[West-Sahara] Vragenuur TK: "betwiste gebieden" en labels

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Mrt 13 13:35:50 CET 2013


In de Tweede Kamer zijn, tijdens een vragenuurtje, door meneer Van der
Staaij vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over het
nieuws dat de Nederlandse overheid winkelketens heeft opgeroepen om
IsraŽlische producten uit de zogenaamde "betwiste gebieden" niet als
IsraŽlisch te  labelen. In het debat werd de Westelijke Sahara genoemd.
Een korte samenvatting:

    -------------
Minister Timmermans:
Het enige wat ik doe, is voortzetten wat door de toenmalige minister van
Economische Zaken Verhagen en de toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken Rosenthal in gang is gezet, namelijk ervoor zorgen dat er eerlijke
voorlichting komt aan de consument.

De heer Roemer (SP):
Voorzitter. Ik ben het volledig met de minister eens dat goede
voorlichting van groot belang is in dezen. Bovendien staat het
nederzettingenbeleid een echte tweestatenoplossing in de weg. Dus je kunt
je zelfs de vraag stellen of dit niet een beetje karig is en of we niet
richting ontmoediging moeten gaan.

Mijn tweede vraag is of de minister vergelijkbare maatregelen gaat
aankondigen waar het bijvoorbeeld gaat over producten uit de Westelijke
Sahara waar op staat dat ze gemaakt zijn in Marokko; dat is namelijk wel
degelijk een vergelijkbare situatie.

Minister Timmermans:
Voorzitter. De Nederlandse regering pleit niet voor een boycot van
producten uit de nederzettingen, maar wel voor eerlijker voorlichting aan
de consument

Wat betreft de Westelijke Sahara heeft de heer Roemer een punt. Dat wil ik
in Europa ook meer aankaarten dan tot nu toe is gebeurd. De situatie is
niet helemaal vergelijkbaar met die van IsraŽl, maar inderdaad mogen
krachtens Europese regelgeving producten uit de Westelijke Sahara niet als
zijnde afkomstig uit Marokko op de Europese markten terechtkomen. Dat is
ook al in antwoord op Kamervragen van de heer Van Bommel door mijn
ambtsvoorganger aangegeven en daar zullen we ook aan werken.
    -------------

Het is jammer dat de heer Roemer niet even heeft doorgevraagd want wat is
dat voor slappe toezegging? "We zullen er aan werken". Kennelijk gebeurt
dat nog niet.
Minister Rosenthal heeft gesteld dat de douane er op toe ziet dat
producten uit de Westelijke Sahara niet met een Marokkaans label worden
ingevoerd.
Maar op mijn vraag aan verschillende ministeries HOE de douane er op toe
ziet komt geen antwoord.
Rosenthal heeft nog iets belangrijks gezegd, namelijk dat het douane-
toezicht nodig is voor het toepassen van de preferentiŽle regelingen die
voor Marokko gelden maar NIET voor de Westelijke Sahara. Door het onjuist
toepassen van die regelingen wordt economisch voordeel verkregen en dat is
 wellicht een economisch delict. Het is hier niet alleen een kwestie van
consumenten die worden belazerd maar ook de overheid zelf.

  Frank


http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/preferentiele_oorsprong_en_herkomst-preferentiele_oorsprong.html

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-2013&nr=60


Meer informatie over de West-Sahara maillijst