[West-Sahara] Marokko: een kat in nood?

Frank fwillems op antenna.nl
Di Mrt 1 12:42:48 CET 2016


De Marokkaanse regering zit een beetje in het nauw.

Het Europees Hof heeft uitspraak gedaan in de zaak die het Front
Polisario had aangespannen. Het Front Polisario is erkend als
belanghebbende en West-Sahara mag niet worden beschouwd als Marokkaans
gebied in het vrijhandelsakkooord voor landbouw- en visproducten.
Tomaten uit West-Sahara vallen dus niet onder de tariefregels die voor
Marokko gelden en in de wateren van West-Sahara mag niet worden gevist
zonder visvergunning van het Front Polisario.
[ link van het arrest:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TA0512 ]

Het is een harde slag voor de Marokkaanse regering terwijl die nog in
een opperbeste stemming verkeerde na een overwinning op de Zweden. Van
de nieuw aangetreden Zweedse feministische regering werd verwacht dat
zij de belofte zou inlossen om de Saharaanse republiek te erkennen.
Bovendien wilden de Zweden honderden illegale Marokkaanse jongeren het
land uitzetten. Onder leiding van de islamistische premier Benkirane
werd een grote anti-Zweedse campagne op touw gezet waarbij ook IKEA het
moest ontgelden. Begin dit jaar hebben de Zweden aangekondigd dat zij de
Sahraanse republiek (nog) niet zullen erkennen. Marokko beloofd mee te
werken aan de terugkeer van de probleemjongeren.
[
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/morocco-sweden-sahara-self-governance-independence-diplomacy.html#
]
[
http://www.moroccoworldnews.com/2016/01/177982/morocco-to-repatriate-moroccan-minors-seeking-asylum-in-sweden/
]

Toen kwam er tegenslag door Nederland. Minister Asscher had na lang
onderhandelen een akkoord bereikt over het sociale verzekeringsverdrag
met zijn Marokkaanse collega van Sociale Zaken. Toen kwam de Marokkaanse
minister van Buitenlandse Zaken, Mezouar, met de aanvullende eis dat het
verdrag ook zou moeten gelden voor kolonisten in West-Sahara. Dat is een
onmogelijk in te willigen eis. Zowel de 2 als de 1e Kamer stemde voor
afschaffing van het hele verdrag. Als Marokko die eis laat vallen blijft
het verdrag bestaan en men heeft tot 31 december 2016 de tijd om zich te
bedenken.
[ https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160216/eerste_kamer_aanvaardt ]

De politici in Rabat hebben echter alle aandacht nodig voor de
"bedroevende houding van Europa". In een verklaring van de minister van
communicatie toont men zich beledigd dat Marokko "als voorwerp van een
gerechtelijke procedure wordt behandeld". Een interministerieel comitť,
dat bestaat uit de ministeries van Buitenlandse Zaken en Samenwerking,
Binnenlandse Zaken en van Landbouw en Visserij, is opgericht om, zo
nodig, "passende maatregelen te nemen ter bescherming van de nationale
belangen". Merkwaardig is dat de Marokkanen in deze verklaring de
kwestie West-Sahara, waar het om draait, helemaal niet noemen. Het
verdrag is geannuleerd *voor wat betreft  West-Sahara* maar niet voor
Marokko. Het gaat niet om Marokkaanse tomaten of vis maar om die uit
West-Sahara. De Marokkanen weigeren kennelijk om onderscheid te maken.
[
http://www.maroc.ma/fr/actualites/declaration-de-m-le-ministre-de-la-communication-au-sujet-de-levolution-des-relations
]

En nu heeft ook nog het Litouwse fosfaatbedrijf Lifosa aangekondigd zijn
importen uit West-Sahara stop te zetten. Dat was het laatste Europese
bedrijf dat nog Saharaanse fosfaat importeerde.
[ http://wsrw.org/a105x3389 ]

Overigens is het einde van de rechtzaken nog niet in zicht. Het Front
Polisario heeft nog een tweede zaak aangespannen en de Western Sahara
Campaign in de U.K. is door de Britse rechter doorverwezen naar het
Europees Hof voor hun klacht over misleidende etiketten.
[ http://smalgangen.org/a146x1095 ]
Meer informatie over de West-Sahara maillijst