[Vredeslijst] Krista van Velzen in New York

K.Koster k.koster op inter.nl.net
Do mei 6 09:22:21 CEST 2010


06052010

Beste mensen
Hier vinden jullie een vooral fotografisch verslag van de 
anti-kernwapendemonstratie in New York op zondag 2 mei (SP kamerlid Krista 
van Velzen liep voorop en gaf een toespraak over de de motie over de NAVO 
kernwapens die werd aangenomen door de Tweede Kamer een paar weken geleden 
(tekst hieronder) Daarnaast een bijeenkomst van de Burgemeesters voor Vrede 
op 4 mei waar Krista ook het woord voerde.
.
http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/


Karel Koster
SP Wetenschappelijk Bureau


==================================
VERSLAG KRISTA
woensdag 5 mei 2010, 1.56 uur  Krista
Categorie: Algemeen, oorlog en ontwapening
anti-kernwapen bijeenkomst met Ban Ki Moon

Vandaag mocht ik spreken op een forum van Mayor for Peace waar ook 
secretaris generaal van de VN Ban Ki Moon sprak. Hij sprak zijn steun uit 
voor het starten van onderhandelingen voor een ' nuclear weapon convention' 
en voor het werk van deze burgemeesters.Mayors for peace  een 
internationaal netwerk- telt bijna 4000 burgemeesters die in eigen land 
proberen druk te zetten op hun regering om stappen richting een 
kernwapenvrije wereld te zetten. De burgemeester van Hiroshima is de 
voorzittter van dit netwerk. Kernwapens zijn ontworpen om juist steden als 
doelwit te hebben, dus is de betrokkenheid van burgemeesters om tot een 
oplossing te komen heel erg logisch. In Nederland zijn 51 burgemeesters 
aangesloten, waaronder onder andere de burgemeester van Uden (de gemeente 
waar de luchtmachtbasis Volkel en haar kernwapens onder vallen) en de 
burgemeester van Amsterdam (!).

Een coalitie van organisaties met daarin juristen en wetenschappers hebben 
al een concept verdrag om kernwapens te verbieden geschreven. In een 
workshop later vandaag gaven zij tekst en uitleg over hoe het werkt en wat 
er nog te verbeteren valt. Het doet me erg denken aan het hele proces rond 
het opstellen van het Oslo verdrag dat inmiddels clusterbommen verbiedt. 
Mooi om te zien dat er niet alleen gesproken wordt over een 
kernwapenverdrag maar dat er al een voorstel op tafel ligt. Meer dan 
honderdtwintig landen waaronder 2 Europese landen hebben zich al voor een 
dergelijk verdrag uitgesproken. Waar blijft Nederland??

Aan het einde van de dag schoof ik aan bij een workshop van ICBUW, the 
International Campaign to Ban Uranium Weapons. Herbert, een Amerikaanse 
veteraan vertelde hoe hij in Irak langere tijd in een militair kamp 
verbleef wat na metingen van het Nederlandse leger besmet bleek te zijn. 
Zijn martelgang om erkenning te krijgen voor de bron van zijn ziekte wist 
hij op beklemmende wijze te beschrijven. Eerder dit jaar nam de Kamer een 
motie van de SP aan om een moratorium in te stellen op het gebruik van 
munitie met verarmd uranium. De Nederlandse regering vind dat nergens voor 
nodig en voert de motie dus niet uit. Klinkt bekend niet?


dinsdag 4 mei 2010

Voorstel Verhagen voor reductie kernwapens is slap

Vandaag is de VN kernwapenconferentie in New York begonnen. Ik ben 
teleurgesteld over de inbreng van de Nederlandse regering.
Twee weken geleden steunde het overgrote deel van de Tweede Kamer mijn 
voorstel om aan de Amerikaanse overheid de boodschap over te brengen dat 
Nederland niet lang nucleair beschermd wil worden en dat terugtrekking van 
Amerikaanse kernwapens uit Europa wenselijk is. Vandaag, op de conferentie 
over het non-proliferatieverdrag in New York, negeerde Verhagen deze oproep 
door enkel te spreken over reductie van de kernwapens in Europa.

Het is doodzonde dat de minister deze kans laat lopen. Eindelijk maakt een 
Amerikaanse president echt werk van ontwapening en dan werkt dit kabinet 
slechts halfslachtig mee. Vandaag hadden we het begin kunnen zien van de 
oplossing, het begin van een kernwapenvrije zone in Europa, maar deze 
demissionaire minister kiest er voor om onderdeel van het probleem te 
blijven. Reductie is wat anders dan terugtrekking. Het is een slap verhaal 
dat te weinig bijdraagt aan een kernwapenvrij Europa.


Ik betreur dit duikgedrag van Minister Verhagen. Een minister hoort moties 
van de Kamer volledig uit te voeren. De Kamer vroeg de VS te melden dat 
terugtrekking van de kernwapens nodig is en om duidelijk te maken dat 
nucleaire bescherming niet langer gewenst is. Een demissionair minister kan 
zich niet veroorloven om een eigen draai aan de opdracht van de Kamer te 
geven. Verhagen stelt miljoenen mensen die al decennia lang strijden tegen 
kernwapens teleur, dat laten we niet zomaar gebeuren.


======================
MOTIE VAN SP/GL OVER NAVO  KERNWAPENS (22042010)

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat de ambities van de Amerikaanse regering om te komen tot 
nucleaire ontwapening gesteund moeten worden;
van mening dat de in Europa aanwezige Amerikaanse kernwapens onderdeel 
zouden kunnen zijn van onderhandelingen over ontwapening tussen de VS en 
Rusland;
verzoekt de regering aan de Amerikaanse regering over te brengen niet 
langer te hechten aan de bescherming van het Europese vasteland door middel 
van de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Europa en de 
terugtrekking van deze kernwapens wenselijk te achten,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Velzen en Azough. Naar mij 
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 86 (32123-V).


Stemming 22042010
32 123-V, nr. 86 -de motie-Van Velzen/Azough over de wenselijkheid van
terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa
A


  A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = 
Vervallen AANG = Aangehouden
Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij 
het eerste onderdeel vermeld.More information about the Vredeslijst mailing list