[West-Sahara] Brussel

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do Okt 20 21:23:50 CEST 2016


Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij twee gesprekken die Erik Hagen van
de Western Sahara Resource Watch heeft gevoerd met assistenten van
Europarlementarirs in het Europees Parlement in Brussel. De bedoeling
was om hen te informeren over de komende uitspraak van het Europees Hof
over handel in producten uit West-Sahara. De relatie tussen de EU en
Marokko zal daardoor verder onder druk komen te staan.

De onderlinge relatie is geregeld in het associatieverdrag dat in 2000
is gesloten tussen Marokko en de EU. Daarbovenop zijn een aantal andere
verdragen gesloten die echter alle zijn gebaseerd op die
associatieovereenkomst. Zo ook het vrijhandelsverdrag en het
visserijverdrag. Onder beide verdragen worden producten uit West-Sahara
uitgevoerd naar Europa alsof het Marokkaanse producten zijn. Nederland
is het met die gang van zaken niet eens maar heeft daar geen bezwaar
tegen gemaakt en gedoogd bijvoorbeeld de West-Saharaanse tomaten die
Albert Heijn verkoopt. Minister Asscher heeft echter wel geweigerd om
geld over te maken naar West-Sahara dat is bestemd voor Marokkaanse
onderdanen.

Maar er is wel bezwaar gemaakt door het Front Polisario bij het Europees
Hof tegen zowel het handels verdrag als het visserijverdrag. Het bezwaar
tegen het handelsverdrag is op 10 december vorig jaar toegekend.
Producten uit West-Sahara kunnen niet meer door Marokko worden
uitgevoerd naar de EU alsof het Marokkaanse producten zijn.

Marokko reageerde furieus en verbrak de betrekkingen. Nadat de Europese
landen unaniem hoger beroep hadden aangetekend verbeterde de relatie
weer. Na deze zomer vol aanslagen zal eind november de uitspraak in
hoger beroep bekend worden gemaakt. Inmiddels heeft in september de
raadsman van het Europees Hof, Melchior Wathelet, een advies uitgebracht
waarin hij de aanbeveling doet om het bezwaar van het Front Polisario af
te wijzen omdat
 West-Sahara niet kan worden beschouwd als deel van Marokko
En dat geldt ook voor het associatieverdrag waarop alle andere verdragen
zijn gebaseerd! Als het Europees Hof deze redenering volgt zal Marokko
voortaan alleen exclusief West-Sahara zaken kunnen doen met de EU. Het
Front Polisario reageerde verheugd op de wijze waarop in het advies het
dor hen ingediende bezwaar wordt afgewezen...

Mocht de uitspraak inderdaad deze lijn volgen, en het ziet er wel naar
uit, dan komt vast te staan dat de Europese Commissie willens en wetens
illegale handel heeft toegestaan door Marokko in producten uit het
bezette gebied.

Voor het visserijverdrag met Marokko zal de uitspraak van groot belang
zijn omdat er vooral in de rijke wateren voor de kust van West-Sahara
wordt gevist. Straks kan de situatie ontstaan dat Europese vissers daar
alleen nog illegaal kunnen vissen, of met toestemming van het Front
Polisario. Die zal daar wel over willen praten. Dat zal dan weer
mogelijkheden bieden om de druk op de fondsen voor vluchtelingenhulp te
verminderen; de Saharanen zullen met de opbrengsten uit de visserij
immers minder afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

De Europarlementariers worden opgeroepen om de zaak nauwlettend te
volgen en om grondige uitleg te vragen.persverklaring advies Wathelet:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160094en.pdf


PS. De Marokkaanse fosfaat export naar Europa staat al onder druk wegens
de zware vervuiling met het kankerverwekkende cadmium van de fosfaat die
bestemd is voor de landbouwgronden. Zie:
http://www.politico.eu/article/europe-unexpected-conflict-the-phosphate-war-cadmium-fertilizer-russia/Meer informatie over de West-Sahara maillijst