[West-Sahara] Kabinet weet waar de vis gevangen wordt

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Nov 17 13:18:07 CET 2014


De trawler Franziska heeft voor de kust van West-Sahara gevist met
medeweten van de regering zo blijkt uit het antwoord op de kamervraag
van Harry van Bommel hieronder. De Saharaanse vluchtelingen krijgen
niets van de opbrengst.

Zij hebben echter wel degelijk recht op een deel van de opbrengst en zij
moeten toestemming verlenen volgens adviseur Hans Corell van de
Veiligheidsraad. Zijn advies is duidelijk: voor economische activiteiten
in bezet gebied is slechts een uitzondering mogelijk voor activiteiten
waarvoor de oorspronkelijke bevolking toestemming geeft en waarbij zij
delen in de opbrengst. En in dit geval is door de vele protesten
duidelijk dat de Nederlandse visserij niet op instemming hoeft te rekenen.

Onze regering lost dat op door niet het advies van Corell te volgen maar
in plaats daarvan de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger ten
aanzien van niet-zichzelf besturende gebieden.
Deze zouden van mening zijn (maar dat wordt niet toegelicht) dat het
vissen rechtmatig is als er slechts rekening wordt gehouden met "de
behoeften, belangen en voordelen" van de bevolking. Er is dus geen
toestemming vereist volgens onze regering die daarmee het advies van
Hans Corell opzij schuift.

Verontrustend is dat de regering het bestelen van de vluchtelingen
goedpraat omdat het een Nederlands bedrijf betreft.


-----------------------------
Vraag van de SP.

Is het waar dat onlangs een onder Nederlandse vlag varend schip heeft
gevist voor de kust van West-Sahara (http://wsrw.org/a105x2951)? Indien
neen, wat zijn hier dan de feiten? Kan toegelicht worden of en zo ja hoe
dit in lijn is met het internationaal recht?

Antwoord van het kabinet:
Ja. Het vaartuig vist voor de kust van de Westelijke Sahara in het kader
van de visserijpartnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Marokko uit 2006 en het daarbij behorende protocol van 18 november 2013
dat op 15 juli 2014 in werking is getreden. In antwoord op de
Kamervragen van leden Ten Broeke (VVD) en Sjoerdsma (D66) van 19
december 2013 met kenmerk 2013Z25197 over bovengenoemde verdragen is
aangegeven dat de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger ten
aanzien van niet-zichzelf besturende gebieden het uitgangspunt hanteren
dat economische activiteiten rechtmatig zijn, zolang deze de behoeften,
belangen en voordelen ervan voor de bevolking niet veronachtzamen. Dit
betekent dat economische activiteiten in de Westelijke Sahara, dus ook
de activiteiten die voortvloeien uit het visserijprotocol tussen de EU
en Marokko, niet per definitie in strijd zijn met het internationaal
recht. Belangrijke voorwaarde is dat de opbrengsten ten goede komen aan
de oorspronkelijke bevolking van het gebied. De rechtmatigheid van de
activiteiten hangt af van de wijze waarop die internationaalrechtelijke
verplichting door Marokko wordt ge´mplementeerd.Met vriendelijke groet,

Frank


Meer informatie over de West-Sahara maillijst