[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
UMP en AKKU introduceren groente-abonnement op de KUN

Persbericht 12 sep. '97

Het Universiteit Milieu Platform en Studentenvakbond AKKU gaan op de universiteit [Tilburg - Red.] een distributiepunt voor biologische groentepaketten opzetten. Op deze manier proberen zij studenten en medewerkers te stimuleren meer biologische produkten te gebruiken. Per 1 oktober kunnen abbonee's wekelijks een kistje biologische groenten ophalen op het AKKU-kantoor in het studentencentrum.

Het UMP en de AKKU willen de biologische landbouw stimuleren omdat dit de meest milieuvriendelijke vorm van lanbdbouw is omdat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Door bovendien te kiezen voor produkten van tuinbouwbedrijf 'T Spoor uit Groesbeek wordt onnodig transport voorkomen.

Door een distributiepunt op te unioversiteit te realiseren hopen UMP en AKKU het groente-abbonement laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken voor studenten en medewerkers. Vanaf 1 oktober kunnen de groentepaketten op donderdag en vrijdag worden opgehaald. Er is keuze uit verschillende pakketen varierend van 1 tot 5 personen. Er is al een pakket vanaf f8,50.

De KUN is de eerste universiteit in Nederland waar een distributiepunt voor groentepakketen aangeboden word. Bij verschillende grote organisaties (prov. Utrecht en Gelderland) is het groenteabbonement voor medewerkers al een groot sukses. Groenteabbonementen zijn zowiezo sterk in opkomst de laatste tijd, een groenteabbonement is namelijk gemakkelijk, afwisselend, vers van het land, milieuvriendelijk en betaalbaar. Bovendien zijn biologische produkten lekker en gezond.

Om de aandacht te vestigen op het distributiepunt is een folder verspreid en een enquete afgenomen onder 400 studenten en 600 medewerkers. Ook verschijnt er een artikel over dit iniatief in diverse universiteitsbladen en dagblad De Gelderlander.

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij:
Jack Stoop (024-3558974)


[Menu] [dDH]