[West-Sahara] Ontwikkelingen - update met links

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Okt 19 23:04:04 CEST 2015


West-Sahara is is niet veel in het nieuws. Dat kan veranderen want er
zijn aantal belangrijke ontwikkelingen gaande. Een overzicht van
belangrijke gebeurtenissen.


Het Front Polisario heeft de Conventie van Genève ondertekend.
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre/notifications-du-depositaire-communes-aux-conventions-de-genève-et-aux-protocoles-additionnels.html
Marokko reageert woedend en geeft Zwitserland de schuld.
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/topics/aussenpolitik/voelkerrecht/Geneve/150709-GENEVE-avec-ann_e.pdf


Marokko dreigt Zweden met een handelsboycot omdat de Zweden de (in 1976
door het Front Polisario uitgeroepen) Democratische Arabische Republiek
Sahara zou erkennen. In Zweden zijn er irritaties omdat Marokko niet
meewerkt bij de terugkeer van een 1000-tal illegale Marokkanen.


In september van dit jaar heeft het Brits - Ierse petroleumbedrijf San
Leon Energy ondanks grote protesten voor het eerst een proefboring in
het bezette gebied gedaan. De boringen worden voortgezet. Saharawis in
de kampen protesteren massaal buiten een van de grote
vluchtelingenkampen in de woestijn om hun frustratie en woede te uiten.
Maar wel op een georganiseerde manier. Zij zijn van boven af gefilmd
door een drone terwijl zij de woorden “San Leon Go Home” uitbeelden.
http://wsrw.org/a105x3273


In Spanje gaat een onderzoek naar genocide tegen de Saharawi bevolking
van start.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder%2DJudicial/Sala%2Dde%2DPrensa/Archivo%2Dde%2Dnotas%2Dde%2Dprensa/El%2Djuez%2DPablo%2DRuz%2Dprocesa%2Da%2Donce%2Daltos%2Dcargos%2Dde%2DMarruecos%2Dpor%2Dcrimenes%2Dcontra%2Dsaharauis


VN onderhandelaar Cristopher Ross zal in november zijn rapport met
bevindingen aan de Veiligheidsraad aanbieden. Hij is op dit moment op
bezoek in Rabat.


In november worden de uitspraken van het Europees Hof verwacht op een
tweetal zaken die het Front Polisario heeft aangebracht wegens bezwaren
tegen de Europese handels en visserijverdragen met Marokko.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014TN0180&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1445288061309&uri=CELEX:62012TN0512


De Afrikaanse Unie gaat zich nadrukkelijk met West-Sahara bezig houden.
Een drietal documenten:
  (i) African Union Peace and Security Council communique of March 27
http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-chairperson-of-the-commission-on-the-evolution-of-the-peace-process-in-western-sahara-and-other-related-issues
  (ii) Communiqué of the Peace and Security Council of the African Union
(AU), at its 496th meeting held on 27 March 2015, on the situation in
Western Sahara
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-496th-meeting-held-on-27-march-2015-on-the-situation-in-western-sahara
 (iii) Oct.14.2015 Legal opinion on the legality in the context of
international law of actions allegedly taken in the exploration and/or
exploitation of renewable and non-renewable natural resources or any
other economic activity in Western Sahara
http://legal.au.int/en/content/legal-opinion-legality-context-international-law-actions-allegedly-taken-exploration-andor-e

Marokko reageert afwijzend.


Nadat het Amnesty International al eerder was overkomen is 23 september
ook de samenwerking met Human Rights Watch door Marokko stopgezet.
https://www.hrw.org/news/2015/10/02/statement-regarding-human-rights-watch-activities-morocco


Het VN-comité dat toeziet op de uitvoering van het Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten brengt
binnenkort een rapport uit met de bevindingen over Marokko en het door
Marokko bezette deel van West-Sahara. Een voorlopig rapport is online
gezet. Marokko reageert snel en eist correcties. In de Marokkaanse
klacht noemt het land de Saharawi vluchtelingen in Tindouf "Marokkaanse
burgers die door Algerije zijn gedeporteerd naar Tindouf".
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=968&Lang=en


Secretaris-Generaal Ban Ki Moon zal in december een bezoek aan het
gebied brengen waarbij hij tevens de opvang van de Saharawi
vluchtelingen in de regio zal bezoeken.


Vandaag heeft een Nederlandse parlementaire delegatie een bezoek
gebracht aan Rabat.
https://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/Europe/tabid/137/vw/1/ItemID/12610/language/en-US/Default.aspx

Meer informatie over de West-Sahara maillijst