Menu   dDH

Toegestane tekens in E-mail berichten

E-mail dient 'in pricipe' uit alleen ASCII-tekens te bestaan. ASCII is de verzameling lettertekens die door elke computer en elk programma 'begrepen' worden.
U kunt bijvoorbeeld niet zomaar een Word- of WordPerfect bestand versturen per E-mail. Dat kan alleen als attachment en heeft alleen zin als de ontvangers daar iets mee kunnen.

Feitelijk komt dit er op neer dat u in gewone E-mail alleen de tekens kunt gebruiken die op het toetsenbord zitten. Accentletters (zoals ë of á) gebruikt u op eigen risico: een groot aantal E-mail programma's kan er niet mee overweg en toont een rare code. Ook opmaakcodes (onderstrepen, vet e.d.) kent ASCII niet.

Dit zijn de toegestane tekens:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T Q U V W X Y Z
 
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t q u v w x y z
 
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ` - = { } | [ ] \ : " ; ' < > ? , . /

Tip

Wilt u een E-mail met 'missende' accentletters verder verwerken (bijv. gebruiken als kopij)? Lees of plak de de tekst op de normale manier in in uw tekstverwerker. Doe vervolgens een spellingscheck en u kunt alle missende accenten toevoegen.

Om ook het omgekeerde te kunnen doen (accentletters uitfilteren) zult u zelf een macro moeten maken of opsnorren. Ondergetekende kan u een macro toesturen voor WordPerfect 5.1 (DOS).

Voor meer over E-mail mailing lists: zie het menu.

 
Boyd Noorda

© 7 maart 1999 Socia Media, Den Haag.
Gebruik of overname van deze tekst is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
Een link maken naar deze pagina mag uiteraard wel.


menu | dDH