[Vredeslijst] [SPAM] - Het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jun 23 13:53:29 CEST 2010


Beste Gijsbert,

Dank voor je antwoord. Ik wil nog even uitleggen dat ik een probleem heb bij de 
uitgangspunten van je werk.  
De bedoeling van IKV Pax Christi bij het organiseren van de debatten tussen 
Islamisten en seculieren in Marokko was de preventie van gewelddadige conflicten. 
Is het vanzelfsprekend dat Nederlands vredeswerk in Marokko moet uitgaan van de 
werkelijkheid in Noord-Afrika en in Nederland? 
Kennelijk niet, want zover ik zie is er geen aandacht besteed aan de 
grensconflicten die Marokko heeft met al zijn buren: Spanje (Ceuta, Melilla), met 
Algerije (gesloten grens) en de Saharaanse Republiek die door Marokko wordt 
ontkent en bestreden. Er is geen contact geweest met de Stichting 
Zelfbeschikking West-Sahara die uitleg had kunnen geven over de Nederlandse 
betrokkenheid bij het conflict om de Westelijke Shara dat de ontwikkeling van de 
hele Maghreb-regio in de weg staat. 

In het voorwoord bij de bundel die is uitgegeven naar aanleiding van de debatten 
wordt uitgelegd dat het initiatief van IKV Pax Christi oorspronkelijk bedoeld is 
als tegengif voor de "clash of civilizations" oftewel een "botsing der 
beschavingen". Die botsing zou verantwoordelijk zijn voor zowel de invasie van 
Irak onder leiding van de USA, voor Jihadistische terreur en in het algemeen de 
spanning tussen ArabiŽ en Europa. Die "clash of civilizations" is een theorie 
van een Amerikaan die het is opgeschreven in een gelijknamig boek. De theorie 
moest na het wegvallen van de communistische vijand de contouren van nieuwe 
vijandsbeelden en bondgenootschappen schetsen. 

Het IKV Pax Christi volgt in de benadering van de Marokkaanse werkelijkheid dus 
een Amerikaanse politieke theorie. Dat is opvallend omdat die theorie niet 
Christelijk van aard is of stoelt op uitgangspunten van een vredesbeweging, 
zoals men bij de beleidsbepaling van IKV Pax Christi zou verwachten. De 
Amerikaanse professor Huntington die de theorie heeft opgesteld was geen 
vredesactivist maar een Amerikaans machtspoliticus. Toch wordt zijn theorie 
gevolgd als leidraad voor de beoordeling van de toestand in de wereld en Marokko 
in het bijzonder. Dat is vooral jammer omdat de professor het volstrekt mis 
heeft. Er is geen botsing der beschavingen. 

Er is wel een ernstige botsing tussen het Marokkaanse Islamitische bewind en  
burgerrechtengroeperingen en vooral met Sahraanse mensenrechtenactivisten. Een 
schrijnend voorbeeld was de poging eind vorig jaar om de Sahraanse geweldloze 
activiste Aminatou Haidar haar eigen land uit te zetten. Zij is in hongerstaking 
gegaan en uit alle windstreken ontving het Marokkaanse bewind kritiek op zijn  
onwettige en onmenselijke daad. Bij de steunbetuigingen aan deze dappere vrouw 
heb ik die van IKV Pax Christi niet gezien hoewel ik die wel had mogen 
verwachten op grond van de jullie uitgangspunten. 

Beste Gijsbert, ik wil je oproepen om bij het vredeswerk in Marokko voortaan de 
werkelijkheid in Noord-Afrika als uitgangspunt te nemen. Het is overigens best 
mogelijk om daarbij gedachtegoed uit de USA als leidraad te nemen. Daarvoor wil 
ik je verwijzen naar het Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights:  
http://www.rfkcenter.org/hungerstrike 
of naar het nieuwe boek van de Amerikaanse professoren Stephen Zunes en Jacob 
Mundy, met een voorwoord van George McGovern, dat is getiteld "War, Nationalism, 
and Conflict Irresolution": 
http://saharawiwomen.blogspot.com/2010/06/new-book-on-western-sahara.htmlmet vriendelijke groet,

