[West-Sahara] antwoord RWS op publieksvragen Sahara zout

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Sep 6 13:39:24 CEST 2017


Ter informatie hierbij het antwoord van Rijkswaterstaat over hun inkoop
van Sahara zout.

---------

Geachte heer/mevrouw,

U heeft recent een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

Uw melding
Ik ben betrokken bij stichting zelfbeschikking West-Sahara. Onlangs heb
ik reactie gekregen op zaaknummer: 170512-000225. Ik heb nog wat vragen
over dit antwoord. Er wordt gezegd dat Rijkswaterstaat de uitgangspunten
van maatschappelijk verantwoord inkopen onderschrijft en dat er een
advies over het inkopen van zout aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken is gevraagd. Deze heeft in het advies aangegeven dat er geen
bezwaren zijn om zout in te kopen uit dit gebied. Ook wordt er door
jullie gesteld dat de opbrengst voor een groot deel ten goede komt van
de oorspronkelijke bevolking.

Ik heb de volgende vragen:
- Ik zou graag het adviesrapport van het ministerie van Buitenlandse
Zaken willen inzien.
- Ik vraag me af waarom er geen bezwaren zijn tegen het inkopen van
leveranciers uit conflictgebieden?
- Is er daadwerkelijk gecontroleerd dat de opbrengst van het zout ten
goede komt aan de oorspronkelijke bevolking? En zo ja, hoe is dit
gecontroleerd?

Onze reactie

Vriendelijk dank voor uw bericht, onze excuses voor onze late reactie
hierop. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw vragen:
1.    Ik zou graag het adviesrapport van het ministerie van Buitenlandse
Zaken willen inzien.
Het verstrekte advies is niet openbaar en aan uw verzoek kan daarom niet
worden voldaan.

2.    Ik vraag me af waarom er geen bezwaren zijn tegen het inkopen van
leveranciers uit conflictgebieden?
In het aan u eerder gegeven antwoord is aangegeven dat er destijds geen
belemmeringen waren voor gunning van de opdracht. Economische
activiteiten in de Westelijke Sahara zijn niet per definitie in strijd
met het internationaal recht en er is niet geconstateerd dat sprake is
van overtreding van Nederlandse of Europese regelgeving.

3.    Is er daadwerkelijk gecontroleerd dat de opbrengst van het zout
ten goede komt aan de oorspronkelijke bevolking? En zo ja, hoe is dit
gecontroleerd?
Nee. Wel heeft de leverancier ter zake verklaringen overgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.


Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat


Meer informatie over de West-Sahara maillijst