[West-Sahara] BelgiŽ in de bres voor landbouwakkoord EU-Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Do Mrt 3 10:39:37 CET 2016


Het Vlaams infocentrum land-en tuinbouw bericht over het landbouw
akkoord met Marokko - dat niet mag gelden voor West-Sahara.


http://www.vilt.be/belgie-in-de-bres-voor-landbouwakkoord-eu-marokko

BelgiŽ zal zich aansluiten bij het beroep van de Europese ministerraad
tegen de vernietiging door het Hof van Justitie van het landbouwakkoord
dat de Europese Unie in 2012 heeft gesloten met Marokko. Dat heeft
premier Charles Michel verklaard tijdens zijn bezoek aan Rabat. De
Marokkaanse regering had eerder aangekondigd alle contacten met de
Europese Unie te zullen verbreken als gevolg van het arrest, omdat ze
vond dat daardoor de soevereiniteit over Westelijke Sahara in vraag
gesteld werd. De Westelijke Sahara wordt internationaal niet als deel
van Marokko erkend.

In december vorig jaar vernietigde een uitspraak van het Europees Hof
van Justitie deels het landbouwakkoord tussen de Europese Unie en
Marokko. Dat akkoord is in voege sinds 2012 en is een uitbreiding op een
vrijhandelsverdrag dat eerder al bestond. Volgens het Europees Hof is
het landbouwakkoord ongeldig omdat het ook van toepassing is op de
Westelijke Sahara, een gebied waar Marokko militair sterk aanwezig is,
maar dat door geen enkele internationale instantie erkend wordt als deel
van Marokko.

Doordat de Westelijke Sahara niet expliciet was weggelaten uit het
akkoord, werden groenten, fruit en visproducten uit het gebied door
Europese lidstaten geÔmporteerd onder een Marokkaans label. Onder meer
Zweden en Nederland distantieerden zich om die reden al van het akkoord.
Ook de Verenigde Staten en de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland,
Liechtenstein en IJsland) hebben het gebied steeds expliciet buiten het
toepassingsgebied van hun vrijhandelsakkoorden met Marokko gesteld.

Polisario, de politieke vertegenwoordiging van de Saharawi’s – de
autochtone bevolkingsgroep in de Westelijke Sahara – diende daarom een
klacht in bij het Europees Hof van Justitie en ziet zich door de
uitspraak van het Hof gesteund. De organisatie diende een soortgelijke
klacht in tegen een visserijakkoord dat de EU sloot met Marokko. Een
uitspraak wordt de komende weken verwacht.

Vanuit de Marokkaanse hoofdstad Rabat werd geprikkeld gereageerd op de
uitspraak van het Europees Hof. Marokko kondigde prompt aan de relaties
met de Europese Unie op te schorten. “We zijn bereid verduidelijkingen
en bijkomende garanties te geven om tegemoet te komen aan de
ongerustheid van Marokko, zodat de contacten en samenwerking zo snel
mogelijk helemaal hersteld kunnen worden", zo reageerde de Europese
diplomatieke dienst.

Die reactie kwam er in de vorm van een beroep tegen het arrest van het
Hof, aangetekend door de Europese ministerraad. BelgiŽ laat nu weten
zich aan te sluiten bij dat beroep. De Marokkaanse eerste minister Abdel
Ilah Benhiram had tijdens een onderhoud met premier Charles Michel laten
weten dat het voor hem om een “zeer belangrijke politieke en
geostrategische zaak” ging. Michel van zijn kant onderstreept het belang
van een “duurzame samenwerking” met Marokko en verwijst naar een akkoord
over de uitwisseling van vingerafdrukken in het kader van de strijd
tegen terrorisme waarover momenteel onderhandeld wordt.

“In absolute getallen stelt de landbouwexport van de Westelijke Sahara
niet veel voor”, reageert Sara Eyckmans, coördinator van de actiegroep
Western Sahara Resource Watch. “Het gaat over een twaalftal
landbouwbedrijven in de buurt van Dakhla, vaak eigendom van Marokkaanse
en Franse investeerders, die vooral tomaten en meloenen produceren.
Vanuit economisch standpunt zijn de grote fosfaatvoorraden veel
belangrijker, maar het gaat hier om een soort princiepskwestie. Geen
enkele staat erkent de Westelijke Sahara als deel van Marokko – het
gebied is trouwens het enige ‘niet-zelf-besturende gebied’ op de lijst
van de Verenigde Naties dat geen administratieve macht kreeg toegewezen
– en dus is het logisch dat het Europees Hof problemen heeft met het
landbouwakkoord dat Europa afsloot met Marokko.”

“De EU heeft nagelaten de Westelijke Sahara expliciet uit het akkoord te
laten, terwijl de VS en de EFTA-landen dat in hun handelsakkoorden met
Marokko wel hebben gedaan”, aldus Eyckmans. “De uitspraak is alleszins
goed nieuws voor de Saharawi, die nooit geconsulteerd zijn over
akkoorden die hun grondstoffen of producten uit hun thuisland
verhandelen. Dat is nochtans een vereiste van het internationaal recht.
We hopen dan ook dat het Hof binnenkort ook het visserijakkoord ongedaan
maakt. Onder dat akkoord vissen Europeanen in de Saharaanse wateren,
maar de financiële compensatie gaat wel naar Marokko.”Meer informatie over de West-Sahara maillijst