[West-Sahara] minister Timmermans antwoord over MINURSO

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di mei 27 16:48:41 CEST 2014


Antwoord minister Timmermans ( Buitenlandse Zaken) (ontvangen 26 mei 2014)

Vraag 1
Kent u het bericht ‘UN peacekeeping force in Western Sahara must monitor
human rights’?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat later deze maand in de VN-Veiligheidsraad wordt besloten
over verlenging van de VN-missie MINURSO in de Westelijke Sahara?
Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 2
Op 29 april jl. heeft de VN-Veiligheidsraad besloten het mandaat van
MINURSO voor 1 jaar te verlengen.

Vraag 3
Kunt u aangeven of u er voorstander van bent dat, anders dan nu de praktijk
is, mensenrechtenmonitoring onderdeel gaat uitmaken van het mandaat van
de VN-missie? Indien neen, waarom niet?

Vraag 4
Bent u bereid om in uw contacten met collega’s van landen die momenteel in
de VN-Veiligheidsraad zitten, te bepleiten dat monitoring van mensenrechten
onderdeel van het VN-mandaat gaat uitmaken? Indien neen, waarom niet?

Antwoord 3 en 4
De mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara is nauw verweven met het
conflict tussen Marokko en Frente Polisario in het gebied. Dat maakt
monitoring een complexe en gevoelige zaak. Bij de verlenging van het
MINURSO-mandaat vorig jaar is gebleken dat er in de VNVR geen draagvlak
is voor het opnemen van monitoring in het mandaat. Tijdens die discussie is
ook gebleken dat het aanzwengelen van een debat het vinden van een
oplossing eerder hindert dan bevordert.
Bij de mandaatsverlenging dit jaar zijn voor het eerst wel drie paragrafen
over mensenrechten in het algemeen toegevoegd. Deze benadrukken het belang
van verbetering van de mensenrechtensituatie en stimuleren partijen verder
te gaan in de bevordering en bescherming van mensenrechten in de
Westelijke
Sahara.

Vraag 5
Indien monitoring van mensenrechten wederom geen onderdeel gaat uitmaken
van de VN-missie, ziet u dan mogelijkheden om bilateraal of in EU-verband
bij te dragen aan monitoring van mensenrechtenschendingen in de Westelijke
Sahara? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 5
Monitoring door de VN vindt de facto plaats door middel van haar speciale
rapporteurs. Marokko heeft recent de VN Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten uitgenodigd een bezoek aan Marokko af te leggen, waarbij
haar stafleden ook de Westelijke Sahara zullen bezoeken. Daarnaast
bezochten het afgelopen jaar verschillende Westerse diplomaten,
parlementariërs en journalisten het gebied. Voorts vormen mensenrechten en
de Westelijke Sahara onderdeel van de politieke dialoog tussen de EU en
Marokko in het kader van het EU-Marokko Associatieakkoord. In de
EU-verklaring voor de elfde Associatieraad die op 16 december 2013
plaatsvond, wijst de EU alle partijen op hun verantwoordelijkheid voor
mensenrechten.
De EU verwijst tevens naar de in de grondwet verankerde, en onlangs
versterkte rol van de Marokkaanse Nationale Mensenrechtencommissie (CNDH)
bij mensenrechtenmonitoring, waaronder in de Westelijke Sahara via haar
commissies in Laayoune en Dakhla.

Vraag 6
Kunt u aangeven hoe u zich er het afgelopen jaar voor heeft ingezet zodat
de mensenrechtensituatie in het gebied de aandacht van de internationale
gemeenschap blijft houden?

Antwoord
Nederland blijft de kwestie Westelijke Sahara met verschillende Europese
partners bespreken. Daarbij is gebleken dat, gezien de complexiteit en
gevoeligheid van het conflict in de Westelijke Sahara, de EU lidstaten er de
voorkeur aan blijven geven om deze kwestie binnen de reeds genoemde
kaders te behandelen.

Meer informatie over de West-Sahara maillijst