[West-Sahara] BelgiŽ in de bres voor landbouwakkoord EU-Marokko

Sara Eyckmans sara.eyckmans op gmail.com
Do Mrt 3 14:09:33 CET 2016


Het volledige artikel in De Standaard;

‘Schande dat we plat op de buik gaan voor Marokko’
03 maart 2016

Tijdens hun bezoek aan Marokko hebben premier Michel en de N-VA-ministers
Jambon en Francken plechtig beloofd om als staat beroep aan te tekenen
tegen het Europese arrest van december 2015, dat een deel van de
vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en de EU vernietigt. De reden?
Marokko blijft producten uit de Westelijke Sahara als Marokkaans
bestempelen.

De Marokkaanse regering voelt zich aangetast in haar integriteit en heeft
alle contacten met Europa* on hold *gezet. Er wordt gemikt op bilaterale
contacten om zoveel mogelijk steun te vergaren *(DS 1 maart)*. De Europese
ministerraad ging al in hoger beroep, nu volgen druppelsgewijs enkele
landen. ‘Bij wijze van symbolische geste heeft België zich, in de marge van
het akkoord over de vingerafdrukken, geŽngageerd om beroep aan te tekenen.
Zowel Frankrijk als Spanje ging ons voor’, luidt het op het kabinet-Michel.

Maar die ‘symbolische geste’ roept vragen op. Europarlementslid Bart Staes
(Groen) is hoogst verontwaardigd. ‘Het is een schande dat België plat op de
buik is gegaan voor Marokko, als toegift in de strijd tegen terreur. Er
waren twee N-VA’ers bij de regeringsdelegatie, uitgerekend zíj zouden toch
voeling moeten hebben met het recht op soevereiniteit? Blijkbaar steunt de
N-VA alleen rijke regio’s in hun onafhankelijkheidsstreven, zoals Catalonië
of Schotland, en de armere niet. Bah!’

Ook kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A), voorzitter van de commissie
Buitenlandse Betrekkingen, kijkt raar op. ‘Ik heb de bevoegde minister
Reynders (MR) altijd horen zeggen dat we in dit dossier de lijn van de
Verenigde Naties volgen. Ik sta ervan te kijken dat men er nu van afwijkt.’

Wat is de lijn van de VN? Liesbeth Goossens van Oxfam-Solidariteit
verklaart: ‘Officieel zit de Westelijke Sahara nog altijd in een
dekolonisatieproces. Geen enkel land of internationale organisatie heeft
ooit de soevereiniteit van Marokko in het gebied erkend, maar in de
praktijk heeft Marokko er door de jaren heen zijn macht wel uitgebreid. De
VN hebben al regelmatig gewaarschuwd dat politieke belangen te veel
doorwegen, waardoor het in 1991 beloofde referendum er nog altijd niet is
gekomen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon reist dit weekend naar de
Sahrawi-vluchtelingenkampen net over de grens met Algerije. Verwacht wordt
dat hij opnieuw een statement maakt.’ Goossens vindt de ‘symbolische geste’
van BelgiŽ een goed voorbeeld van die overheersende politieke belangen.
‘Het gaat wel erg ver als de macht om het gebied plots deel uitmaakt van
een politieke deal tussen twee landen.’

Opvallend: tijdens de vorige legislatuur werd in ons land een
interparlementaire werkgroep ‘Westelijke Sahara’ opgericht, met onder
anderen Marc Hendrickx (N-VA). Hij liet in het Vlaams Parlement onlangs nog
optekenen ‘verbaasd te zijn hoe snel België zich heeft aangesloten bij het
beroep tegen de nietigverklaring’. Over het kersverse engagement van Michel
en co. wil Hendrickx zich evenwel niet uitlaten. ‘Ik moet mij nog
informeren’, klinkt het voorzichtig, ‘maar het is niet ongewoon dat een
land probeert gebruik te maken van een deal om zulke zaken op de kaart te
zetten. Ik hoor trouwens dat de Marokkaanse koning een doorbraak probeert
te forceren in de regio.’


2016-03-03 11:39 GMT+01:00 harriak7 <harriak7 op xs4all.nl>:

