[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
SAMENWERKING HIVOS EN MILIEUDEFENSIE

Persbericht

Den Haag/Amsterdam, 10 december 1997

Hivos en Milieudefensie gaan samenwerken bij de ondersteuning van de milieubeweging in ontwikkelingslanden. De komende vier jaar ontvangt Milieudefensie financiele steun van Hivos voor twee internationale programma's, Earth Alarm en het project 'Noord-Zuid Agenda'. Met de actie Earth Alarm steunt Milieudefensie wereldwijd milieugroepen bij het aanpakken van concrete milieuproblemen. Het andere project richt zich op hulp bij het ontwikkelen van duurzame consumptiescenario's in het Zuiden. Door gebruik te maken van elkaars expertise, contacten en fondsen hopen beide organisaties zo een belangrijke impuls te geven aan de milieubeweging in ontwikkelingslanden. Met de overeenkomst is een bedrag van 175.000 gulden per jaar gemoeid.

Hivos-voorzitter Louise Groenman en Milieudefensie-directeur Teo Wams tekenen de overeenkomst op MAANDAG 15 DECEMBER, 16.45 uur, in Artis Partycentrum (Plantage Middenlaan 43, Amsterdam), na afloop van het Milieudefensie-congres 'De keerzijde van metaal'.

Hivos en Milieudefensie streven beiden naar een rechtvaardiger verdeling van de milieugebruiksruimte in de wereld. In het Zuiden hebben Milieudefensie en Hivos gezamenlijke partners.
Het Earth Alarm-project van Milieudefensie reageert op verzoeken van buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Zo steunt Earth Alarm momenteel een actie van lokale milieugroepen tegen goudwinning in Costa Rica, waarbij het uiterst giftige cyanide wordt gebruikt. Medewerkers van Earth Alarm voeren in zulke gevallen onderzoek uit en adviseren Zuidelijke NGO's bij de aanpak van milieuproblemen en -schandalen. De Hivos-steun is speciaal bestemd voor het advies-/onderzoeksfonds van Earth Alarm.
Met het project 'Duurzame consumptie: de Noord-Zuid Agenda' steunt Milieudefensie NGO's in ontwikkelingslanden (op hun verzoek) bij discussie en concrete plannen in eigen land. In bijvoorbeeld Ghana, Brazilie en Costa Rica zijn diverse NGO's en universiteiten in discussie over 'duurzame consumptie'-scenario's.


Noot voor de pers:

Meer informatie:
Hivos, Jacqueline Schuiling 070 - 376.55.00
(e-mail j.schuiling@hivos.nl) of

Milieudefensie, Loes Visser 020 - 622.13.66
(e-mail loes.visser@milieudefensie.nl)

Van de ondertekening zullen foto's worden gemaakt die rechtenvrij beschikbaar zijn voor publicatie, te bestellen bij Hivos (mevrouw M. Sabbe, tel. 070-376.55.00 of e-mail commar@hivos.nl).


[Menu] [dDH]