[West-Sahara] deportatie Nederlandse uit West-Sahara

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Jan 18 11:31:22 CET 2016


Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten (DAM)


Geachte heer Schillings,

Gisteren is mevrouw Kerime van Opijnen, een studente uit Rotterdam, die
onderweg was naar  Al Ajoen in West-Sahara, door de Marokkaanse
autoriteiten gedwongen plaats te nemen in een taxi naar Agadir. Zij mag
West-Sahara niet in. Mevrouw van Opijnen was in een gezelschap Noorse
medestudenten. Verslagen van de gebeurtenissen worden bijgehouden op de
website http://vest-sahara.no

Ik heb hierover verschillende malen contact gezocht met het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Ik heb begrepen dat het ministerie hiervan niet
op de hoogte is en hierover ook niet op de hoogte is gesteld door de
Marokkaanse autoriteiten noch door de VN missie ter plaatse, de MINURSO.

Ik neem aan dat het ministerie, nu het op de hoogte is, geen actie
onderneemt, omdat men anders moeilijkheden met Marokko verwacht. Zoals
men ook geen actie onderneemt ten behoeve van mevrouw Takbar Haddi, een
slachtoffer van het Marokkaanse beleid ten aanzien van de mensenrechten
in West-Sahara, waarover wij eerder contact hebben gehad.


Hoogachtend,

Frank Willems
SZWS


Meer informatie over de West-Sahara maillijst