[West-Sahara] Antwoorden BuZa op SP vragen over Gdeim Izik proces

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma Mrt 18 15:59:55 CET 2013


Ruim twee jaar na de zeer dramatische ontruiming van het Gdeim Izik
protestkamp in West-Sahara zijn 25 Saharawi voor de Marokkaanse krijgsraad
gesleept en veroordeeld omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de
gebeurtenissen. Het is aanleiding voor wereldwijde verontwaardiging
en ook in Nederland waar de SP vragen heeft gesteld in het parlement. Zie
hier de antwoorden die zijn ontvangen.

 ------------------

Antwoorden van Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen
van het lid Van Bommel (SP) over het bericht dat een groep van 25
Sahrawi’s geen eerlijk proces zou hebben gekregen en dat hun
beschuldigingen van marteling niet zouden zijn onderzocht.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Morocco/Western Sahara: Convicted Sahrawis must
receive fair trials in civilian courts’, waarin wordt ingegaan op de
veroordelingen van 25 Sahrawi’s door een militaire rechtbank in Rabat? 1)

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat beschuldigingen van marteling van veroordeelde
Sahrawi’s niet zijn onderzocht? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 2
De woordvoerder van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, dhr.
Rupert Colville, sprak op 19 februari jongstleden zijn zorg uit over de
berichten dat deze beschuldigingen niet zouden zijn onderzocht.

Vraag 3
Deelt u de opvatting van Amnesty International dat burgers in een
militaire rechtbank in Marokko geen eerlijk proces kunnen krijgen? Indien
neen, waarom niet?

Antwoord 3
In zijn algemeenheid geldt dat het inzetten van militaire rechtbanken bij
de berechting van burgers problematisch is. Nederland is van mening dat
burgers dienen te worden berecht in een civiele rechtbank, zodat zij een
eerlijk, onpartijdig en onafhankelijk proces kunnen krijgen.

Vraag 4
Is het waar dat, ruim twee jaar na de gewelddadigheden van november 2010
waar de 25 veroordelingen aan gerelateerd zijn, nog steeds geen
onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar de toen gepleegde
mensenrechtenschendingen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 4
Er is onderzoek uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Marokkaanse
mensenrechten-NGO’s, een onafhankelijke organisatie. Daarnaast hebben de
Marokkaanse Nationale Raad voor de Mensenrechten en een parlementaire
onderzoekscommissie onderzoek uitgevoerd.

Vraag 5
Deelt u de opvatting van Amnesty International dat de beschuldigingen van
marteling van de veroordeelden moeten worden onderzocht en dat
bewijsmateriaal dat door middel van marteling is verkregen niet gebruikt
mag worden door de rechtbank? Indien neen, waarom niet?

Antwoord 5
Marokko is partij bij het VN verdrag tegen marteling. Dit verdrag verbiedt
dat bewijsmateriaal dat door middel van marteling is verkregen wordt
gebruikt in de rechtbank. Nederland sluit zich dan ook aan bij de oproep
die VN-woordvoerder Colville in dit verband deed voor een strikte naleving
van de internationale standaarden voor een eerlijk proces. Onderdeel
daarvan is dat beschuldigingen van marteling moeten worden onderzocht.

Vraag 6
Deelt u verder de opvatting van Amnesty International dat de 25
veroordeelde Sahrawi’s recht hebben op een eerlijk proces en dat zij
daarom door een civiele rechtbank opnieuw berecht dienen te worden? Indien
neen, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid bij Marokko aan te dringen op een nieuw en eerlijk civiel
proces voor de 25 Sahrawi’s en op een onafhankelijk onderzoek naar de
mensenrechtenschendingen die in november 2010 zijn gepleegd? Indien neen,
waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?  

Antwoord 6 en 7
De advocaten van de groep Sahrawi’s hebben beroep ingesteld tegen het
vonnis bij de Marokkaanse Cour Suprème (Hoge Raad). Afhankelijk van de
uitkomst hiervan zal in EU-verband besproken worden of er aanleiding is om
de Marokkaanse autoriteiten hierop aan te spreken.


1) Morocco/Western Sahara: Convicted Sahrawis must receive fair trials in
civilian
courts, http://www.amnesty.org/en/news/morocco-convicted-sahrawis-must-receive-fair-trial-2013-02-18,
18 februari 2013.Meer informatie over de West-Sahara maillijst