[Vredeslijst] [SPAM] - Het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko - Email found in subject

Mayke Smit Smit op ikvpaxchristi.nl
Ma Jun 21 14:09:24 CEST 2010


Beste Frank,

Namens mijn collega Gijsbert van Iterson Scholten hierbij een reactie op uw stuk over het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko.

Vriendelijke groet,

Mayke Smit

-----------------------
Beste Frank,

Hartelijk dank voor je interesse in het werk van IKV Pax Christi in Marokko. Het onderwerp van de mede door ons uitgebrachte bundel waar jij naar verwijst, en van de debatten die er aan ten grondslag liggen, is de verhouding tussen Islamistische en seculiere politieke groeperingen (partijen, bewegingen, maatschappelijke organisaties etc.). De context waarin de opmerking 'Marokko is geen land dat in oorlog is', gelezen moet worden, is dan ook die van de spanningen tussen Islamisten en seculieren. Zij voeren onderling geen gewapende strijd (de terroristische aanslagen in Casablanca in 2003 werden ook door alle grote Islamistische organisaties scherp veroordeeld), noch ziet het er naar uit dat zij dat in de toekomst gaan doen. De inleiding poogt een antwoord te geven op de vraag waarom IKV Pax Christi, als vredesbeweging, zich desalniettemin bezighoudt met dit soort debatten. Je zou het kunnen vergelijken met in een inleiding van een boek over de multiculturele problematiek in Nederland stellen dat Nederland niet in oorlog is. Ons leger neemt in Afghanistan deel aan ISAF, maar dat is nog iets anders dan te zeggen dat er in het multiculturele Nederland een oorlog wordt gevoerd. Ik weet dat de situatie in Marokko anders is, maar het plaatst de door jou gewraakte opmerking in een iets andere context dan 

Dit neemt natuurlijk niet weg dat er in Marokko een conflict is tussen de Marokkaanse overheid en Polisario over de status van de Westelijke Sahara. Sinds 1991 is er een wapenstilstand in dit conflict, wat juridisch gezien niet hetzelfde is als een 'einde aan de oorlog', maar er de facto wel, naar mijn bescheiden mening, op neerkomt dat Marokko geen 'land in oorlog is'. Japan en Rusland hebben na de Tweede Wereldoorlog ook nooit officieel een vredesverdrag gesloten, vanwege voortgaande onenigheid over de status van de Kurillen, maar niemand die zal zeggen dat Japan 'in oorlog is'. 
We kunnen heel lang een semantische discussie voeren over de vraag wat oorlog precies is en wanneer je mag zeggen dat een land in oorlog is, maar belangrijker is de achterliggende realiteit in de Westelijke Sahara. Ik heb persoonlijk mijn twijfels over hoe hoog de Westelijke Sahara op de agenda van de Veiligheidsraad staat en MINURSO is zeker niet de enige VN-missie die geen mensenrechtenmandaat heeft (in ieder geval de missies in Cyprus, Libanon, SyriŽ, India & Pakistan en Afghanistan hebben dat ook niet, hoewel het inderdaad sinds begin jaren '90 wel gebruikelijk is geworden). Ook de laatste ronde onderhandelingen (na het vertrek van Special Representative Peter van Walsum, die geen millimeter beweging zag) heeft nog niets opgeleverd. Je verwijst zelf al naar het feit dat Polisario de 'contacten met Minurso heroverweegt'. De laatste paar jaren doet Marokko pogingen de Westelijke Sahara te paaien door meer regionale autonomie voor te stellen, een proces dat ook in andere Marokkaanse regio's met belangstelling gevolgd wordt. Dat is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht en met de afspraken uit 1991, maar wel een realiteit die ook buitenlandse vredes- en mensenrechtenactivisten onder ogen zullen moeten zien. Het grootste probleem is niet of Marokko al dan niet in oorlog is, noch wat de precieze internationaal-rechtelijke status van de Westelijke Sahara is en al helemaal niet wat IKV Pax Christi daarover opschrijft. Het grootste probleem is de onderdrukking van de Sahraouis en de mensenrechtenschendingen waarmee dat gepaard gaat. Terecht wijs je erop dat daar in de internationale media onvoldoende aandacht voor is, onterecht dat IKV Pax Christi daar geen aandacht voor zou hebben.

