[West-Sahara] Re2: BelgiŽ in de bres voor landbouwakkoord EU-Marokko

harriak7 harriak7 op xs4all.nl
Do Mrt 3 12:01:00 CET 2016


Meer over BelgiŽ en Marokko:

(uitruil handel voor īveiligheidī)

 BelgiŽ en Marokko gaan digitale vingerafdrukken uitwisselen in strijd
illegale migratie en radicalisme
29-02-16
Bron: Belga
http://www.demorgen.be/binnenland/belgie-en-marokko-gaan-digitale-vingerafdrukken-uitwisselen-in-strijd-illegale-migratie-en-radicalisme-bcb93605/

Marokko boos op EU - interview met Jan Hoogland (NIMAR)
02-03-16
VPRO Bureau Buitenland-
http://radiobox2.omroep.nl/audiofragment/file/219650/fragment.mp3On 03-03-16 11:39, harriak7 wrote:
> Reactie van DeStandaard op beroep Belgie tegen uitspraak EU Hof:
> 
> ‘Schande dat we plat op de buik gaan voor Marokko’
> 03 maart 2016
> 
> Tijdens hun bezoek aan Marokko hebben premier Michel en de
> N-VA-ministers Jambon en Francken plechtig beloofd om als staat beroep
> aan te tekenen tegen het Europese arrest van december 2015, dat een deel
> van de vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en de EU vernietigt. De
> reden? Marokko blijft producten uit de Westelijke Sahara als Marokkaans
> bestempelen.
> 
> De Marokkaanse regering voelt zich aangetast in haar integriteit en
> heeft alle contacten met Europa on hold gezet. Er wordt gemikt op
> bilaterale ...
> 
> Voor de overige 424 woorden moet worden betaald...
> 
> (Heeft iemand het hele artikel gevonden?)
> 
> 
> 
> On 03-03-16 10:39, Frank wrote:
>> Het Vlaams infocentrum land-en tuinbouw bericht over het landbouw
>> akkoord met Marokko - dat niet mag gelden voor West-Sahara.
>>
>>
>> http://www.vilt.be/belgie-in-de-bres-voor-landbouwakkoord-eu-marokko
>>
>> BelgiŽ zal zich aansluiten bij het beroep van de Europese ministerraad
>> tegen de vernietiging door het Hof van Justitie van het landbouwakkoord
>> dat de Europese Unie in 2012 heeft gesloten met Marokko. Dat heeft
>> premier Charles Michel verklaard tijdens zijn bezoek aan Rabat. De
>> Marokkaanse regering had eerder aangekondigd alle contacten met de
>> Europese Unie te zullen verbreken als gevolg van het arrest, omdat ze
>> vond dat daardoor de soevereiniteit over Westelijke Sahara in vraag
>> gesteld werd. De Westelijke Sahara wordt internationaal niet als deel
>> van Marokko erkend.
>>
>> In december vorig jaar vernietigde een uitspraak van het Europees Hof
>> van Justitie deels het landbouwakkoord tussen de Europese Unie en
>> Marokko. Dat akkoord is in voege sinds 2012 en is een uitbreiding op een
>> vrijhandelsverdrag dat eerder al bestond. Volgens het Europees Hof is
>> het landbouwakkoord ongeldig omdat het ook van toepassing is op de
>> Westelijke Sahara, een gebied waar Marokko militair sterk aanwezig is,
>> maar dat door geen enkele internationale instantie erkend wordt als deel
>> van Marokko.
>>
>> Doordat de Westelijke Sahara niet expliciet was weggelaten uit het
>> akkoord, werden groenten, fruit en visproducten uit het gebied door
>> Europese lidstaten geÔmporteerd onder een Marokkaans label. Onder meer
>> Zweden en Nederland distantieerden zich om die reden al van het akkoord.
>> Ook de Verenigde Staten en de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland,
>> Liechtenstein en IJsland) hebben het gebied steeds expliciet buiten het
>> toepassingsgebied van hun vrijhandelsakkoorden met Marokko gesteld.
>>
>> Polisario, de politieke vertegenwoordiging van de Saharawi’s – de
>> autochtone bevolkingsgroep in de Westelijke Sahara – diende daarom een
>> klacht in bij het Europees Hof van Justitie en ziet zich door de
>> uitspraak van het Hof gesteund. De organisatie diende een soortgelijke
>> klacht in tegen een visserijakkoord dat de EU sloot met Marokko. Een
>> uitspraak wordt de komende weken verwacht.
>>
>> Vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat werd geprikkeld gereageerd op de
>> uitspraak van het Europees Hof. Marokko kondigde prompt aan de relaties
>> met de Europese Unie op te schorten. “We zijn bereid verduidelijkingen
>> en bijkomende garanties te geven om tegemoet te komen aan de
>> ongerustheid van Marokko, zodat de contacten en samenwerking zo snel
>> mogelijk helemaal hersteld kunnen worden", zo reageerde de Europese
>> diplomatieke dienst.
>>
>> Die reactie kwam er in de vorm van een beroep tegen het arrest van het
>> Hof, aangetekend door de Europese ministerraad. BelgiŽ laat nu weten
>> zich aan te sluiten bij dat beroep. De Marokkaanse eerste minister Abdel
>> Ilah Benhiram had tijdens een onderhoud met premier Charles Michel laten
>> weten dat het voor hem om een “zeer belangrijke politieke en
>> geostrategische zaak” ging. Michel van zijn kant onderstreept het belang
>> van een “duurzame samenwerking” met Marokko en verwijst naar een akkoord
>> over de uitwisseling van vingerafdrukken in het kader van de strijd
>> tegen terrorisme waarover momenteel onderhandeld wordt.
>>
>> “In absolute getallen stelt de landbouwexport van de Westelijke Sahara
>> niet veel voor”, reageert Sara Eyckmans, coördinator van de actiegroep
>> Western Sahara Resource Watch. “Het gaat over een twaalftal
>> landbouwbedrijven in de buurt van Dakhla, vaak eigendom van Marokkaanse
>> en Franse investeerders, die vooral tomaten en meloenen produceren.
>> Vanuit economisch standpunt zijn de grote fosfaatvoorraden veel
>> belangrijker, maar het gaat hier om een soort princiepskwestie. Geen
>> enkele staat erkent de Westelijke Sahara als deel van Marokko – het
>> gebied is trouwens het enige ‘niet-zelf-besturende gebied’ op de lijst
>> van de Verenigde Naties dat geen administratieve macht kreeg toegewezen
>> – en dus is het logisch dat het Europees Hof problemen heeft met het
>> landbouwakkoord dat Europa afsloot met Marokko.”
>>
>> “De EU heeft nagelaten de Westelijke Sahara expliciet uit het akkoord te
>> laten, terwijl de VS en de EFTA-landen dat in hun handelsakkoorden met
>> Marokko wel hebben gedaan”, aldus Eyckmans. “De uitspraak is alleszins
>> goed nieuws voor de Saharawi, die nooit geconsulteerd zijn over
>> akkoorden die hun grondstoffen of producten uit hun thuisland
>> verhandelen. Dat is nochtans een vereiste van het internationaal recht.
>> We hopen dan ook dat het Hof binnenkort ook het visserijakkoord ongedaan
>> maakt. Onder dat akkoord vissen Europeanen in de Saharaanse wateren,
>> maar de financiële compensatie gaat wel naar Marokko.”
>>
>> _______________________________________________
>> West-Sahara mailing list
>> West-Sahara op ddh.nl
>> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>>
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> Meer informatie over de West-Sahara maillijst