[Vredeslijst] Het vredeswerk van IKV Pax Christi in Marokko

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Jun 15 10:55:22 CEST 2010


Bij  IKV Pax Christi is een Engelstalige brochure verschenen over een aantal 
seminars die in Marokko zijn gehouden om Islamisten, liberalen en linkse 
Marokkanen in dialoog te brengen. De gesprekken waren georganiseerd in 
samenwerking met verschillende Marokkaanse burgerrechtenorganisaties.  De 
uitgave heeft de titel "Islamists versus Seculars, Confrontations and Dialogues 
in Morocco". 

De inleidende bijdrage in de brochure is van IKV Pax Christi -medewerkers Jan 
Jaap van Oosterzee en Gijsbert van Iterson Scholten onder de titel "Debates 
between Islamists and seculars as peace building". In deze inleiding staat de 
onrustbarende opmerking "Morocco is not a country at war." 

Niet in oorlog? Marokko bezet voor viervijfde deel de Westelijke Sahara. Marokko 
heeft een militaire verdedigingswal opgeworpen van meer dan 2500 kilometer ter 
bescherming tegen Saharaanse vrijheidsstrijders. Er wordt sinds de afkondiging 
van het staakt-het-vuren in 1991 niet geschoten maar de militaire 
verdedigingslinie wordt onderhouden en uitgebreid en doet zo een hele grote 
aanslag op het Marokkaans budget. Er is een vredesmissie van de Verenigde Naties 
in het gebied actief om toezicht te houden op het bestand en om een referendum 
over de toekomst te organiseren. De kwestie staat hoog op de agenda van de 
Veiligheidsraad. De VN probeert met grote moeite vredesonderhandelingen gaande 
te houden. Marokko is niet in oorlog? Hoe halen ze het bij IKV Pax Christi in 
hun hoofd?!
 
Achter de Marokkaanse verdedigingslinie worden de mensenrechten van de 
oorspronkelijke bevolking op grove wijze geschonden. De Saharanen zijn daar 
inmiddels een minderheid in eigen land. In het bezette gebied voeren zij een 
burgerlijke strijd voor onafhankelijkheid. Die strijd wordt ongewapend gevoerd. 
Vrouwen hebben er een grote bijdrage in. Het gewelddadige Marokkaanse antwoord 
wordt gegeven door militairen en kolonisten. Sexisme en rascisme zijn giftige 
bestanddelen van de repressie. 
Maar de MINURSO, de VN vredesmissie, mag zich niet met de mensenrechten 
bemoeien. Het is de enige vredesmissie ter wereld die zich niet met 
mensenrechten mag bemoeien. De MINURSO mag twee dingen: toezicht houden op het 
staakt-het-vuren en proberen het referendum over de toekomst van het gebied te 
organiseren. Marokko werkt het referendum tegen en dat zal daarom niet plaats 
kunnen vinden. 
De MINURSO missie heeft de internationale gemeenschap al vele honderden 
miljoenen euro's gekost maar heeft slechts als resultaat dat het conflict, en 
daarmee de slachtoffers van de Marokkaanse repressie en de 150.000 Saharaanse 
vluchtelingen in de Algerijnse woestijn inmiddels zijn vergeten door de oorlog-
verslaggeverij en.. IKV Pax Christi. 

De brochure van IKV Pax Christi kan men downloaden op: 
http://www.ikvpaxchristi.nl/catalogus/default.aspx?lid=1&id=129

Het Saharaans bevrijdingsfront POLISARIO is inmiddels de contacten met de 
MINURSO aan het heroverwegen. Waarnemers verwachten dat van Saharaanse zijde 
binnen het jaar een einde wordt gemaakt aan de "vredesmissie".

http://www.westelijkesahara.be/index.php?parse_news=single&cat=106&art=1450

More information about the Vredeslijst mailing list