[Vredeslijst] PERSBERICHT - 'Opruimingsactie' kernwapens Volkel geeft duidelijk signaal af

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Za Apr 3 18:10:19 CEST 2010


(3 april 2010 - Bericht van Ontwapen!)

P E R S B E R I C H T

PERSBERICHT - 'Opruimingsactie' kernwapens Volkel geeft duidelijk signaal af

Volkel, 3 april 2010 - 
De manifestatie en kernwapen-opruimingsactie bij Vliegbasis 
Volkel hebben afgelopen middag een duidelijk signaal 
afgegeven voor de verwijdering van de kernwapens uit 
Nederland en voor volledige nucleaire ontwapening. Meer dan 
30 mensen zijn gearresteerd bij pogingen de basis te betreden 
om richting kernwapens te gaan. In totaal namen zo'n 100 
mensen deel aan de actie.

Na de manifestatie - met toespraken van onder andere 
advocaat Meindert Stelling (Tribunaal voor de Vrede) en Henk 
van der Keur (LAKA) en optredens van onder meer Manu en de 
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht - gaf dichteres Diana Ozon 
het startschot voor de opruimingsactie. Enkele tientallen 
mensen bestormden daarop het hek of klommen er overheen of 
gingen er doorheen. Meer dan 30 van hen werden gearresteerd, 
waarvan aan het einde van de middag nog ongeveer de helft 
vastzat. 

Op Vliegbasis Volkel liggen sinds 1960 Amerikaanse 
kernwapens opgeslagen. Het gaat nu nog om 20 atoombommen, 
klaar voor gebruik door Nederlandse F16-piloten in 
NAVO-verband. Deze praktijken zijn in strijd met bindend 
internationaal recht, zoals vastgesteld door het 
Internationaal Gerechtshof. Een ieder heeft volgens de 
Neurenberg-principes het recht, zelfs de plicht, te proberen 
deze praktijken te stoppen. Met de actie van vandaag hebben 
de deelnemers invulling aan deze plicht gegeven. 

Europese actiedag 

De actie vandaag was ook een onderdeel van een Europese 
actiedag tegen kernwapens. Overal waar kernwapens in Europa 
opgesteld staan, werden geweldloze acties georganiseerd. 

Op de Belgische luchtmachtbasis te Kleine Brogel trotseerden 
zo'n duizend 'bomspotters' vandaag het slechte weer. 
Honderden van hen slaagden erin om geweldloos op het 
militaire terrein van Kleine Brogel te komen, en daarmee een 
poging te doen om het internationaal recht te doen naleven. 

In Groot-BrittanniŽ organiseerde Trident Ploughshares een 
blokkade-actie aan de basis van Faslane, waar de Britse 
kernwapen-onderzeeŽrs gelegerd zijn. In Frankrijk werd een 
geweldloze actie georganiseerd aan de basis van Mont-Marsan 
(een opslagplaats van kernwapens). Dertien mensen drongen de 
basis binnen. In Frankrijk werd vandaag ook actie gevoerd in 
Brest bij het hoofdkwartier van de Franse nucleaire 
onderzeeŽrs en op 2 april aan het ministerie van defensie in 
Parijs. 

In Duitsland vindt op 4 april een protestactie plaats aan de 
basis van BŁchel, terwijl de terugtrekking van de 
NAVO-kernwapens ťťn van de centrale eisen is van de 
Paasmarsen die overal in Duitsland plaats vinden. In Turkije 
vonden acties plaats in Ankara en Istanboel. In ItaliŽ 
tenslotte werd eerder op 21 maart een manifestatie 
georganiseerd aan de basis van Aviano. 

Met deze acties wordt een signaal afgeven richting de 
Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), 
in mei in New York. De enige wenselijke uitkomst van die 
bijeenkomst is een afspraak tot directe totale nucleaire 
ontwapening. 

Woordvoerster Mikkie Venema van Ontwapen: 'Met deze actie 
hebben we duidelijk laten zien dat het ons ernst is. De 
kernwapens uit Volkel moeten onmiddellijk weg. Minister 
Verhagen schermt voortdurend met zijn inzet voor een 
kernwapenvrije wereld, maar in de praktijk stelt hij zich 
halfslachtig en afwachtend op. Wij gaan niet zitten wachten 
en dat zou niemand moeten doen. De regering heeft tijd genoeg 
gehad, als burgers niet actie komen gebeurt er nooit wat.'

-------

Noten voor de pers

Voor meer informatie: 06-83407661 (Mikkie Venema en Josť 
van Leeuwen) 

Verslagen van de actie (updates, persberichten, beelden): 

http://www.indymedia.nl 

http://vredessite.nl 

http://www.youtube.com/bombspotting 

Factsheet 2010 en achtergrondinformatie over kernwapens: 
http://vredessite.nl/kernwapens/achtergrond.shtml

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Ontwapen!
More information about the Vredeslijst mailing list