[West-Sahara] Kamervragen over de veroordeling van Sahrawi’s in Marokko

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Feb 21 17:13:01 CET 2013


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over de veroordeling van Sahrawi’s in Marokko
 
1. Kent u het bericht ‘Morocco/Western Sahara: Convicted Sahrawis must
receive fair trials in civilian courts’, waarin wordt ingegaan op de
veroordelingen van 25 Sahrawi’s door een militaire rechtbank in Rabat? 1)

2. Kunt u bevestigen dat beschuldigingen van marteling van veroordeelde
Sahrawi’s niet zijn onderzocht? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3. Deelt u de opvatting van Amnesty International dat burgers in een
militaire rechtbank in Marokko geen eerlijk proces kunnen krijgen? Indien
neen, waarom niet?

4. Is het juist dat, ruim twee jaar na de gewelddadigheden van november
2010 waar de 25 veroordelingen aan gerelateerd zijn, nog steeds geen
onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar de toen gepleegde
mensenrechtenschendingen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

5. Deelt u de opvatting van Amnesty International dat de beschuldigingen
van marteling van de veroordeelden moeten worden onderzocht en dat
bewijsmateriaal dat door middel van marteling is verkregen niet gebruikt
mag worden door de rechtbank? Indien neen, waarom niet?

6. Deelt u verder de opvatting van Amnesty International dat de 25
veroordeelde Sahrawi’s recht hebben op een eerlijk proces en dat zij
daarom door een civiele rechtbank opnieuw berecht dienen te worden? Indien
neen, waarom niet?

7. Bent u bereid bij Marokko aan te dringen op een nieuw en eerlijk civiel
proces voor de 25 Sahrawi’s en op een onafhankelijk onderzoek naar de
mensenrechtenschendingen die in november 2010 zijn gepleegd? Indien neen,
waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?  
 

Bron:
 
1. Morocco/Western Sahara: Convicted Sahrawis must receive fair trials in
civilian
courts, http://www.amnesty.org/en/news/morocco-convicted-sahrawis-must-receive-fair-trial-2013-02-18,
18 februari 2013.

Meer informatie over de West-Sahara maillijst