Vriendelijke groeten,

Gijsbert van Iterson Scholten
Programmaleider Marokko
IKV Pax Christi


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: vredeslijst-bounces op ddh.nl [mailto:vredeslijst-bounces op ddh.nl] Namens Frank Willems
Verzonden: dinsdag 15 juni 2010 10:55
Aan: vredeslijst op ddh.nl
CC: Info
Onderwerp: [SPAM] - [Vredeslijst] Het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko - Email found in subject

Bij  IKV Pax Christi is een Engelstalige brochure verschenen over een aantal 
seminars die in Marokko zijn gehouden om Islamisten, liberalen en linkse 
Marokkanen in dialoog te brengen. De gesprekken waren georganiseerd in 
samenwerking met verschillende Marokkaanse burgerrechtenorganisaties.  De 
uitgave heeft de titel "Islamists versus Seculars, Confrontations and Dialogues 
in Morocco". 

De inleidende bijdrage in de brochure is van IKV Pax Christi -medewerkers Jan 
Jaap van Oosterzee en Gijsbert van Iterson Scholten onder de titel "Debates 
between Islamists and seculars as peace building". In deze inleiding staat de 
onrustbarende opmerking "Morocco is not a country at war." 

Niet in oorlog? Marokko bezet voor viervijfde deel de Westelijke Sahara. Marokko 
heeft een militaire verdedigingswal opgeworpen van meer dan 2500 kilometer ter 
bescherming tegen Saharaanse vrijheidsstrijders. Er wordt sinds de afkondiging 
van het staakt-het-vuren in 1991 niet geschoten maar de militaire 
verdedigingslinie wordt onderhouden en uitgebreid en doet zo een hele grote 
aanslag op het Marokkaans budget. Er is een vredesmissie van de Verenigde Naties 
in het gebied actief om toezicht te houden op het bestand en om een referendum 
over de toekomst te organiseren. De kwestie staat hoog op de agenda van de 
Veiligheidsraad. De VN probeert met grote moeite vredesonderhandelingen gaande 
te houden. Marokko is niet in oorlog? Hoe halen ze het bij IKV Pax Christi in 
hun hoofd?!
 
Achter de Marokkaanse verdedigingslinie worden de mensenrechten van de 
oorspronkelijke bevolking op grove wijze geschonden. De Saharanen zijn daar 
inmiddels een minderheid in eigen land. In het bezette gebied voeren zij een 
burgerlijke strijd voor onafhankelijkheid. Die strijd wordt ongewapend gevoerd. 
Vrouwen hebben er een grote bijdrage in. Het gewelddadige Marokkaanse antwoord 
wordt gegeven door militairen en kolonisten. Sexisme en rascisme zijn giftige 
bestanddelen van de repressie. 
Maar de MINURSO, de VN vredesmissie, mag zich niet met de mensenrechten 
bemoeien. Het is de enige vredesmissie ter wereld die zich niet met 
mensenrechten mag bemoeien. De MINURSO mag twee dingen: toezicht houden op het 
staakt-het-vuren en proberen het referendum over de toekomst van het gebied te 
organiseren. Marokko werkt het referendum tegen en dat zal daarom niet plaats 
kunnen vinden. 
De MINURSO missie heeft de internationale gemeenschap al vele honderden 
miljoenen euro's gekost maar heeft slechts als resultaat dat het conflict, en 
daarmee de slachtoffers van de Marokkaanse repressie en de 150.000 Saharaanse 
vluchtelingen in de Algerijnse woestijn inmiddels zijn vergeten door de oorlog-
verslaggeverij en.. IKV Pax Christi. 

De brochure van IKV Pax Christi kan men downloaden op: 
http://www.ikvpaxchristi.nl/catalogus/default.aspx?lid=1&id=129

Het Saharaans bevrijdingsfront POLISARIO is inmiddels de contacten met de 
MINURSO aan het heroverwegen. Waarnemers verwachten dat van Saharaanse zijde 
binnen het jaar een einde wordt gemaakt aan de "vredesmissie".

http://www.westelijkesahara.be/index.php?parse_news=single&cat=106&art=1450_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
Vredeslijst op ddh.nl
http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijstMore information about the Vredeslijst mailing list