[Vredeslijst] Fwd: graag via de lijst verspreiden, dank Jose van leeuwen [jmvanleeuwen op ziggo.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Zo Feb 28 17:03:32 CET 2010


Op 28-02-10 16:39:03 schreef jose van leeuwen:

ACTIEOPROEP

GEEN GOEDPRATERS VAN OORLOGSMISDADEN IN HET VREDESPALEIS!

Urgente actie nodig, zie modelbrief onderaan

Op 9 en 10 maart a.s. zal het CIDI een symposium organiseren “A safe
Israel
in a Peaceful Middle East”. De bijeenkomst is in het Vredespaleis, het
eerbiedwaardige gebouw van de Carnegie Stichting dat het Internationaal
Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties huisvest.  Sprekers zijn Dan
Meridor (vice premier van Israel, minister van Informatie en
Kernenergie),
Paul Bremmer (voormalige VS Gouverneur in Irak), Jaap de Hoop Scheffer
(voormalige secretaris-generaal van de NAVO), Ernst Hirsch Ballin
(Nederlandse Minister van Justitie , CDA), Danny Rothschild (Directeur
van
het Institute for Policy and Strategy, Herzliya, Israel), Irwin Cotler
(Canadese parlementariŽr) en Rob de Wijk (Directeur van het Centrum voor
Strategische Studies in Den Haag). Andere deelnemers zijn Maxime
Verhagen (
Minister van Buitenlandse Zaken, CDA), Mark Rutte (Kamerlid voor de VVD)
Harry Kney-Tal (Israelische Ambassadeurr) en natuurlijk Ronny NaftaniŽl
(Directeur van het CIDI).

Het onderwerp van het symposium is: “Om tot een oplossing van het
Arabisch-Israelisch conflict te komen is het nodig de onveiligheid in
het
Midden-Oosten en het gevoel van onveiligheid te verminderen. Dat is ook
van
belang voor de harmonieuze verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in ons
deel
van de wereld. Hoe maken we een eind aan de verbale agressie, de
terreur- en
oorlogsdreiging en de wapenwedloop in het Midden-Oosten? Kunnen we
verhinderen dat onderdelen van het Arabisch-Israelisch conflict
overslaan
naar Europa en de VS? Zou een NAVO lidmaatschap van Israel en/of een
internationale troepenmacht de veiligheid in het Midden-Oosten kunnen
vergroten? Valt de ontwikkeling van een Iraanse atoombom te stuiten?”

Het enige doel van dit symposium is de machtsbasis van Israel te
versterken
ten koste van de Palestijnen en de omringende Arabische landen en Iran.
Het
CIDI heeft ervoor gekozen de bijeenkomst te laten plaatsvinden in het
Vredespaleis,  hetzelfde instituut dat in 2004 oordeelde dat de
Israelische
Muur en nederzettingen op Palestijns grondgebied illegaal zijn en
ontmanteld
moeten worden.

De Israelische regering waarvan Dan Meridor vice premier is heeft er
juist
voor gekozen het Internationaal Recht en de uitspraak van het
Internationaal
Gerechtshof de rug toe te keren. De Israelische regering waarvan hij
deel
uitmaakt heeft consequent geweigerd de illegale bouw van Muur en
nederzettingen te beŽindigen en voert een actief beleid van landroof en
vernietiging van Palestijnse woningen en bestaansmiddelen, om de weg
vrij te
maken voor joodse kolonisatie. Dan Meridor is lid van dezelfde regering
die
de illegale blokkade van de Gazastrook voortzet die de bewoners onthoudt
van
voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften.

Wij zouden positief staan tegenover een bijeenkomst die zou gaan over
uitvoering van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, en
vergoeding van door Palestijnen geleden schade. Het geplande symposium
zal
daarentegen streven naar voortzetting van de illegale situatie in de
bezette
gebieden, en de NAVO en de regeringen van Canada en Nederland
medeverantwoordelijk maken.

Het symposium zal door te focussen op mogelijke Iraanse
kernwapenproductie
de aandacht proberen af te leiden van het reeds bestaande Israelische
kernwapenarsenaal.

KOM IN  AKTIE EN PROTESTEER TEGEN DIT SYMPOSIUM IN HET VREDESPALEIS! De
Carnegie Foundation die ruimte biedt voor bijeenkomsten die verband
houden
met vrede, recht en veiligheid mag geen ruimte bieden aan partijen die
streven naar voortzetting van illegaliteit en oorlogsmisdaden!

