[West-Sahara] Vragen Van Bommel (SP) aan minister BuZa en staatssecretaris EZ over etiketten

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma Nov 18 19:47:12 CET 2013


Onderstaande vragen zijn alweer een maand oud en niet eerder gepost op
deze lijst. Ze zijn ook nog niet beantwoord.Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken
en de staatssecretaris van Economische Zaken over etikettering van
producten uit de Westelijke Sahara (ingezonden 11 oktober 2013).

Vraag 1
Kunt u aangeven wat het beleid van de Europese Commissie is met betrekking
tot regelgeving betreffende de etikettering van producten en specifiek van
tomaten uit de Westelijke Sahara?

Vraag 2
Is het waar dat de Europese Commissie toestaat dat producten uit de
Westelijke Sahara als zijnde afkomstig uit Marokko worden gelabeld,
waardoor gebruik gemaakt kan worden van preferentiŽle tarieven? Indien
neen, wat zijn dan de feiten? Is het waar dat er een aparte land code
bestaat voor producten uit de Westelijke Sahara? Indien neen, waarom niet?

Vraag 3
Kunt u aangeven waarom het kabinet nog steeds beziet of een
etiketterings-advies (net als met betrekking tot producten uit illegale
nederzettingen in bezet Palestijns gebied) betreffende de Westelijke
Sahara nodig is? (1) Waarom zou een dergelijk advies hier mogelijk niet
nodig zijn?

Vraag 4
Kunt u toelichten in hoeverre de situatie met betrekking tot de Westelijke
Sahara verschilt van die van de bezette Palestijnse gebieden, met name
waar het gaat om internationale consensus over de
internationaalrechtelijke status van beide gebieden? Waarom heeft dit
mogelijk gevolgen voor zaken betreffende consumentenmisleiding?

Vraag 5
Kunt u aangeven wat er sinds augustus 2012, toen over dit onderwerp
eveneens schriftelijke vragen werden gesteld, concreet is gedaan om een
einde te maken aan de misleiding over de oorsprong van producten uit de
Westelijke Sahara? (2)1) Brief nederzettingenproducten, 7 oktober 2013,
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/
documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/08/kamerbrief-inzake-nederzettingenproducten.html
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011Ė2012, nr. 3253Meer informatie over de West-Sahara maillijst