[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Bhutan helpt Zeeuwse boeren

Tijdens een bijeenkomst in Artis op 3 september '97 overhandigde de Bhutaanse landbouwminister Wangchuk een cheque van f200.000,- aan de commissaris van de Koningin in Zeeland.
Het geld is bedoeld om de z.g.n. Zeeuwse 'Vlegel-boeren' te steunen. Deze boeren verbouwen 'streekeigen' tarwe, zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze tarwe, die als het ware 'thuis hoort' in Zeeland, is goed bestand tegen ziekten, maar dreigt uit te sterven. Met de financiële steun hoopt men de soort (die al nauwelijks meer verkrijgbaar is in de zaadhandel) veilig te stellen. Van de tarwe wordt het Zeeuwse Vlegelbrood gebakken.

Bhutan (een klein buurland van India in de Himalaya) wil graag dit 'goede voorbeeld' steunen. Bhutan verbouwd zelf nu nog 7 variëteiten rijst, maar heeft moeite de groeiende bevolking te voeden èn de rijstvariëteiten te behouden.
De 'duurzame instelling' van Bhutan bleek eerder toen het land besloot haar grote oerwouden te beschermen tegen roofbouw en vele hout-multinationals uitkocht en de deur wees.

De steunverlening komt voort uit de samenwerking tussen Bhutan, Costa Rica, Benin en Nederland. Deze landen besloten in 1992 samen te werken op gebied van duurzame ontwikkeling, als vervolg op de vaststelling van Agenda 21 in 1992.

Het geld voor de Zeeuwse boeren komt indirect uit Nederland.
Nederland zal Bhutan 5 miljoen gulden hulp gegeven om ziekenhuizen en kloosters te voorzien van zonnepanelen.

Boyd Noorda


[Menu] [dDH]