Schrijf een beleefde brief naar de Algemeen Directeur van de Carnegie
Foundation mr S. Van Hoogstraten, carnegie op carnegie-stichting.nl , fax
0031-70-3024234 and verzoek hem de bijeenkomst te cancellen. Stuur een
bcc
van je brief naar het Nederlands Palestina Komitee npk op xs4all.nl zodat
we de
respons kunnen bijhouden. Hieronder is een voorbeeldbrief die je kunt
gebruiken, of naar eigen inzicht kunt bewerken.

Voorbeeldbrief:Mr. S. van Hoogstraten

Algemeen Directeur Carnegie Foundation

carnegie op carnegie-stichting.nl

Fax: 070 302 4234Naam

Adres etc

  Graag doorsturen,
Groet Jose van Leeuwen

Onderwerp: CIDI bijeenkomst in het Vredespaleis op 9 en 10 maart

Geachte heer Van Hoogstraten,

Wij hebben informatie ontvangen dat het CIDI, een politieke lobbygroep
die
schaamteloos pro-Israel is, op 10 maart a.s. een symposium organiseert
met
als onderwerp “A Safe Israel in a Peaceful Middle East”. Het symposium
is
gepland in het Vredespaleis, een gebouw dat eigendom is en bestuurd
wordt
door de Carnegie Foundation, en waarin het Internationaal Gerechtshof
(ICJ)
van de Verenigde Naties is gehuisvest.

Het  Internationaal Gerechtshof heeft voor de Verenigde Naties en alle
lidstaten de illegaliteit uitgesproken van  de IsraŽlische Muur en
nederzettingen op Palestijns grondgebied met alles wat daarbij hoort
(“with
the associated regime”). Volgens deze gezaghebbende uitspraak (Advisory
Opinion), die bestaande afspraken in het Internationaal Recht opnieuw
heeft
bevestigd, moeten de Muur en de nederzettingen worden ontmanteld.  Het
CIDI
heeft dit oordeel openlijk verworpen en het ICJ beschuldigd van een
vooroordeel tegen Israel. Wij zien het daarom als een grove belediging
dat
het CIDI juist deze plaats heeft gekozen voor zijn bijeenkomst.

Ook heeft het CIDI geweigerd Israëls militaire operatie (“Gesmolten
Lood”)
tegen Gaza te veroordelen. Talloze vooraanstaande deskundigen op het
terrein
van internationaal recht hebben deze militaire operatie en vervolgens
slachtpartij  bestempeld als illegaal. De operatie leidde tot vele
oorlogsmisdaden zoals werd vastgesteld door de VN Commissie Goldstone,
Amnesty International, Human Rights Watch and vele anderen.

De IsraŽlische regering, waarvan ťťn van de door CIDI uitgenodigde
sprekers
Dan Meridor vice premier is, heeft niet alleen de Advisory Opinion als
“irrelevant” gedefinieerd, maar heeft ook consequent geweigerd de
illegale
bouw van nederzettingen en Muur op bezet Palestijns grondgebied stop te
zetten.  Meridor is lid van dezelfde regering die de illegale blokkade
van
de Gazastrook voortzet, waarmee het de burgerbevolking voedsel,
onderdak,
medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften onthoudt.

Deze bijeenkomst is een belediging voor het Internationaal Recht, voor
de
Verenigde Naties, en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof.
De
bijeenkomst is ook een belediging voor de nagedachtenis van de ruim 1400
slachtoffers van IsraŽls illegale aanval op Gaza. Het enige doel van
deze
bijeenkomst is de politieke positie van Israel te versterken ten koste
van
de mensenrechten en het internationaal recht. De bijeenkomst zal de
illegale
situatie in the Bezette Gebieden inclusief Gaza verdoezelen of
goedpraten,
en de NAVO en de overheden van Canada en Nederland proberen medeplichtig
te
maken.

De Carnegie Foundation, die verantwoordelijk is het Vredespaleis, het
Internationaal Gerechtshof huisvest en ruimte biedt aan debatten over
vrede,
recht en veiligheid zou geen ruimte moeten bieden aan degenen die er
actief
naar streven deze fundamentele beginselen van het internationaal recht
te
ondermijnen.

Geachte heer Van Hoogstraten, ik verzoek u dringend deze beslissing van
de
Carnegie Stichting te herzien en niet toe te staan dat het Vredespaleis
wordt misbruikt voor dergelijke extremistische doeleinden.

Hoogachtend,More information about the Vredeslijst mailing list