<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1252">
<meta name="Generator" content="Microsoft Exchange Server">
<!-- converted from text -->
<style><!-- .EmailQuote { margin-left: 1pt; padding-left: 4pt; border-left: #800000 2px solid; } --></style></head>
<body>
<body>Hoi Frank,<div><br></div><div>Dank voor je snelle reactie. Kun je me een of meer artikelen sturen waaruit blijkt dat Denemarken tegen het protocol zal stemmen? Dank.<br><br><br><font size="2">Met vriendelijke groet,<br><br>Jip van Dort<br>Fractiemedewerker Buitenlandse Zaken SP<br>jvdort@sp.nl </font> </div><br><br><br>Frank Willems <fwillems@antenna.nl> schreef:<br><br><br></body>
<font size="2"><div class="PlainText"> Wat onaardig van Dijksma om zo vlak voor een debat met die brief te komen.<br>
<br>
Er zitten een paar adders onder het gras denk ik.<br>
<br>
Adder 1<br>
Er staat:<br>
"In mijn brief van 18 september jl. heb ik aangegeven dat economische<br>
activiteiten in ‘non self governing territories’ niet per definitie in<br>
strijd zijn met het internationaal recht. Dergelijke activiteiten mogen<br>
plaatsvinden mits deze ten goede komen aan de oorspronkelijke bevolking<br>
van het gebied."<br>
De staatssecretaris laat zaken weg uit de bepalingen van het<br>
internationaal recht, met name uit het advies van Hans Corell. Die zegt<br>
namelijk dat ook *instemming* vereist is. Er moet worden gevraagd naar de<br>
"wishes" van de bevolking, en dat inderdaad om instemming.<br>
<br>
"if further exploration and exploitation activities were to proceed in<br>
disregard of the interests and wishes of the people of Western Sahara,<br>
they would be in violation of the international law principles applicable<br>
to mineral resource activities in Non-Self-Governing Territories."<br>
( <a href="http://www.arso.org/UNlegaladv.htm">http://www.arso.org/UNlegaladv.htm</a> )<br>
<br>
Adder 2<br>
Verder is de brief niet duidelijk hoe het deel van de oorspronkelijke<br>
bevolking dat is *gevlucht* voor Marokko profijt zal hebben bij het<br>
verdrag.<br>
Ook wordt voorbijgegaan aan de oorspronkelijke bevolking in het *niet door<br>
Marokko bezette deel* van West-Sahara.<br>
Marokko voert *niet* het de facto bestuur in het *gehele* gebied, zoals<br>
wordt gesteld.<br>
<br>
De staatssecretaris zegt ten onrechte:<br>
"De vraag of het protocol in overeenstemming is met het internationaal<br>
recht hangt af van de wijze waarop Marokko na overleg in het Gemengde<br>
Comité het protocol implementeert."<br>
Marokko *kan* het protocol niet implementeren - Marokko voert immers niet<br>
het de facto bestuur over het hele gebied of de bevolking. Bovendien moet<br>
eerst het protocol in overeenstemming zijn met het internationaal recht<br>
VOORDAT het wordt geďmplementeerd.<br>
<br>
"Nederland zal zich daarom bij de besluitvorming onthouden van stemming."<br>
Dat is laf. Denemarken zal TEGEN stemmen.<br>
<br>
Dit visserijverdrag moet een plaats krijgen in de vredesonderhandelingen<br>
onder leiding van Christopher Ross!<br>
<br>
<br>
  Frank<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
West-Sahara mailing list<br>
West-Sahara@ddh.nl<br>
<a href="http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara">http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara</a><br>
</div></font>
</body>
</html>