[West-Sahara] verzoek tot rectificatie, West-Sahara

Freddy Lap freddy op tomaatnet.nl
Ma Jun 16 10:08:42 CEST 2014


Hallo Frank,

Afgelopen jaren  heb je mij (ons) regelmatig informatie verstrekt.
Ik heb er een paar keer op gereageerd, doe dat nu dus weer.
Ik heb de indruk dat jij de enige bent die zich nog hard inzet voor deze 
zaak.
Het enige wat ik nog doe is mijn omgeving  op de hoogte houden over dit 
aanhoudende onrecht, wanneer dat uitkomt.
Helaas de terreur in de Islamitische wereld is dermate afgrijselijk, 
waardoor dit toch regelmatig geaccepteerd wordt alszijnde  "Ja, Ja, jammer, 
maar ja er gebeurt zoveel daar in die landen"
Het is goed dat jij de vinger op de pols houdt, blijft reageren, vragen 
stellen  en  informeren.
Daarvoor (nogmaals) mijn complimenten,
dag
freddy

----- Original Message ----- 
From: "Frank Willems" <fwillems op antenna.nl>
To: <frits.van.exter op vn.nl>
Cc: <redactie op vn.nl>; <west-sahara op ddh.nl>
Sent: Sunday, June 15, 2014 11:10 PM
Subject: [West-Sahara] verzoek tot rectificatie, West-Sahara


Geachte redactie, heer Exter,


De Vrij Nederland van 14 juni heeft een bijlage over de Arabische Wereld
met een infographic over de politieke onrust in die regio. In het blokje
Marokko wordt misleidende informatie verstrekt over West-Sahara dat verder
niet wordt genoemd. Vrij Nederland noemt slechts dat de vrijheid van
meningsuiting beperkt is over "het verzet tegen de annexatie door Marokko
van de Westelijke Sahara."  Dat helaas misleidend. West-Sahara is niet
geannexeerd door Marokko. Dat land is voor een groot deel bezet door
Marokko maar zeker niet helemaal. Marokko heeft het land nog nooit in zijn
geheel beheerst. In 1976 viel het Marokkaanse leger West-Sahara binnen.
Tussen 1976 en 1999 voerde het Saharaans bevrijdingsfront oorlog tegen het
Marokkaanse leger dat zich moest verschansen achter een reeks van
verdedigingslinies omringt door mijnenvelden. Sinds 1999 is een bestand
van kracht. De bestandslijn loopt langs de Marokkaanse verdedigingsmuur
diagonaal door West-Sahara van het zuid-westen naar het noord-oosten. De
VN missie MINURSO houdt toezicht op het bestand.

De Marokkaanse overheid doet er alles aan om de mythe in stand te houden
dat zij West-Sahara beheersen en succesvol hebben geannexeerd. Er zijn
zelfs Marokkaanse kiesdistricten ingesteld in het van Marokko bevrijde
gebied. U kunt er echter zeker van zijn dat daar nooit Marokkaanse
stembussen hebben gestaan. Nog afgezien van praktische onmogelijkheden zou
dat immers een schending van het bestand hebben betekend.
Het is de taak van onafhankelijke media om de Marokkaanse mythes en taboes
te ontmaskeren, niet om die in stand te houden.
Overigens is de Arabische Lente volgens sommigen, waaronder Noam Chomsky,
begonnen met het Sahrawi protestkamp Gdeim Izik in 2010.


Hoogachtend,


Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
www.west-sahara.nl


_______________________________________________
West-Sahara mailing list
West-Sahara op ddh.nl
http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara Meer informatie over de West-Sahara maillijst