[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Campagne tegen Multilateral Agreement on Investments

Campagne tegen MAI
Postbus 2228
2301 CE Leiden
tel/fax: 071-5173019
Email: eurodusnie@dsl.nl

Leiden, 14 december 1997

Beste lezers,

Hierbij vragen we aandacht voor een informatie-tour in Nederland in het kader van een internationale campagne tegen het zogenaamde MAI-verdrag.

Wat is de MAI?

Sinds 1995 onderhandelen vertegenwoordigers van de 29 rijkste landen van de wereld in het diepste geheim over de Multilateral Agreement on Investments (MAI). De MAI is bedoeld als een internationaal verdrag dat investeringen' moet beschermen en wordt nu al "de grondwet voor één wereld-economie" genoemd. De MAI geeft internationale investeerders verregaande rechten en zal desastreuze gevolgen hebben voor onder meer arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, milieubescherming en democratische rechten over de gehele wereld.

Een aantal onderdelen van de MAI:

Terwijl de lobbyclubs van grote bedrijven al vanaf het begin nauw bij de onderhandelingen over de MAI betrokken zijn, wordt het grote publiek angstvallig buiten de deur gehouden. Volgens de planning zal de MAI in april 1998 worden ondertekend. Na ondertekening zullen landen voor minimaal 20 jaar vastzitten aan het verdrag, zelfs als de gehele bevolking ertegen is.

Campagne tegen MAI

De overdracht van macht van lokale en nationale overheden naar grote ondemocratische instituties zoals de Europese Unie (EU) en de World Trade Organisation (WTO) is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. De MAI staat daarin absoluut niet op zichzelf, maar het is zonder twijfel het meest vergaande verdrag tot nog toe.

Sinds het uitlekken van de concept tekst van de MAI ongeveer een jaar geleden, wordt in een aantal landen op grote schaal campagne gevoerd tegen het verdrag. Met name in Canada en de Verenigde Staten bestaat veel verzet vanwege ervaringen met het vergelijkbare NAFTA-akkoord, tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een coalitie van onder meer vakbonden, studentengroepen en burgerinitiatieven eist dat het MAI-verdrag volledig van tafel gaat.

In Europa is het nog angstwekkend stil rond de MAI. Hoewel in Engeland, Frankrijk en Duitsland de laatste tijd meer protest van de grond komt, staat het verzet tegen de MAI in Europa nog in de kinderschoenen. Wij zien een campagne tegen de MAI als een belangrijk aanknopingspunt om in Nederland een beweging tegen de van boven opgelegde "vrij"handel van de grond te krijgen. Wij vinden het absoluut noodzakelijk om de MAI tegen te houden. Dat is ook mogelijk, maar de tijd dringt. Onze inzet voor de campagne is:

  1. een absolute afwijzing van de MAI; en
  2. verzet tegen de toenemende macht van mulinationale ondernemingen en ondemocratische instituties zoals EU, NAFTA en WTO
Om de MAI te stoppen moeten we binnen korte tijd een brede beweging van de grond krijgen. Alleen met een grote coalitie is het mogelijk om daadwerkelijk een vuist te maken. Daarom willen we binnen korte tijd zo veel mogelijk mensen informeren en betrekken bij een campagne tegen de MAI. We hebben daarvoor de volgende plannen: Vanaf begin januari 1998 willen wij een tour organiseren om in Nederland een aanzet te geven tot een campagne tegen de MAI. De bedoeling van deze tour is om informatie te geven over de MAI en gezamenlijk te praten over mogelijke acties. We kunnen dat natuurlijk niet zonder de medewerking van lokale groepen overal in het land. Daarom roepen we groepen op om in hun eigen stad of regio de organisatie van een bijeenkomst op zich te nemen. Zoek zo mogelijk contact met andere organisaties in je stad zoals actiegroepen, vakbondesafdelingen, milieugroepen, organisaties voor internationale solidariteit, vrouwengroepen, migrantenorganisaties. En zoek een plek die laagdrempelig is voor verschillende groepen.

Wil je meer informatie of wil je een bijeenkomst organiseren ?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Met vriendelijke groeten,

initiatiefgroep Campagne tegen MAI
tel/fax: 071-5173019
Email: eurodusnie@dsl.nl


[Red.]


[Menu] [dDH]