[West-Sahara] FW: Vandaag gepubliceerd op Rijksoverheid.nl

Sdiga s settafsdiga op hotmail.com
Di Feb 26 17:28:26 CET 2013


 
  
   
    
     
      
      25 februari 2013
     
    
    
     
    
    
     
      
       
       Vandaag gepubliceerd op Rijksoverheid.nl
       25 februari 2013
      
     
     
     
      

       
       
         
         
          
           Nieuwsberichten
          
         
         
          
          
          
           
            Nieuwsberichten over het onderwerp Mensenrechten
            
              Steun aan mensenrechtenverdedigers prioriteit voor Nederland

              25 februari 2013 14:36

            
           
           
           
          
          
          
          
          
         
         
          
           Documenten en publicaties
          
         
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
         
          
           Besluiten
          
         
         
          
          
         
         
          
           Kamerstukken
          
         
         
          
          
          
          
          
          
          
          
         
         
          
           Toespraken
          
         
         
          
         
         
          
           Reisadviezen
          
         
         
          
          
         
         
          
           Overig
          
         
         
          
       
      
     
     
      
       
        Deze e-mail is automatisch opgesteld op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Op de
        abonneerpagina kunt u zich eenvoudig afmelden of uw instellingen veranderen. Als u zich voor meerdere
        e-mailattenderingen hebt aangemeld, kunnen berichten meerdere keren in deze e-mail voorkomen.
       
       
       Wilt u deze attendering niet meer ontvangen? Meld u dan nu af.
      
     
    

    
    
     
       
     
      
      
             
     
    

    
    
     
      
       
       Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
       De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
       
       
       This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
       The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
       
      
     
    
    
   
        
  
 
 		 	  		 
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/private/west-sahara/attachments/20130226/05624bf4/attachment.htm>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst