[West-Sahara] Fwd: RE: bezoek Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Vr Okt 23 12:56:08 CEST 2015


Geachte kamerlid,

Mevrouw Samira Kleijn van de afdeling persvoorlichting heeft mij naar u
doorverwezen voor nadere informatie over het bezoek dat u heeft gebracht
aan Marokko.

De informatie die ik zoek is het volgende.

De delegatie heeft een opvallend breed scala aan onderwerpen besproken.
Kunt u mij inlichten over de mate waarin de Marokkaanse bezetting van
een deel van West-Sahara daarbij is aangekaart? Met name zou ik graag
willen weten of, en zo ja hoe, de wijze waarop de Marokkaanse
autoriteiten mevrouw Takbar Haddi bejegenen ter sprake gekomen.

Kunt u mij inlichten of bij de bespreking van de nieuwe Marokkaanse
grondwet de strijdigheid van die grondwet met het internationaal recht
vanwege de administratieve inlijving van West-Sahara aan de orde is gekomen?

bij voorbaat dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet,

Frank Willems
Stichng Zelfbeschikking West-Sahara-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: RE: bezoek Marokko
Datum: Fri, 23 Oct 2015 10:37:17 +0000
Van: Persloket <persvoorlichting op tweedekamer.nl>
Aan: 'Frank' <fwillems op antenna.nl>

Geachte heer Willems,

Voor antwoord op uw onderstaande vragen verwijs ik u naar de leden die
aanwezig waren bij het werkbezoek. De contactgegevens staan op de
website: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden.

Met vriendelijke groet,
Samira Kleijn

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frank [mailto:fwillems op antenna.nl]
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2015 11:21
Aan: Persloket
Onderwerp: Re: bezoek Marokko

Geachte Samira Kleijn,

Dank voor uw bericht. De delegatie heeft een opvallend breed scala aan
onderwerpen besproken. Kunt u mij inlichten over de mate waarin de
Marokkaanse bezetting van een deel van West-Sahara daarbij is
aangekaart? Met name zou ik graag willen weten of, en zo ja hoe, de
wijze waarop de Marokkaanse autoriteiten mevrouw Takbar Haddi bejegenen
ter sprake gekomen.

Kunt u mij inlichten of bij de bespreking van de nieuwe Marokkaanse
grondwet de strijdigheid van die grondwet met het internationaal recht
vanwege de administratieve inlijving van West-Sahara aan de orde is gekomen?

bij voorbaat dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet,

Frank Willems


Op 23-10-15 om 10:12 schreef Persloket:
> Geachte heer, mevrouw Willems,
> 
> Aanleiding voor het werkbezoek was de aanstaande samenwerking van Nederland en Marokko als co-voorzitter van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF). De delegatie bestond uit de leden Ypma (commissievoorzitter en delegatieleider), Van Wijngaarden (VVD), Marcouch (PvdA), Recourt (PvdA), Kooiman (SP) en Oskam (CDA).
> 
> De delegatie heeft een bezoek gebracht aan het Parlement en is daar in gesprek geweest met de commissievoorzitters buitenlandse zaken (vanwege betrokkenheid bij het GCTF) en de commissievoorzitter Binnenlandse Zaken. Verder zijn er gesprekken gevoerd met een aantal (onder)ministers (Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Habous en islamitische zaken, Marokkanen in het buitenlans en migratie, Justitie). Ook zijn gesprekken gevoerd met de Rabita Mohammedia des Oulemas en de Foundation Hassan II voor Marokkanen in het buitenland, het Bureau Central des Investigations Judiciares en belangenorganisaties. Tenslotte is een bezoek gebracht aan de Fondation Orient Occident, het instituut voor imamopleidingen en de Hassan II moskee in Casablanca.
> 
> De gesprekken hadden betrekking op samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, maar ook de rol van het geloof, mensenrechten en de nieuwe grondwet van 2011.
> Een verslag van dit werkbezoek volgt op een later moment en zal publiekelijk raadpleegbaar zijn.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Samira Kleijn
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Frank [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 14:38
> Aan: Persloket
> Onderwerp: bezoek Marokko
> 
> Goedendag,
> 
> Kunt u mij informeren over het bezoek van een delegatie kamerleden aan Marokko? Ik heb begrepen dat zij in de commissie V en J zitting hebben.
> Is dat zo? Wie zijn op bezoek? Is er een agenda? Zijn er resultaten?
> Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> F. Willems
> 
Meer informatie over de West-Sahara maillijst