Frank WillemsOp maandag 21 juni 2010 14:09:24 schreef Mayke Smit:
> Beste Frank,
> 
> Namens mijn collega Gijsbert van Iterson Scholten hierbij een reactie op uw
> stuk over het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko.
> 
> Vriendelijke groet,
> 
> Mayke Smit
> 
> -----------------------
> Beste Frank,
> 
> Hartelijk dank voor je interesse in het werk van IKV Pax Christi in
> Marokko. Het onderwerp van de mede door ons uitgebrachte bundel waar jij
> naar verwijst, en van de debatten die er aan ten grondslag liggen, is de
> verhouding tussen Islamistische en seculiere politieke groeperingen
> (partijen, bewegingen, maatschappelijke organisaties etc.). De context
> waarin de opmerking 'Marokko is geen land dat in oorlog is', gelezen moet
> worden, is dan ook die van de spanningen tussen Islamisten en seculieren.
> Zij voeren onderling geen gewapende strijd (de terroristische aanslagen in
> Casablanca in 2003 werden ook door alle grote Islamistische organisaties
> scherp veroordeeld), noch ziet het er naar uit dat zij dat in de toekomst
> gaan doen. De inleiding poogt een antwoord te geven op de vraag waarom IKV
> Pax Christi, als vredesbeweging, zich desalniettemin bezighoudt met dit
> soort debatten. Je zou het kunnen vergelijken met in een inleiding van een
> boek over de multiculturele problematiek in Nederland stellen dat
> Nederland niet in oorlog is. Ons leger neemt in Afghanistan deel aan ISAF,
> maar dat is nog iets anders dan te zeggen dat er in het multiculturele
> Nederland een oorlog wordt gevoerd. Ik weet dat de situatie in Marokko
> anders is, maar het plaatst de door jou gewraakte opmerking in een iets
> andere context dan
> 
> Dit neemt natuurlijk niet weg dat er in Marokko een conflict is tussen de
> Marokkaanse overheid en Polisario over de status van de Westelijke Sahara.
> Sinds 1991 is er een wapenstilstand in dit conflict, wat juridisch gezien
> niet hetzelfde is als een 'einde aan de oorlog', maar er de facto wel,
> naar mijn bescheiden mening, op neerkomt dat Marokko geen 'land in oorlog
> is'. Japan en Rusland hebben na de Tweede Wereldoorlog ook nooit officieel
> een vredesverdrag gesloten, vanwege voortgaande onenigheid over de status
> van de Kurillen, maar niemand die zal zeggen dat Japan 'in oorlog is'. We
> kunnen heel lang een semantische discussie voeren over de vraag wat oorlog
> precies is en wanneer je mag zeggen dat een land in oorlog is, maar
> belangrijker is de achterliggende realiteit in de Westelijke Sahara. Ik
> heb persoonlijk mijn twijfels over hoe hoog de Westelijke Sahara op de
> agenda van de Veiligheidsraad staat en MINURSO is zeker niet de enige
> VN-missie die geen mensenrechtenmandaat heeft (in ieder geval de missies
> in Cyprus, Libanon, SyriŽ, India & Pakistan en Afghanistan hebben dat ook
> niet, hoewel het inderdaad sinds begin jaren '90 wel gebruikelijk is
> geworden). Ook de laatste ronde onderhandelingen (na het vertrek van
> Special Representative Peter van Walsum, die geen millimeter beweging zag)
> heeft nog niets opgeleverd. Je verwijst zelf al naar het feit dat
> Polisario de 'contacten met Minurso heroverweegt'. De laatste paar jaren
> doet Marokko pogingen de Westelijke Sahara te paaien door meer regionale
> autonomie voor te stellen, een proces dat ook in andere Marokkaanse
> regio's met belangstelling gevolgd wordt. Dat is in strijd met het
> zelfbeschikkingsrecht en met de afspraken uit 1991, maar wel een realiteit
> die ook buitenlandse vredes- en mensenrechtenactivisten onder ogen zullen
> moeten zien. Het grootste probleem is niet of Marokko al dan niet in
> oorlog is, noch wat de precieze internationaal-rechtelijke status van de
> Westelijke Sahara is en al helemaal niet wat IKV Pax Christi daarover
> opschrijft. Het grootste probleem is de onderdrukking van de Sahraouis en
> de mensenrechtenschendingen waarmee dat gepaard gaat. Terecht wijs je erop
