[West-Sahara] Vragen van Ten Broeke (VVD) aan minister BZ over VN-vredesinspanningen

Freddy Lap freddy op tomaatnet.nl
Za Nov 23 11:20:27 CET 2013


Hi Frank,
vlgs mij ben jij wel de enige die dit allemaal bijhoudt en doorstuurt. Mijn 
complimenten hiervoor
groet
freddy lap
----- Original Message ----- 
From: "Frank Willems" <fwillems op antenna.nl>
To: <west-sahara op ddh.nl>
Sent: Sunday, November 17, 2013 5:36 PM
Subject: [West-Sahara] Vragen van Ten Broeke (VVD) aan minister BZ over 
VN-vredesinspanningen


De rake vragen hieronder zijn al weer een maand geleden ingediend. Ze
mogen op deze lijst zeker niet ontbreken, maar ik zie dat nog niemand ze
heeft gepost. (Ik ben niet de enige die berichten kan sturen..) Bij deze.

 --------------------


Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over de VN-vredesinspanningen voor de Westelijke Sahara (ingezonden 23
oktober 2013).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de huidige mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara?
Hoe beoordeelt u in dit verband de inzet van respectievelijk de
Marokkaanse regering en het Polisario?

Vraag 2
Hebben de Nederlandse regering of de EU reeds gereageerd op de hernieuwde
inspanningen van VN-gezant Christopher Ross om de impasse tussen Marokko
en het Polisario te doorbreken middels shuttle diplomacy? (1)
Zo nee, hoe beoordeelt u deze?

Vraag 3
Klopt het dat de Marokkaanse regering eerder dit jaar een Amerikaans
voorstel om een VN-vredesmacht te stationeren die ook op de
mensenrechtensituatie moest toezien, eenzijdig heeft afgewezen? Deelt u
het oordeel van Amnesty International dat hier sprake was van een «gemiste
kans»? (2)

Vraag 4
Bent u bekend met het voor de Senaat geschreven rapport van het
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de
mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara? Hoe beoordeelt u dit
rapport? Deelt u de analyse van de Marokkaanse regering dat het rapport
«vooringenomen, simplistisch en ongebalanceerd» is? (3)

Vraag 5
Hoe verklaart u het verschil, zoals gesteld in uw brief inzake
nederzettingenproducten d.d. 8 oktober, tussen de relatief beperkte
internationale consensus over de internationaalrechtelijke status van de
Westelijke Sahara in vergelijking met die ten opzichte van de Palestijnse
gebieden? (4) Is het kabinet van mening dat de Westelijke Sahara bezet of
betwist gebied is?

Vraag 6
Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara en
het vinden van een oplossing voor de politieke impasse een prominentere
plaats op de internationale agenda verdienen? Deelt u de mening dat het
bereiken van internationale consensus over de status van de Westelijke
Sahara wenselijk is?

Vraag 7
Hoe kan het kabinet, al dan niet in EU-verband, een constructieve bijdrage
leveren aan het vinden van een oplossing voor het conflict tussen de
Marokkaanse regering en het Polisario?



1)
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/10/15/Morocco-under-rights-fire-as-U-N-makes-new-W-Sahara-peace-bid-.html
2) http://www.amnesty.org/en/news/western-sahara-un-2013-04-23
3)
http://en.lemag.ma/El-Khalfi-report-by-US-department-of-state-on-human-rights-in-Sahara-biased-unbalanced_a5325.html
4) Kamerstuk 23 432, nr. 351.



_______________________________________________
West-Sahara mailing list
West-Sahara op ddh.nl
http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara 




Meer informatie over de West-Sahara maillijst