[West-Sahara] Kamervragen D66 over visie op grondstoffen

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Sep 5 16:57:31 CEST 2013


2013Z16692

Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de minister van Economische
Zaken, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het ontbreken
bij de regering aan een visie op grondstoffen
(ingezonden 5 september 2013)

1
Bent u bekend met het bericht ‘TNO luidt de noodklok. Nederland heeft een
duidelijke visie over grondstoffen nodig’? 1)
2
Klopt het dat er in de nabije toekomst leveringsproblemen zullen ontstaan
wat betreft grondstoffen voor agrariërs, chemiebedrijven en de
textielsector? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
3
Kunt u aangeven in welke mate Nederlandse bedrijven en sectoren kampen met
tekorten aan grondstoffen en/of toeleveringsproblemen hebben van
grondstoffen die afkomstig zijn uit conflictgebieden? Zo nee, waarom niet?
4
Indien het niet mogelijk is om aan te geven op welke termijn Nederlandse
bedrijven en sectoren met leveringsproblemen dan wel tekorten kampen wat
betreft grondstoffen, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom
niet?
5
Op welke manier wordt er door de Nederlandse overheid aandacht besteed aan
het zeker stellen van de grondstoffentoevoer, bijvoorbeeld in
handelsmissies en het beleid ten aanzien van grondstofrijke
conflictgebieden?
6
Stimuleert de overheid Nederlandse bedrijven minder afhankelijk te worden
van grondstoffen afkomstig uit conflictgebieden? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, op welke manier?
7
Deelt u de mening dat er op dit moment geen samenhangend beleid is inzake
grondstoffen, maar dat er slechts sprake is van versnipperd beleid? Zo
nee, waarom niet?
8
Bent u bereid het nut en de noodzaak te erkennen van een alomvattende
grondstoffenstrategie waarbij sprake is van een heldere visie en
samenhangend beleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u
dit gaan vormgeven?
9
Klopt het dat het er voor bedrijven een gebrek is aan betrouwbare
informatie inzake grondstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke
manier wilt u hier verbetering in aan brengen?
10
Bent u bereid als overheid partner te worden van het expertisecentrum
grondstoffen dat is opgericht door TNO en Den Haag Centrum voor
Strategische Studies (HCSS)? Zo nee, ziet u andere mogelijkheden om dit
expertisecentrum (financieel) te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

1) Energeia Energienieuws, 29 augustus 2013,
http://www.energeia.nl/news.php?ID=52506.
Meer informatie over de West-Sahara maillijst