<div dir="ltr"><div><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class="">Een ander</span> <span class="">belangrijk aspect</span> <span class="">is wie</span> <span class="">mogen de wensen</span> ('the wishes') <span class="">van de Sahrawi</span>s <span class="">(</span><span>de oorspronkelijke</span> <span class="">bevolking</span><span>)</span> <span class="">kenbaar maken</span><span></span><span>. De</span> <span class="">marokkanen</span> <span class="">zullen altijd</span> <span class="">een</span> <span class="">handvol</span> <span class="">verraders</span><span class="">,</span> <span class="">de</span> <span class="">Corkas</span> <span class="">bijvoorbeeld</span>, naar voren brengen <span class="">als degenen die</span> <span class="">deze wensen</span> <span class="">"mogen"</span> <span class="">uiten</span><span>.</span> <span class=""></span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class="">Daarom</span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""> is het noodzakelijk</span> <span class="">om te benadrukken</span> <span class="">dat de VN</span> <span class="">heeft</span> al <span class="">erkend</span> <span class="">dat </span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""></span><span class="">de</span> <span class="">legitieme vertegenwoordiger</span> <span class="">van</span> <span class="">het</span> <span class="">Saharaanse</span> <span class="">volk</span> <span class="">is</span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""> het</span> <span class="">Polisario</span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""></span> Front<span class=""></span><span>.</span> <span class="">Het is</span> <span class="">het</span> <span class="">Polisario Front</span><span>,</span> <span class="">en niemand anders, die</span> <span class=""></span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class="">geraadpleegd </span></span><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class="">moet worden</span>.<br>
</span></div><span id="result_box" class="" lang="nl">Pedro<br></span><div><span id="result_box" class="" lang="nl"><span class=""></span></span></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/10/15 Frank Willems <span dir="ltr"><<a href="mailto:fwillems@antenna.nl" target="_blank">fwillems@antenna.nl</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"> Wat onaardig van Dijksma om zo vlak voor een debat met die brief te komen.<br>
<br>
Er zitten een paar adders onder het gras denk ik.<br>
<br>
Adder 1<br>
Er staat:<br>
<div class="im">"In mijn brief van 18 september jl. heb ik aangegeven dat economische<br>
activiteiten in ‘non self governing territories’ niet per definitie in<br>
strijd zijn met het internationaal recht. Dergelijke activiteiten mogen<br>
plaatsvinden mits deze ten goede komen aan de oorspronkelijke bevolking<br>
van het gebied."<br>
</div>De staatssecretaris laat zaken weg uit de bepalingen van het<br>
internationaal recht, met name uit het advies van Hans Corell. Die zegt<br>
namelijk dat ook *instemming* vereist is. Er moet worden gevraagd naar de<br>
"wishes" van de bevolking, en dat inderdaad om instemming.<br>
<br>
"if further exploration and exploitation activities were to proceed in<br>
disregard of the interests and wishes of the people of Western Sahara,<br>
they would be in violation of the international law principles applicable<br>
to mineral resource activities in Non-Self-Governing Territories."<br>
( <a href="http://www.arso.org/UNlegaladv.htm" target="_blank">http://www.arso.org/UNlegaladv.htm</a> )<br>
<br>
Adder 2<br>
Verder is de brief niet duidelijk hoe het deel van de oorspronkelijke<br>
bevolking dat is *gevlucht* voor Marokko profijt zal hebben bij het<br>
verdrag.<br>
Ook wordt voorbijgegaan aan de oorspronkelijke bevolking in het *niet door<br>
Marokko bezette deel* van West-Sahara.<br>
Marokko voert *niet* het de facto bestuur in het *gehele* gebied, zoals<br>
wordt gesteld.<br>
<br>
De staatssecretaris zegt ten onrechte:<br>
<div class="im">"De vraag of het protocol in overeenstemming is met het internationaal<br>
recht hangt af van de wijze waarop Marokko na overleg in het Gemengde<br>
Comité het protocol implementeert."<br>
</div>Marokko *kan* het protocol niet implementeren - Marokko voert immers niet<br>
het de facto bestuur over het hele gebied of de bevolking. Bovendien moet<br>
eerst het protocol in overeenstemming zijn met het internationaal recht<br>
VOORDAT het wordt geďmplementeerd.<br>
<div class="im"><br>
"Nederland zal zich daarom bij de besluitvorming onthouden van stemming."<br>
</div>Dat is laf. Denemarken zal TEGEN stemmen.<br>
<br>
Dit visserijverdrag moet een plaats krijgen in de vredesonderhandelingen<br>
onder leiding van Christopher Ross!<br>
<br>
<br>
  Frank<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
West-Sahara mailing list<br>
<a href="mailto:West-Sahara@ddh.nl">West-Sahara@ddh.nl</a><br>
<a href="http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara" target="_blank">http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara</a><br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>____________________________________________<br>IPJET- International Platform of Jurists for East Timor<br>Secretariat: Gruttohoek 13<br>                  2317 WK  Leiden<br>
                  Netherlands<br>Tel: +31-71-5221065<br>Email: <a href="mailto:ipjet2@gmail.com">ipjet2@gmail.com</a><br>____________________________________________<br>
</div>