[Menu]  [dDH]

Nieuw E-mail adres?
Zeg abonnementen op het oude adres tijdig op!

(Dit mag u rustig lezen als 'noodkreet' van beheerders van mailing lists).

Gebruikers gaan soms erg onzorgvuldig om met hun abonnement op een E-mail mailing list. Feitelijk is dat vreemd. Als men van huisadres verandert, wordt er wel aan gedacht het abonnement op de krant, de TV-gids en allerlei andere zaken mee te verhuizen. Waarom zou dat bij de verhuizing naar een nieuw E-mail adres anders zijn? Omdat een abonnement op een E-mail mailing list meestal gratis is? Achter de schermen levert het afvoeren van die 'vergeten' abonnementen echter een boel werk op voor de beheerders.

'Verhuisbericht' is niet genoeg

Als u één of meer abonnementen heeft op E-mail mailing lists en u krijgt een ander E-mail adres, zorg dan dat u zèlf tijdig uw abonnement(en) op uw oude adres opzegt en uw nieuwe adres weer abonneert.
Een adreswijziging sturen aan de beheerder van een mailing list is eigenlijk nogal onbescheiden: U verwacht dan dat een ander (vaak een vrijwilliger) uw adreswijziging doorvoert.
Het idee achter een mailing list is juist dat dit soort administratie 'zelfbediening' is. Anders zouden veel mailing lists ook niet gratis kunnen zijn. Zelfbediening geeft u bovendien veel meer privacy en u hoeft ook niet te wachten op een (meestal erg drukke) beheerder.

Uw oude adres wordt na verloop van tijd opgeheven. Alle E-mail aan dat adres wordt dan geretourneerd aan de afzender. Voor een mens niet zo erg, die stuurt gewoon geen berichten meer. Maar een mailing list 'robotje' blijft trouw sturen en alle onbezorgbare E-mail komt retour bij de beheerder, tot die ingrijpt.
Extra werk dus voor een beheerder, die handmatig adressen moet verwijderen. Soms leidt dit tot zeer tijdrovende zoektochten. (Vooral universiteiten zijn berucht om het gebruik van interne adressen in foutmeldingen, waardoor een beheerder van een mailing list niet weet welk adres verwijderd moet worden).

Kortom: regel uw eigen administratie. Dat is feitelijk uw tegenprestatie voor uw gratis abonnement. Voor makkelijk opzeggen en abonneren kunt u voor steeds meer mailing lists terecht op dDH's 'Mailing List Machine'.

Tijdig opzeggen

Vaak kunt u een abonnement alleen opzeggen met een bericht dat verstuurd is 'vanaf' het geabonneerde adres. U moet uw 'unsubscribe' bericht dus versturen vòòrdat het gebruik van dat adres afgesloten wordt. Onder aan een bericht van een mailing list staat meestal vermeld hoe u een abonnement opzegt.
Liep dat mis (bent u te laat), laat dan de beheerder z.s.m. weten welk adres verwijderd moet worden.

Opnieuw abonneren

Dat kunt u altijd zelf. Voor het 'robotje' dat de lijst bijhoudt, is uw nieuwe adres eenvoudig een nieuwe abonnee. Stuur dus gewoon een 'subscribe' bericht vanaf uw nieuwe adres.

Wilt u niets missen? Overlappen mag natuurlijk: Abonneer eerst uw nieuwe adres en zeg dan het abonnement op uw oude adres op.

Nooit E-mail van mailing lists laten doorsturen

Het lijkt zo handig (en voor u is het dat ook): U krijg een nieuw adres en alle E-mail aan het oude adres wordt doorgestuurd. Zo mist u niets en merkt u vanzelf wie u nog vergat een adreswijziging te sturen. Deze service wordt dan ook veel gebruikt. Men doet dat via 'forwarding' of met een 'E-mail alias' (komt op het zelfde neer: alle E-mail aan uw oude adres wordt automatisch doorgestuurd naar uw nieuwe adres).

Ook de berichten van E-mail mailing lists worden zo automatisch doorgestuurd. Misschien verhuist u nog een keer en laat weer alles doorsturen, gaat prima.
Tot dat u uw abonnement wilt opzeggen of zelf iets op de mailing list wilt posten... Uw nieuwe E-mail adres blijkt helemaal niet geabonneerd te zijn ...   En wat was ook alweer dat adres waarmee u ooit een abonnement nam?
Dan begint de ellende, voor u (de berichten zijn niet te stoppen/u kunt niets posten) en voor de beheerder, die allerlei speurwerk moet verrichten om te achterhalen welk adres verwijderd moet worden.

Nog erger (voor de beheerder dan, u merkt meestal niets) wordt het als dan ergens een oud adres opgeheven wordt, waarheen nog steeds E-mailtjes doorgestuurd worden. De beheerder wordt nu overspoeld met bounces (onbezorgbare E-mailtjes), maar kan alleen met detective-werk achterhalen waar de oorzaak ligt. En omdat niet alle beheerders diepgaande kennis van E-mail verkeer hebben, moet dan vaak de hulp inroepen worden van de technici bij de providers. Maar die zitten ook niet op zulk (extra, onbetaald) werk te wachten. De problemen kunnen zo maanden aanduren.

Soms loopt het ernstig uit de hand: via alle doorstuuracties kan een mailing list 'op hol' raken en ontstaat een 'mail loop'. Alle abonnees worden overspoeld met automatisch gegenereerde berichten, tot de server het begeeft.

Kortom: Doorsturen is handig voor privé E-mail, maar niet voor mailing lists. Zeg altijd zo snel mogelijk abonnementen op uw oude adres op.

Vrijwilligerswerk en onkosten

Zeer veel mailing lists worden beheerd door vrijwilligers. Als een mailing list gratis is, betekent dat in veel gevallen dat hij door vrijwilligers gerund wordt.
Zodra deze mensen te veel bezig moeten zijn met 'problemen en techniek', gaat dat ten koste van belangrijker zaken, zoals de kwaliteitsbewaking of de archivering.

Tot slot: We staan er vaak niet bij stil, maar ook E-mail verkeer kost geld. Juist abonnementen op oude, verlopen adressen leveren veel en overbodig verkeer op, vanwege de extra E-mails met foutmeldingen. Dat beperkt op den duur wel degelijk de ruimte in het budget voor andere, zinvolle zaken.

Voor meer over E-mail mailing lists: zie het menu.

 
Boyd Noorda

© 14 dec. 2000 Socia Media, Den Haag.
Gebruik of overname van deze tekst is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
Een link maken naar deze pagina mag uiteraard wel.


menu | dDH