[Vredeslijst] West-Sahara urgent: actie BuZA gevraagd

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Apr 27 15:31:00 CEST 2010


Persbericht 

De Stichting Zelfbeschkking West-Sahara roept de leden van de vaste 
kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op om Minister Verhagen tot actie te 
bewegen in de zaak van de Saharaanse politieke gevangenen die nu al vijf weken 
in hongerstaking zijn. 

Al op 14 december 2009 en op 20 april jl. heeft de Stichting minister Verhagen 
opgeroepen om:  
* contact op te nemen met de Verenigde Naties om een waarnemers-missie met 
betrekking tot de mensenrechten in Westelijke Sahara te realiseren; 
* er bij de Marokkaanse autoriteiten aan te dringen op de onmiddellijke in 
vrijheid stelling van : 
1. Ali Salem Tamek, eerste vice voorzitter van het Collectief van Saharaanse 
Mensenrechtenactivisten (CODESA) en lid van de Marokkaanse Vereniging voor de 
Mensenrechten (AMDH);
2. Brahim Dahane, voorzitter van de Saharaanse Associatie van slachtoffers van 
ernstige mensenrechtenschendingen begaan door Marokko (ASVDH);
3. Ahmad Anasiri, algemeen secretaris van het Saharaans Comite ter verdediging 
van de mensenrechten in Smara en president of AMDH – afdeling Smara;
4. Yahdih Ettarrouzi, lid van de AMDH – afdeling El Ayun;
5. Saleh Lebayhi, voorzitter van het Forum voor de bescherming van Saharaanse 
Kinderen en lid van de afdeling El Ayun Chapter van CODESA en AMDH;
6. Rachid Sghayar, lid van het Comité Actie tegen Foltering.

De gezondheid van de politieke gevangenen gaat snel achteruit na vijf weken 
hongerstaking. Voor hun leven, en voor het voortbestaan van het vredesproces, 
wordt gevreesd. De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara dringt er bij alle 
partijen in het parlement aan om bij de minister voor Buitenlandse Zaken te 
bewegen tot bovengenoemde acties.

--------------------

bijlagen: 
brief aan minister Verhagen van 20 april 2010

-------------------------------------------------------------------
Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken
de heer drs. M.J.M. Verhagen
Den Haag, 20 april 2010

Geachte heer Verhagen,

De verdediging van de mensenrechten behoort tot de speerpunten van het 
internationaal beleid van de Nederlandse overheid. Het is daarom dat wij 
wederom uw aandacht vragen voor de verontrustende ontwikkelingen in de 
Westelijke Sahara.

Op grond van VN resolutie 1282 en daar opvolgende zijn er maatregelen genomen om 
Saharaanse vluchtelingen die verblijven in Algerije in staat te stellen bezoek 
te brengen aan familieleden in het door Marokko beheerste deel van de 
Westelijke Sahara en vice versa. Het doel van de maatregelen is om vertrouwen 
te wekken over de voortgang van het vredesproces onder leiding van de 
internationale gemeenschap en zij staan in het VN-jargon bekend als "confidence 
building measures".

Op 8 oktober 2009 werden zeven Saharaanse mensenrechtenactivisten na terugkomst 
van een bezoek aan de Saharaanse vluchtelingenkampen in Algerije gearresteerd 
op beschuldiging van landverraad. De arrestatie van de groep dreigt het 
onderhandelingsproces over een duurzame vrede in de Westelijke Sahara, en de 
regio, te fnuiken.

De enige vrouw in het gezelschap, Dagja Lashgar, is voorlopig in vrijheid 
gesteld. De andere zes zitten gevangen in afwachting van berechting door een 
militair tribunaal. Zij zijn in hongerstaking gegaan omdat de datum van het 
proces niet bekend wordt gemaakt. De hongerstaking duurt inmiddels vier weken. 
Het betreft dezelfde groep waarvoor wij in onze brief over de situatie van 
mevrouw Haidar , van 14 december 2009, reeds uw aandacht hebben gevraagd:

   1. Ali Salem Tamek, eerste vice voorzitter van het Collectief van Saharaanse 
Mensenrechtenactivisten (CODESA) en lid van de Marokkaanse Vereniging voor de 
Mensenrechten (AMDH);
   2. Brahim Dahane, voorzitter van de Saharaanse Associatie van slachtoffers 
van ernstige mensenrechtenschendingen begaan door Marokko (ASVDH);
   3. Ahmad Anasiri, algemeen secretaris van het Saharaans Comite ter 
verdediging van de mensenrechten in Smara en president of AMDH - afdeling 
Smara;
   4. Yahdih Ettarrouzi, lid van de AMDH - afdeling El Ayun;
   5. Saleh Lebayhi, voorzitter van het Forum voor de bescherming van Saharaanse 
Kinderen en lid van de afdeling El Ayun Chapter van CODESA en AMDH;
   6. Rachid Sghayar, lid van het Comité Actie tegen foltering.
   7. Dagja Lachgar, lid van het uitvoerend bestuur van de ASVDH;

Onder andere Amnesty International, Human Rights Watch, en het Robert F. Kennedy 
Center for Justice & Human Rights hebben verontrusting uitgesproken over deze 
ontwikkeling.
De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara verzoekt u zo spoedig mogelijk:

    * contact op te nemen met de Verenigde Naties om een waarnemers-missie met 
betrekking tot de mensenrechten in Westelijke Sahara te realiseren.
    * met de Marokkaanse autoriteiten in contact te treden om aan te dringen op 
de onmiddellijke in vrijheid stelling van deze mensen óf een datum voor een 
proces te noemen. Als het tot een proces komt verzoeken wij u om een 
Nederlandse waarnemer te sturen.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Het Marokkaans staatshoofd heeft, in een rede op zes november 2009, als 
voorwaarde voor terugkeer van de Saharaanse vluchtelingen uit Algerije, gesteld 
dat zij eerst spijt moeten betuigen. Deze houding is strijdig met artikel 12 
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het 
is van het grootste belang dat ook door Nederland duidelijk wordt gemaakt dat 
deze Marokkaanse eis ten aanzien van de vluchtelingen onaanvaardbaar is.

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is van mening dat uw inbreng 
noodzakelijk is voor het behoud van het lopende vredesproces inzake de 
Westelijke Sahara en de stabiliteit en de ontwikkeling van democratische 
waarden in de Maghreb regio en wij hopen op uw voortdurende betrokkenheid.

Met de meeste hoogachting,

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
 
e-mail: contact op west-sahara.nlMore information about the Vredeslijst mailing list