de rest van de wereld”. Zo lijkt het begrip
‘gordel van instabiliteit’ (waarmee een reeks conflictgevoelige landen in
Centraal-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-AziŽ aangeduid wordt) een
natuurverschijnsel aan te duiden “waarbij voorbijgegaan wordt aan de heel
concrete oorzaken van die instabiliteit”

Over de diverse kritiekpunten maar juist ook over de vragen “op welke
manier IKV Pax Christi vorm wil blijven geven aan haar worteling in de
kerkelijke en christelijke traditie, juist ook als het om policy papers in
de richting van politiek en krijgsmacht gaat (…) maar bovenal: hoe voorkom
je dat je, door je gerichtheid op politiek en krijgsmacht, ook kritiekloos
het daar heersende begrippenkader overneemt?” schrijft Kerk en Vrede graag
met IKV Pax Christi nader in gesprek te willen gaan.

Vanwege het bredere belang van juist ook die twee laatste vragen is een
afschrift van de brief naar de lidkerken van het IKV verstuurd.

============
Noten voor de pers:

(1) brief is te downloaden van
http://www.kerkenvrede.nl/begeleidende_brief.pdf
(2) policy paper IKV Pax Christi is te downloaden van
http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/Veiligheid%20en%20Ontwapening/Defensieverkenningen%20Policy%20Brief.pdf
(3) kritiekpunten zijn te downloaden van
http://www.kerkenvrede.nl/Kritische_kanttekeningen.pdf

nadere informatie: Jan Schaake, Kerk en Vrede, 030-2316666More information about the Vredeslijst mailing list