> Reactie van DeStandaard op beroep Belgie tegen uitspraak EU Hof:
>
> ‘Schande dat we plat op de buik gaan voor Marokko’
> 03 maart 2016
>
> Tijdens hun bezoek aan Marokko hebben premier Michel en de
> N-VA-ministers Jambon en Francken plechtig beloofd om als staat beroep
> aan te tekenen tegen het Europese arrest van december 2015, dat een deel
> van de vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en de EU vernietigt. De
> reden? Marokko blijft producten uit de Westelijke Sahara als Marokkaans
> bestempelen.
>
> De Marokkaanse regering voelt zich aangetast in haar integriteit en
> heeft alle contacten met Europa on hold gezet. Er wordt gemikt op
> bilaterale ...
>
> Voor de overige 424 woorden moet worden betaald...
>
> (Heeft iemand het hele artikel gevonden?)
>
>
>
> On 03-03-16 10:39, Frank wrote:
> > Het Vlaams infocentrum land-en tuinbouw bericht over het landbouw
> > akkoord met Marokko - dat niet mag gelden voor West-Sahara.
> >
> >
> > http://www.vilt.be/belgie-in-de-bres-voor-landbouwakkoord-eu-marokko
> >
> > BelgiŽ zal zich aansluiten bij het beroep van de Europese ministerraad
> > tegen de vernietiging door het Hof van Justitie van het landbouwakkoord
> > dat de Europese Unie in 2012 heeft gesloten met Marokko. Dat heeft
> > premier Charles Michel verklaard tijdens zijn bezoek aan Rabat. De
> > Marokkaanse regering had eerder aangekondigd alle contacten met de
> > Europese Unie te zullen verbreken als gevolg van het arrest, omdat ze
> > vond dat daardoor de soevereiniteit over Westelijke Sahara in vraag
> > gesteld werd. De Westelijke Sahara wordt internationaal niet als deel
> > van Marokko erkend.
> >
> > In december vorig jaar vernietigde een uitspraak van het Europees Hof
> > van Justitie deels het landbouwakkoord tussen de Europese Unie en
> > Marokko. Dat akkoord is in voege sinds 2012 en is een uitbreiding op een
> > vrijhandelsverdrag dat eerder al bestond. Volgens het Europees Hof is
> > het landbouwakkoord ongeldig omdat het ook van toepassing is op de
> > Westelijke Sahara, een gebied waar Marokko militair sterk aanwezig is,
> > maar dat door geen enkele internationale instantie erkend wordt als deel
> > van Marokko.
> >
> > Doordat de Westelijke Sahara niet expliciet was weggelaten uit het
> > akkoord, werden groenten, fruit en visproducten uit het gebied door
> > Europese lidstaten geÔmporteerd onder een Marokkaans label. Onder meer
> > Zweden en Nederland distantieerden zich om die reden al van het akkoord.
> > Ook de Verenigde Staten en de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland,
> > Liechtenstein en IJsland) hebben het gebied steeds expliciet buiten het
> > toepassingsgebied van hun vrijhandelsakkoorden met Marokko gesteld.
> >
> > Polisario, de politieke vertegenwoordiging van de Saharawi’s – de
> > autochtone bevolkingsgroep in de Westelijke Sahara – diende daarom een
> > klacht in bij het Europees Hof van Justitie en ziet zich door de
> > uitspraak van het Hof gesteund. De organisatie diende een soortgelijke
> > klacht in tegen een visserijakkoord dat de EU sloot met Marokko. Een
> > uitspraak wordt de komende weken verwacht.
> >
> > Vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat werd geprikkeld gereageerd op de
> > uitspraak van het Europees Hof. Marokko kondigde prompt aan de relaties
> > met de Europese Unie op te schorten. “We zijn bereid verduidelijkingen
> > en bijkomende garanties te geven om tegemoet te komen aan de
> > ongerustheid van Marokko, zodat de contacten en samenwerking zo snel
> > mogelijk helemaal hersteld kunnen worden", zo reageerde de Europese
> > diplomatieke dienst.
> >
> > Die reactie kwam er in de vorm van een beroep tegen het arrest van het
> > Hof, aangetekend door de Europese ministerraad. BelgiŽ laat nu weten
> > zich aan te sluiten bij dat beroep. De Marokkaanse eerste minister Abdel
> > Ilah Benhiram had tijdens een onderhoud met premier Charles Michel laten
> > weten dat het voor hem om een “zeer belangrijke politieke en
> > geostrategische zaak” ging. Michel van zijn kant onderstreept het belang
> > van een “duurzame samenwerking” met Marokko en verwijst naar een akkoord
> > over de uitwisseling van vingerafdrukken in het kader van de strijd
> > tegen terrorisme waarover momenteel onderhandeld wordt.
> >
> > “In absolute getallen stelt de landbouwexport van de Westelijke Sahara
> > niet veel voor”, reageert Sara Eyckmans, coördinator van de actiegroep
> > Western Sahara Resource Watch. “Het gaat over een twaalftal
> > landbouwbedrijven in de buurt van Dakhla, vaak eigendom van Marokkaanse
> > en Franse investeerders, die vooral tomaten en meloenen produceren.
> > Vanuit economisch standpunt zijn de grote fosfaatvoorraden veel
> > belangrijker, maar het gaat hier om een soort princiepskwestie. Geen
> > enkele staat erkent de Westelijke Sahara als deel van Marokko – het
> > gebied is trouwens het enige ‘niet-zelf-besturende gebied’ op de lijst
> > van de Verenigde Naties dat geen administratieve macht kreeg toegewezen
> > – en dus is het logisch dat het Europees Hof problemen heeft met het
> > landbouwakkoord dat Europa afsloot met Marokko.”
> >
> > “De EU heeft nagelaten de Westelijke Sahara expliciet uit het akkoord te
> > laten, terwijl de VS en de EFTA-landen dat in hun handelsakkoorden met
> > Marokko wel hebben gedaan”, aldus Eyckmans. “De uitspraak is alleszins
> > goed nieuws voor de Saharawi, die nooit geconsulteerd zijn over
> > akkoorden die hun grondstoffen of producten uit hun thuisland
> > verhandelen. Dat is nochtans een vereiste van het internationaal recht.
> > We hopen dan ook dat het Hof binnenkort ook het visserijakkoord ongedaan
> > maakt. Onder dat akkoord vissen Europeanen in de Saharaanse wateren,
> > maar de financiële compensatie gaat wel naar Marokko.”
> >
> > _______________________________________________
> > West-Sahara mailing list
> > West-Sahara op ddh.nl
> > http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> >
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20160303/3b610689/attachment-0001.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst