[West-Sahara] Verklaring Stg Zelfbeschikking inzake veroordeling Gdeim Izik

seMUel Sahureka clarksemuel op hotmail.com
Ma Feb 18 11:07:35 CET 2013


Hallo Frank,


D.i. al duidelijker. Je begint met van wie de Verklaring uitgaat en om wie het gaat.
Inhoudelijk zit het goed. Je gaat veel in op het onderwerp. 

Hoewel ik het toch nog iets te lang vindt. 

In elk geval vind ik het een goed idee met een verklaring naar buiten te komen.
Prima zo gebeurt er wat. 

Zijn de leeftijden niet bekend van de politieke gevangenen?

Wat gaat er nu mee gebeuren? Wordt het verspreidt en aan wie?
Gaat er ook een naar de Nederlandse regering?
En het parlement?

Verder ook naar de media/pers?

Ook gedacht aan het Online meedenken waar Sdiga een paar weken geleden
mee aankwam?

Ik hoor het wel

Groetjes


seMUel> Date: Mon, 18 Feb 2013 10:50:24 +0100
> From: fwillems op antenna.nl
> To: west-sahara op ddh.nl
> Subject: [West-Sahara] Verklaring Stg Zelfbeschikking inzake veroordeling	Gdeim Izik
> 
> Verklaring van de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara naar aanleiding
> van de veroordeling van 24 Saharawi mensenrechtenactivisten wegens
> deelname aan het protestkamp Gdeim Izik.
> 
> 
> De militaire rechtbank in Rabat, Marokko heeft, op 8 februari 2013, 24 
> Saharawi mensenrechtenactivisten veroordeeld tot zware gevangenisstraffen
> wegens betrokkenheid bij het enorme tentenkamp Gdeim Izik in West-Sahara.
> 
> Het tentenkamp werd in oktober 2010 opgericht als een vreedzaam protest
> tegen de maatschappelijke achterstelling van de Saharawi in hun eigen
> land. Bij pogingen van Marokkaanse autoriteiten om het kamp onmogelijk te
> maken werd op 24 oktober 2010 een auto beschoten waarbij de inzittenden
> gewond raakten en de 14 jarige Nayem Elgarhi overleed. Zijn lichaam werd
> door de Marokkaanse autoriteiten in het geheim ter aarde besteld. De
> familie van de jongen eiste vergeefs een proces ter berechting van de
> schuldigen.
> 
> Bij de grootschalige en gewelddadige ontruiming op 8 november 2010 van het
> kamp van rond de 5000 tenten werd door een aantal jongeren verzet
> gepleegd. Bij het geweld dat volgde vielen veel slachtoffers. Het Front
> Polisario noemt 36 gedode Saharawi's en 723 gewonden. Volgens Marokko
> zouden elf Marokkaanse agenten de dood hebben gevonden en 139 gewond zijn
> geraakt en twee betogers zouden zijn gedood waarvan een met de Spaanse
> nationaliteit.
> 
> De dood van de agenten wordt de 24 verdachten aangerekend, naast
> bendevorming en  lijkschennis, als dader of medeplichtige. Alle verdachten
> ontkennen de beschuldigingen. Hoewel er geen bewijs is geleverd hebben
> negen activisten levenslang gekregen, waarvan een bij verstek, vier hebben
> 30 jaar en acht hebben 25 jaar gevangenisstraf gekregen. Twee zijn
> veroordeeld voor de duur van het voorarrest van twee jaar en drie maanden.
> 
> In de aanloop naar het proces heeft het Europees Parlement opgeroepen tot
> de vrijlating van de Saharawi politieke gevangenen. Amnesty International
> heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt gesteld dat het proces vanaf
> het begin ernstige gebreken vertoond. Internationale waarnemers die
> aanwezig waren hebben talrijke onregelmatigheden gemeld:
> * te langdurig voorarrest (meer dan twee jaar, dat is langer dan mogelijk
> volgens Marokkaans recht);
> * het feit dat burgers berecht worden door een militaire rechtbank;
> * marteling van de verdachten en het gebruik van bewijsmateriaal dat door
> marteling is verkregen;
> * het gebruik van bekentenissen die zijn ondertekend met een vingerafdruk,
> etc.
> France Weyl, advocate aan de Balie in Parijs en als waarnemer van de
> Franse Association Internationale des Juristes Démocrates aanwezig bij het
> proces, noemt in haar rapport de volledige afwezigheid van bewijs op
> heterdaad tegen de verdachten. Twee verdachten waren al een dag voor de
> ontruiming van het kamp gearresteerd, een derde lag toen in het
> ziekenhuis.
> 
> Met het proces is de Vierde Conventie van Genève geschonden die ook door
> Marokko is ondertekend. Het betreft een internationaal verdrag ter
> bescherming van burgers tijdens oorlogstijd in handen van een vijand of
> onder bezetting door een vreemde mogendheid.
> 
> De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara spreekt zijn afschuw uit over
> deze Marokkaanse travestie van de rechtstaat. Wij verzoeken de Nederlandse
> regering om in duidelijke termen Marokko aan te sporen tot de naleving van
> het internationaal recht. Dat is in het belang van de internationale
> rechtsorde en de stabiliteit in de regio die toch al zwaar onder druk
> staat.
> 
> De voortdurende Marokkaanse bezetting, met de daarbij gepaard gaande
> plundering van de natuurlijke rijkdom van West-Sahara en marginalisering
> van de oorspronkelijke bevolking, brengt het risico van gewelddadige
> confrontaties en het verbreken van het nog van kracht zijnde
> staakt-het-vuren steeds dichterbij. Die tendens moet worden omgebogen nu
> het nog kan.
> 
> De veroordeling van de 24 activisten is niet anders dan botte agressie van
> de Marokkaanse bezetter tegen de Saharawi bevolking in een formeel
> juridisch jasje en zal, naar moet worden gevreesd, een geweldspiraal in
> gang kunnen zetten. Juist nu moet worden getoond dat het handhaven van de
> internationale rechtsorde een alternatief kan bieden.
> 
> De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara roept de Nederlandse regering op
> om te bevorderen:
> * dat ernstige schendingen van de mensenrechten begaan in de bezette
> gebieden van West-Sahara worden veroordeeld door de Mensenrechtenraad van
> de Verenigde Naties;
> * en dat het mandaat van de MINURSO-missie wordt uitgebreid met waarneming
> van de mensenrechten.
> 
> Op basis van dezelfde achtergrond veroordeelt de Stichting Zelfbeschikking
> West-Sahara ten scherpste de voortdurende onderhandelingen tussen de EU en
> Marokko over het gebruik van de visgronden van West-Sahara en de
> Nederlandse deelname daaraan. Dergelijke onderhandelingen verschaffen de
> Marokkaanse overheid de schijn van legitimiteit in de door hen bezette
> gebieden.
> 
> De werkelijkheid in West-Sahara is er een van bezetting, onderdrukking en
> plundering, met andere woorden: een voortdurende schending van de
> internationale rechtsorde. De onderhandelingen over het visserijverdrag
> moeten worden stopgezet zolang  vertegenwoordigers van de Saharawi's niet
> aan onderhandelingstafel zitten. Hen uitsluiten maakt Nederland
> medeplichtig aan de maatschappelijke achterstelling van de Saharawi in hun
> eigen land.
> 
> 
> 
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> contact:
> Frank Willems
> fwillems op antenna.nl
> telefoon: 06 48703709
> 
> 
> 
> De namen van de veroordeelden zijn:
> 
> Levenslang:
> 1. Sidahmed Lemjayed
> 2. Abdeljalil Lemghaimad
> 3. Ismaili Brahim
> 4. Mohamed Elbachir Boutenguisa
> 5. Abdelahi Lekhfawni
> 6. Abdelahi Abhah
> 7. Ahmed Sbai
> 8. Mohamed Bani
> 9. Hassana Aleya (bij verstek)
> 
> 30 jaar gevangenisstraf:
> 10. Naama Asfari
> 11. Shaikh Banga
> 12. Mohamed Bourial
> 13. Dah Hassan
> 
> 25 jaar gevangenisstraf:
> 14. Daich Dafi
> 15. Mohamed Lamin Haddi
> 16. Mohamed Embarek Lefkir
> 17. Mohamedjuna Babait
> 18. Elbakay Larabi
> 19. Hossein Zaoui
> 20. Abdelahi Taoubali
> 
> 20 jaar gevangenisstraf:
> 21. Mohamed Layoubi
> 22. Bachir Khadda
> 23. Mohamed Tahlil
> 
> Voorarrest:
> 24. Sidi Abderrahman Zaou
> 25. Taki Elmachdoufi
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
 		 	   		  
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/private/west-sahara/attachments/20130218/4fad9398/attachment.htm>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst