[West-Sahara] Raad Buitenlandse Zaken: West-Sahar is Marokkaans

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Zo mei 7 23:42:46 CEST 2017


Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 15 mei a.s. zal gesproken
worden over de relatie tussen de EU en Afrika. Knelpunt in die
verhouding is de Marokkaanse bezetting van West-Sahara. Als laatste punt
op de geannoteerde agenda die in de Tweede Kamer is rondgestuurd staat:
						
"Het kabinet hecht eraan uw Kamer te informeren over het feit dat de
Raad naar verwachting als procedurepunt zal instemmen met het mandaat
voor onderhandelingen met Marokko ten behoeve van uitbreiding van de
geografische reikwijdte van twee protocollen (oorsprongsregels, import)
bij het EU-Marokko Associatieakkoord tot de Westelijke Sahara, opdat
goederen uit dat gebied ook onder gunstig tarief de EU kunnen worden
ingevoerd."Meer informatie over de West-Sahara maillijst