> dat daar in de internationale media onvoldoende aandacht voor is,
> onterecht dat IKV Pax Christi daar geen aandacht voor zou hebben.
> 
> Vriendelijke groeten,
> 
> Gijsbert van Iterson Scholten
> Programmaleider Marokko
> IKV Pax Christi
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: vredeslijst-bounces op ddh.nl [mailto:vredeslijst-bounces op ddh.nl] Namens
> Frank Willems Verzonden: dinsdag 15 juni 2010 10:55
> Aan: vredeslijst op ddh.nl
> CC: Info
> Onderwerp: [SPAM] - [Vredeslijst] Het vredeswerk van IKV Pax Christi in
> Marokko - Email found in subject
> 
> Bij  IKV Pax Christi is een Engelstalige brochure verschenen over een
> aantal seminars die in Marokko zijn gehouden om Islamisten, liberalen en
> linkse Marokkanen in dialoog te brengen. De gesprekken waren georganiseerd
> in samenwerking met verschillende Marokkaanse burgerrechtenorganisaties. 
> De uitgave heeft de titel "Islamists versus Seculars, Confrontations and
> Dialogues in Morocco".
> 
> De inleidende bijdrage in de brochure is van IKV Pax Christi -medewerkers
> Jan Jaap van Oosterzee en Gijsbert van Iterson Scholten onder de titel
> "Debates between Islamists and seculars as peace building". In deze
> inleiding staat de onrustbarende opmerking "Morocco is not a country at
> war."
> 
> Niet in oorlog? Marokko bezet voor viervijfde deel de Westelijke Sahara.
> Marokko heeft een militaire verdedigingswal opgeworpen van meer dan 2500
> kilometer ter bescherming tegen Saharaanse vrijheidsstrijders. Er wordt
> sinds de afkondiging van het staakt-het-vuren in 1991 niet geschoten maar
> de militaire
> verdedigingslinie wordt onderhouden en uitgebreid en doet zo een hele grote
> aanslag op het Marokkaans budget. Er is een vredesmissie van de Verenigde
> Naties in het gebied actief om toezicht te houden op het bestand en om een
> referendum over de toekomst te organiseren. De kwestie staat hoog op de
> agenda van de Veiligheidsraad. De VN probeert met grote moeite
> vredesonderhandelingen gaande te houden. Marokko is niet in oorlog? Hoe
> halen ze het bij IKV Pax Christi in hun hoofd?!
> 
> Achter de Marokkaanse verdedigingslinie worden de mensenrechten van de
> oorspronkelijke bevolking op grove wijze geschonden. De Saharanen zijn daar
> inmiddels een minderheid in eigen land. In het bezette gebied voeren zij
> een burgerlijke strijd voor onafhankelijkheid. Die strijd wordt ongewapend
> gevoerd. Vrouwen hebben er een grote bijdrage in. Het gewelddadige
> Marokkaanse antwoord wordt gegeven door militairen en kolonisten. Sexisme
> en rascisme zijn giftige bestanddelen van de repressie.
> Maar de MINURSO, de VN vredesmissie, mag zich niet met de mensenrechten
> bemoeien. Het is de enige vredesmissie ter wereld die zich niet met
> mensenrechten mag bemoeien. De MINURSO mag twee dingen: toezicht houden op
> het staakt-het-vuren en proberen het referendum over de toekomst van het
> gebied te organiseren. Marokko werkt het referendum tegen en dat zal
> daarom niet plaats kunnen vinden.
> De MINURSO missie heeft de internationale gemeenschap al vele honderden
> miljoenen euro's gekost maar heeft slechts als resultaat dat het conflict,
> en daarmee de slachtoffers van de Marokkaanse repressie en de 150.000
> Saharaanse vluchtelingen in de Algerijnse woestijn inmiddels zijn vergeten
> door de oorlog- verslaggeverij en.. IKV Pax Christi.
> 
> De brochure van IKV Pax Christi kan men downloaden op:
> http://www.ikvpaxchristi.nl/catalogus/default.aspx?lid=1&id=129
> 
> Het Saharaans bevrijdingsfront POLISARIO is inmiddels de contacten met de
> MINURSO aan het heroverwegen. Waarnemers verwachten dat van Saharaanse
> zijde binnen het jaar een einde wordt gemaakt aan de "vredesmissie".
> 
> http://www.westelijkesahara.be/index.php?parse_news=single&cat=106&art=1450
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijstMore information about the Vredeslijst mailing list